Mersiha Korjenić, izvršna direktorica Vienna osiguranja VIG: Kratkoročne mjere nisu dovoljne za...

Mersiha Korjenić, izvršna direktorica Vienna osiguranja VIG: Kratkoročne mjere nisu dovoljne za ublažavanje posljedica ekonomske krize

159
0
PODIJELI

Koliko i kako je, prema Vašim saznanjima, pandemija virusa COVID-19 utjecala na rad osiguravajućih društava u Bosni i Hercegovini? Kako biste opisali aktuelno stanje na tržištu osiguranja?

 U proteklom periodu suočili smo se sa veoma teškom, nesvakidašnjom situacijom i preko noći život se promijenio svima. Pojava i širenje COVID-19 virusa stvorila je nova pravila i obrasce ponašanja na svim tržištima. U ovom momentu je teško procijeniti efekte pandemije na ekonomiju u BiH pa tako i na industriju osiguranja u BiH.

Kakvi trendovi će, po Vašem mišljenju, obilježiti premije za vrste osiguranja koje su dobrovoljne a direktno zavise o nivou zaposlenosti u BiH i smanjenju prihoda kako pravnih, tako i fizičkih osoba?

Rast nezaposlenosti, moratorij na kredite i sl. svakako će uticati na pad obima premije na tržištu osiguranja u odnosu na prošlu godinu. U prvom kvartalu 2020. nije bilo značajnog uticaja pandemije Covid 19 na prihode osiguranja i naplativost premije, ali već u aprilu se situacija blago promijenila. Ekonomske mjere kao što je moratorij na plaćanje kreditnih obaveza te odgađanje poreznih obaveza su značajna podrška pravnim i fizičkim licima ali su kratkoročne i i nisu dovoljne za ublažavanje posljedica ekonomske krize.

Nerijetko, pa i posljednjih mjeseci, kod nas se može čuti rečenica da nakon nekog velikog incidenta “ništa neće biti isto”. Slušali smo takve ocjene i nakon poplava  2014. godine, ali svjedočimo činjenici da se svijest o potrebi osiguranja nije bitno promijenila. Mislite li da bi nakon pandemije moglo biti drugačije i gdje bi bilo dobro da se desi eventualna promjena?

Ova pandemija nas je svakako navela da počnemo razmišljati o pravovremenoj zaštiti koja će obuhvatiti sve nepredviđene rizike i pružiti maksimalnu sigurnost svakom pojedincu. Nastojali smo našim proizvodima životnog i zdravstvenog osiguranja obuhvatiti sve navedeno i to su naši osiguranici prepoznali te se sve više odlučuju za naše pakete životnog osiguranja osiguranja i interes je svakako porastao tokom pandemije Covid 19.

Kakva je Vaša procjena, hoće li novonastale okolnosti nametnuti razmišljanje o nekim inovacijama u sektoru osiguranja?

Sigurno da hoće. Pandemija Covid 19 je donijela promjene u gotovo svim segmentima života i svim sektorima, pa tako i u sektoru osiguranja. Inovacije će se ogledati kako u pružanju osiguravateljnih pokrića, tako i u uvođenju digitalnih tehnologija u sektoru osiguranja.

Na koji način je osiguravajuće društvo koje predstavljate reagiralo na poremećaje izazvane pandemijom?

Aktivno posvećeni prevenciji te osiguranju najvrjednijeg – života i zdravlja, Vienna osiguranje d.d. VIG je i za vrijeme pandemije nastavilo odgovorno poslovanje i poduzelo sve mjere na očuvanju zdravlja naših zaposlenika, osiguranika i partnera u trenutnim uslovima pandemije virusa COVID-19. Nastavili smo pružati jednako kvalitetnu uslugu kao i do sada te pokazali našu profesionalnost i spremnost na promjene. Isplata šteta i podrška osiguranicima se nastavila tokom pandemije posredstvom naših online servisa i digitalnih kanala komunikacije te nismo dozvolili da naši osiguranici ijednog trenutka osjete novonastale promjene.

Prema zvaničnim podacima, u Bosni i Hercegovini je bez posla ostao veliki broj građana. Da li su, poput banaka, i osiguravajuća društva susrela sa specifičnim zahtjevima klijenata i da li je takvih zahtjeva imalo vaše društvo?

U situaciji pandemije kada nezaposlenost raste i ljudi ostaju bez redovnih primanja, može se očekivati da će pronalaziti način da iskoriste svoja sredstva koja su uložili u police životnog osiguranja u vidu zahtjeva za otkupom, predujmom ili mirovanjem. Obzirom da društva za osiguranje imaju formirane rezerve u te svrhe i da se vodi računa o likvidnosti Društva kao jednoj od obaveza propisanih od strane Agencije za nadzor osiguranja FBiH, to ne bi trebalo imati direktnog uticaja na poslovanje.

Vienna osiguranje VIG će kao društveno odgovorna kompanije i dalje svojim klijnetima nuditi proizvode koji će im pomoći da prevaziđu krizu u vidu mogućnosti koje imaju u svojim ugovorima o osiguranju.