Krajem prve polovine godine Triglav potvrđuje prognozu planirane godišnje dobiti

Krajem prve polovine godine Triglav potvrđuje prognozu planirane godišnje dobiti

Dobri polugodišnji rezultati Grupe Triglav

6
0
PODIJELI

Grupa Triglav je u prvom polugodištu obračunala 9% više konsolidiranih bruto premija osiguranja (731,1 miliona eura) nego u istom razdoblju prošle godine, te je ostvarila rast premije na svim tržištima i u sva tri segmenta osiguranja. U odnosu na kraj 2020. godine, u upravljanju imovinom klijenata u uzajamnim fondovima i putem individualnog upravljanja, povećala je obim sredstava pod upravljanjem za 20 posto (na 1.392 miliona eura). Polugodišnja dobit prije oporezivanja grupe iznosi 56,2 miliona eura i 39 posto je veća nego u prvoj polovini prošle godine i 35 posto veća nego u prvoj polovici 2019. (godinu prije pandemije covid-19). Grupa procjenjuje da će, uzimajući u obzir predviđene uslove poslovanja, do kraja godine ostvariti godišnju dobit u planiranom rasponu. Triglav osiguranje Banja Luka, koje je dio Grupe Triglav, ojačao je poslovanje u prvoj polovini 2020. godine, uz rast premije osiguranja od 7 procenata.

Profitabilno poslovanje. Grupa Triglav je u prvoj polovini godine ostvarila 56,2 miliona eura konsolidirane dobiti prije oporezivanja, što je 39 posto više u odnosu na prvu polovinu prošle godine i 35 posto više nego prethodne godine (uporedna polovina godine prije pandemije covid-19). Dobit od imovinskih osiguranja povećana je za 23 posto na 42,6 miliona eura, dobit od životnog i penzijskog osiguranja iznosila je 5,0 miliona eura, a dobit od zdravstvenih osiguranja 5,2 miliona eura. Dobit od neosiguravajućih društava u grupi dosegla je 3,5 miliona eura.

Predsjednik uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar rekao je: “U Grupi Triglav fokusirani smo na postavljena strateška opredjeljenja i kao tim od preko 5.300 zaposlenih čvrsto smo predani našoj održivoj orijentaciji. Zadovoljni smo postignutim u prvoj polovini godine. Osiguravajuće-tehnički rezultati su vrlo dobri, a poslovanje na polju upravljanja imovinom klijenata uspješno, dok se očekuje da će rezultat iz prinosa finansijskih ulaganja biti smanjen zbog stanja kamatnih stopa. Na osnovu dosadašnjeg poslovanja i uzimajući u obzir planirane uslove do kraja godine, procjenjujemo da ćemo ostvariti godišnju dobit u planiranom rasponu između 85 i 95 miliona eura.”

Osiguravajuće-tehnički dio poslovanja. Uz disciplinirano preuzimanje rizika osiguranja, Grupa Triglav obračunala je čak 9 posto više konsolidiranih bruto premija nego u prvoj polovini prošle godine (731,1 miliona eura). Rast premije postigla je na svim tržištima i u sva tri segmenta osiguranja. U Sloveniji je rast iznosio 7 posto, što je 4 postotna boda iznad tržišta, a na tržištima izvan Slovenije 16 posto. U odnosu na prvu polovinu prošle godine, premija imovinskih osiguranja porasla je ove godine za 10 posto, premija životnih i penzijskih osiguranja za 9 posto, a premija zdravstvenog osiguranja za 1 posto.

Bruto potraživanja odštetnih zahtjeva iznosila su 347,6 miliona eura, što je za 5 posto više nego u istom razdoblju prošle godine i 4 posto više nego godinu prije. Njihov rast rezultat je rasta portfelja u svim područjima osiguranja posljednjih godina i isplate šteta, za koje je Grupa Triglav već imala odgovarajuće rezervacije krajem prošle godine (uglavnom potres u Hrvatskoj). Za razliku od prvog kvartala, događaji masovnih odštetnih zahtjeva takođe su bili prisutni u drugom kvartalu, s procijenjenom vrijednošću od 6 miliona eura. Kombinovani omjer imovinskih i zdravstvenih osiguranja Grupe Triglav iznosio je povoljnih 89,6 posto, što je rezultat poboljšanog omjera šteta. Grupa je imala 6 posto više osiguravajuće-tehničkih rezervi (3.221,3 miliona eura) u prvoj polovini ove godine nego na kraju 2020.

