Krediti za preduzeća Sparkasse Banke uz garanciju Garantnog fonda Republike Srpske

Krediti za preduzeća Sparkasse Banke uz garanciju Garantnog fonda Republike Srpske

58
0
PODIJELI

Sparkasse Banka i Garantni fond Republike Srpske ozvaničili saradnju koja će preduzećima i privrednicima sa područja Repubilke Srpske omogućiti korištenje kredita ove banke uz garanciju od 50% od iznosa kredita.

Predsjednik Uprave Sparkasse Banke Amir Softić je ovom prilikom istakao da je osnaživanje ekonomije duboko inkorporirano u poslovni model ove banke, uz fokus na podršku SME sektoru, kao i industrijama od vitalnog značaja za održiv razvoj ekonomije kao što je poljoprivreda. Naglasio je da su na tom putu neophodna partnerstva te da je saradnja sa Garantnim fondom Republike Srpske upravo jedno takvo partnerstvo koje će preduzećima olakšati pristup izvorima finansiranja, potaći održiv razvoj realnog sektora i kreiranje novih radnih mjesta u zemlji. 

Finansiranje Sparkasse Banke uz garanciju Garantnog fonda Republike Srpske namijenjeno je preduzećima i poljoprivrednicima koji djeluju na području Republike Srpske. Garantni fond RS-a garantuje 50% iznosa glavnice pojedinačnog kredita kojeg plasira banka.

Potpisivanjem Ugovora o garantovanju portfelja kredita u 2023. godini počinjemo saradnju sa Sparkasse bankom. Na ovaj način ćemo doprinijeti da banka jednostavnije, brže i po povoljnijim uslovima odobrava kredite privrednicima, jer rizik povrata sredstava dijeli sa Garantnim fondom“, izjavio  je v.d. direktor Garantnog Fonda Republike Srpske Neven Bućan.  

Garantni fond je u prošloj i tokom ove godine imao značajan doprinos u stvaranju povoljnijih uslova bankama za plasman kreditnih sredstava koja su bila neophodna privrednicima za održavanje kontinuiteta i rasta poslovanja. .

Sparkasse banka je u prethodnom periodu pokazala visok stepen odgovornosti i profesionalnosti u radu, te kontinuiranim praćenjem potreba privrednih subjekata i  unapređenjem  modela finansiranja dala svoj doprinos razvoju finansijskog tržišta. Smatramo da ćemo našu saradnju u narednim godinama proširivati, kako bismo stvorili povoljniji ambijent na finansijskom tržištu,  te jaču institucionalnu podršku za rast i razvoj privrede“,  istakao je Bućan.

Ciljna grupa klijenata koji se mogu obratiti banci za kredit iz ovih sredstava su:

– Mikro preduzeća, poljoprivredna gazdinstva i preduzetnici sa maksimalnim iznosom kredita, po jednom klijentu do 250.000KM;

– Mala preduzeća sa maksimalnim iznosom kredita, po jednom klijentu do       500.000KM; 

– Srednja i velika preduzeća sa maksimalnim iznosom kredita, po jednom klijentu do 1.000.000KM;

Ovo je do sada peta banka sa kojom je potpisan ovaj inovativan ugovor o garantovanju portfelja. Nadam se da će se i ostale banke odlučiti za ovaj vid saradnje sa Garantnim fondom Republike Srpske, odnosno da će pristupiti ovakvoj vrsti dosta pojednostavljene saradnje. Garantni fond Republike Srpske je na ovaj način, izuzimajući redovno izdavanje garancija i COVID program, potpisao ugovore u iznosu 125 miliona KM garantovanog kreditnog portfelja“, zaključuje Bućan.

Krediti iz garanciju mogu imati različite namjene, od finansiranja održavanja likvidnosti, ulaganja u obrtna sredstva te investiranja u osnovna sredstva.

Osim garancije koja olakašava pristup izvorima finansiranja, privrednici imaju mogućnost korištenja i posebnog benefita u formi grace perioda, sve u zavisnosti od namjene finansiranja. 

Sparkasse Banka sličnu vrstu garantne linije ima ugovorenu i sa Garantnim fondom FBiH tako da je finansiranje uz garanciju dostupno i preduzećima na području ovog entiteta.