Izvršni odbor MMF-a odobrio 361 milion US$ hitne podrške BiH za rješavanje...

Izvršni odbor MMF-a odobrio 361 milion US$ hitne podrške BiH za rješavanje pandemije izazvane COVID19

62
0
PODIJELI
  • Očekuje se da će utjecaj pandemije biti znatan i uzrokovati rapidno pogoršanje na vanjskim računima.
  • Instrument za brzo financiranje će pomoći da se osigura podrška u pogledu povećanja potrošnje na socijalnu pomoć i zdravstvo uz istovremeno očuvanje održivosti duga.

Izvršni odbor Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) je odobrio 265.2 miliona SDR (oko 361 milion US$ ili 329 miliona Eura, 100 posto kvote u SDR) hitne podrške Bosni i Hercegovini u okviru Instrumenta za brzo financiranje/Rapid Financing Instrument (RFI).

To će pomoći zemlji da ispuni žurne potrebe platne bilance izazvane globalnom pandemijom COVID-19. RFI osigurava brzu financijsku pomoć zemljama članicama koje se suočavaju sa žurnom potrebom u platnom bilancu, bez potrebe za sveobuhvatnim ekonomskim programom ili pregledima. RFI može pružiti podršku u ispunjavanju širokog opsega žurnih potreba, uključujući i one koje proizlaze iz cjenovnih šokova, prirodnih nesreća, konfliktnih i postkonfliktnih situacija. Financijska pomoć u okviru RFI se pruža u obliku direktne doznake sredstava. Očekuje se da će ekonomski utjecaj pandemije na BiH u skoroj budućnosti biti značajan, uzrokujući rapidno pogoršanje vanjskih računa i žurne potrebe u platnoj bilanci.

Očekuje se da će u 2020. godini ekonomski rast pasti za 5 posto te da će se u 2021. godini oporaviti na oko 3.5 posto.

RFI će podržati napore vlasti da povećaju sredstva kako bi obuzdali gubitak ljudskih života izazvan COVID-19 i umanjili njegov ekonomski udar. Vlade u BiH planiraju značajnu fiskalnu ekspanziju kako bi povećale potrošnju na socijalne pomoć i sektor zdravstva. Ovo financiranje MMF-a će igrati vitalnu ulogu u katalizaciji hitne pomoći od međunarodne zajednice, posebno pomoći od EU.

MMF će nastaviti pomno pratiti situaciju u Bosni i Hercegovini i spreman je pružati savjete u pogledu politika. Nakon diskusije na Izvršnom odboru, gosp. Tao Zhang, zamjenik direktora i vršitelj dužnosti predsjedavajućeg je izdao sljedeću izjavu: “Ekonomija Bosne i Hercegovine trpi posljedice zbog pandemije COVID-19, što je dovelo do hitnih potreba u platnom bilancom. Zbog obimnog i brzog pogoršanja tekućeg računa platna bilanca, Instrument za brzo financiranje će pomoći tako što će pružiti podršku za povećanje prioritetne potrošnje na zdravstvo i socijalnu pomoć uz istovremeno očuvanje održivosti duga. Da bi se na pravi način rješavale hitne medicinske potrebe i veliki pad outputa, potrebna je fiskalna ekspanzija. Kratkoročno, da bi se ublažio negativni utjecaj pandemije na zdravstvo i ekonomiju, prioritetno treba povećati potrošnju na zdravstvo, proširiti socijalne i naknade za nezaposlenost, i pružiti podršku firmama da bi se sačuvala radna mjesta.

Vlasti su preuzele obavezu da će se vratiti na fiskalnu politiku koja stabilizira dug kada se situacija normalizira. Očuvanje aranžmana valutnog odbora i povećanje otpornosti bankarskoga sustava igraju ključnu ulogu u ponovnom uspostavljanju vanjske i unutrašnje ravnoteže. Učestalo praćenje banaka, uključujući i njihove likvidnosne pozicije i kvalitet aktive, od ključnog je značaja u ovom razdoblju. Potrebna je donatorska pomoć i druge vrste pomoći međunarodnih financijskih institucija da bi se nadoknadio preostali nedostatak u platnom bilancu.