Predsjednik Uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar je objasnio: “Prilikom stvaranja osiguravajuće-tehničkih rezervi uzimamo u obzir očekivano stanje s odgovarajućim oprezom. U prvoj polovini ove godine, unatoč rastu bruto potraživanja odštetnih zahtjeva, i dalje smo primijetili manju učestalost odštenih zahtjeva u pojedinim vrstama osiguranja zbog povremenih ograničenja povezanih sa pandemijom covid-19. Očekujemo potpunu normalizaciju poslovnog okruženja, pa smo na nekim mjestima, na primjer u zdravstvenom i automobilskom osiguranju, formirali dodatne rezervacije, dok smo u životnim osiguranjima formirali manje nego u prvoj polovini prošle godine.”

Investicioni portfelj i rast sredstava klijenata pod upravljanjem. I ove godine niske kamatne stope utiču na prinose 3,557,6 miliona opsežnog investicionog portfelja Grupe, budući da većinu, 71 posto, predstavljaju ulaganja u obveznice. Grupa nije napravila značajnije promjene u ulaganju i sastavu cijelog portfelja. Ovogodišnja situacija na tržištima kapitala i neto prilivi pozitivno su uticali na upravljanje sredstvima klijenata u uzajamnim fondovima i kroz individualno upravljanje, što Grupa vrši preko društva Triglav Skladi. Sredstva su dostigla 1.392 miliona eura, što je 20 posto više nego na kraju 2020. godine.

Održivi aspekt poslovanja. Grupa slijedi prihvaćenu predanost održivosti (ESG), koja izražava smjer razvoja i integraciju aspekta održivosti u svoj poslovni model. Praćenje održivih rizika i mogućnosti uključuje upravljanje imovinom i u ulaganje u osiguranje i mrežu proizvoda i usluga i povećava te povećava udio razreda održivih ulaganja u skladu sa ciljem evropskog zelenog sporazuma o postizanju ugljične neutralnosti. U djelatnosti osiguranja nudi proizvode za aktivno upravljanje rizicima povezanim sa klimatskim promjenama, ekonomičniju upotrebu energije i njenu proizvodnju iz obnovljivih izvora te održivu mobilnost.

Triglav grupa na tržištu Republike Srpske

Obim bruto fakturisane premije osiguravajućeg društva Triglav osiguranje, Banja Luka, u prvoj polovini 2021. godine iznosi 3,1 milion eura i porastao je za 7 procenata u odnosu na isti period prethodne godine, pri čemu se struktura portfelja Društva promenila za 4,2 procentna poena u korist dobrovoljnih vrsta osiguranja.

Na kraju prve polovine 2021. godine na tržištu osiguranja Republike Srpske poslovala su 24 društva, od toga 14 društava za osiguranje sa sjedištem na teritoriji entiteta RS i 10 društava sa sjedištem na teritoriji entiteta FBIH. Osiguravajuća društva Grupe Triglav (Triglav osiguranje, Banja Luka i Triglav Osiguranje, Sarajevo) zajedno su ostvarila drugo mjesto na tržištu Bosne i Hercegovine (treće mjesto prethodne godine) i povećale svoj tržišni udio za 0,1 procentnih poena na 9,2 procenata. Triglav osiguranje, Banja Luka na tržištu osiguranja Republike Srpske zauzima osmo mjesto sa tržišnim učešćem 4,8 procenata. Ipak ukoliko posmatramo samo tržište neživotnih osiguranja Republike Srpske, tržišna pozicija i tržišni udio Društva je ostao nepromijenjen kao i godinu ranije i iznosi 6%, odnosno Društvo zauzima 6. poziciju na tržištu neživotnih osiguranja Republike Srpske.

»Veoma smo zadovoljni da smo u izuzetno složenim tržišnim okolnostima ojačali poslovanje. Posebno nas raduje da smo zadržali portfelj obaveznog osiguranja od autoodgovornosti i da smo ostvarili vidljiv rast na dobrovoljnim vrstama osiguranja. Ovo je dokaz da naši osiguranici u Triglav osiguranju prepoznaju partnera koji najbolje štiti njihove imovinske interese. To nas ohrabruje i podstiče da u narednom periodu naše usluge još više približimo svim našim postojećim i budućim osiguranicima.« izjavio je ovom prilikom g. Janez Rožmarin, direktor Triglav osiguranja, Banja Luka.