Novi Mastercard izvještaj daje uvide o transformaciji bankarstva

Novi Mastercard izvještaj daje uvide o transformaciji bankarstva

18
0
PODIJELI

Tokom prošle godine više od polovine izvršnih direktora velikih globalnih kompanija istaklo je da njihove kompanije eksperimentiraju sa korištenjem generativne AI sa ciljem podizanja vrijednosti globalne ekonomije

Mastercard je objavio kvartalni izvještaj o generativnoj umjetnoj inteligenciji pod nazivom “Transformacija bankarstva”. Izvještaj daje detaljne uvide u načine na koje ova vrsta umjetne inteligencije može preoblikovati bankarstvo, brojne slučajeve dobrih praksi koji već koriste umjetnu inteligenciju, ali i potencijalne izazove i njihova moguća rješenja.

Uvođenje generativne umjetne inteligencije u oblast finansija ima veliki potencijal za bankarski sektor – od optimizacije podataka do mogućnosti pružanja personaliziranih iskustava i usluga korisnicima, ali i otvara brojna pitanja.

Gen AI“ pruža značajnu uštedu vremena i resursa

Zahvaljujući alatima koje umjetna inteligencija koristi, bankarima je prije svega omogućena ušteda vremena, pa sada mogu duplo brže obavljati svakodnevne zadatke.

Istraživanje je pokazalo da je tokom 2023. godine 55% izvršnih direktora velikih globalnih kompanija istaklo da njihove kompanije eksperimentiraju sa korištenjem generativne AI, dok je 37% kompanija već uveliko koristi, što dalje ukazuje da ova tehnologija ima potencijal da podigne vrijednost globalne ekonomije do izrazito velikih iznosa. Umjetna inteligencija nalazi se na čelu ekonomske revolucije i ima potencijal da pokrene ozbiljne transformacije u oblastima koje se sve više koriste i u finansijskim uslugama, poput razvoja softvera, sinteze podataka, zaštite od cyber prijetnji i kreiranja personaliziranih iskustava i usluga, pa čak i u HR sektoru prilikom obuke i zapošljavanja novih lica.

Budući da je povjerenje imperativ bankarskog sektora, banke imaju odgovornost da sačuvaju povjerljivost podataka u budućnosti koja donosi širu primjenu umjetne inteligencije zbog čega je ključno da se ozbiljno pristupi etičkim i regulatornim aspektima primjene ove tehnologije. U domenu sigurnosti, alati kojima umjetna inteligencija raspolaže mogu da budu od izuzetnog značaja kako bi se prepoznale i otklonile prijetnje. Dok se čitava industrija u hodu suočava sa ovim pitanjima, generativna AI u pojedinim industrijama već značajno doprinosi povećanju efikasnosti i optimizaciji poslovanja.

Šta je generativna umjetna inteligencija i kako se može koristiti?

Generativna AI može unaprijediti i pojednostaviti ključne bankarske operacije preuzimanjem mnogih zadatka koji obuhvataju prikupljanje i obradu velike količine podataka i time povećati efikasnost, produktivnost i unaprijediti korisničko iskustvo. Interno, banke mogu preciznije predvidjeti poslovne prilike i povećati produktivnost zaposlenih. Dok se bankarski sektor prilagođava novom AI trendu, generativna AI korisnicima pruža nova i bolja personalizirana iskustva.

Ova tehnologija može promijeniti način na koji banke pružaju usluge, čime se omogućava automatizacija kreiranja sadržaja, analiza i sinteza ogromne količine finansijskih podataka zahvaljujući čemu banke stječu vrijedne uvide, donose odluke i pružaju rješenja na osnovu njih. Osim toga, ovi alati korisnicima omogućavaju brže i preciznije odgovore na upite, kao i pomoć pri rješavanju i unapređuju ukupno korisničko iskustvo. Uz to, moguće je kreirati vjerodostojne simulacije i kako bi donijeli ispravne odluke.

Mastercard uveliko primjenjuje AI modele prilikom obrade više od 125 milijardi transakcija na godišnjem nivou. Kompanija je posvećena razvoju praktičnih AI rješenja koja integriraju privatnost, etiku i inovacije radi boljeg korisničkog iskustva.

Predviđanja za 2024. godinu

Izvještaj je pokazao da će se banke u narednom periodu postepeno okretati ka punoj implementaciji umjetne inteligencije. Trendovi umjetne inteligencije koji će se primjenjivati  u bankarstvu u narednim godinama vezani su za oblasti obrade podataka, informacionih tehnologija, cyber sigurnosti, digitalnog bankarstva, finansijskog savjetovanja, onboardinga klijenata, izdavanja kredita, kao i marketinga i komunikacija. U praksi ove procedure donose brže i detaljnije procjene rizika prilikom ulaganja, bržu obradu zahtjeva za kredit, pravovremene i opširnije informacije o potrebama korisnika, umrežavanje aplikacija radi sveoubuhvatnijih i prilagođenih usluga.

Širom upotrebom, generativna AI postat će neodvojiva od finansijskih usluga, a pored razvoja infrastrukture, napredak će ovisiti i o razvoju stručnjaka za umjetnu inteligenciju u samom bankarskom sektoru. Usvajanjem generativne umjetne inteligencije podstiče se zdrava konkurencija u bankarstvu, potencijalno osnažujući nove subjekte i industrije na tržištu.