Održan webinar na temu utjecaja pandemije Covid-a 19 na poslovanje banaka i...

Održan webinar na temu utjecaja pandemije Covid-a 19 na poslovanje banaka i bankarskog sektora u BiH

59
0
PODIJELI

Udruženje profesionalnih rizik menadžera u Bosni i Hercegovini (UPRMBiH) je u petak – 7 maja u Sarajevu, u saradnji sa revizorsko-konsultantskom kompanijom Deloitte d.o.o. Sarajevo uspješno organizovalo webinar na temu „Utjecaja Covid-a 19 na poslovanje banaka i bankarskog sektora u Bosni i Hercegovini kako bi se podijelila iskustva i naučene lekcije iz Europske Unije o utjecaju pandemije.

Webinaru je prisustvovalo 35 učesnika iz bankarskog i finansijskog sektora uključujući predstavnike lokalnih banaka, regulatora, mikrokreditnih organizacija i međunarodnih donatora. Predavači na ovom webinaru bili su renomirani predavači kompanije Deloitte d.o.o. Sarajevo iz BiH i Centralne Evrope sa višegodišnjim, bogatim internacionalnim iskustvom u savjetodavnim i revizorskim uslugama u oblastima upravljanja rizicima, regulative, okvirima oporavka/sanacije i supervizije uključujući interno i korporativno upravljanje, bankarstva i finansija.

Uticaj COVID-19 je tema kojom se sve banke intenzivno bave od početka 2020. godine.  Bilo je veoma korisno sagledati koje implikacije su se već manifestovale a koje se mogu očekivati kao dugoročne poslijedice pandemije.  Na današnjem webinaru učesnicima je prezentiran sveobuhvatan pregled izmjena regulatornog okvira u EU kao i lokalnog supervizorskog odgovora na COVID-19.  U sklopu implikacija COVID-19 na kvalitet kreditnog portfelja banaka, poseban akcenat je stavljen na potrebu adekvatnog upravljanja nekvalitetnim izloženostima, te su definisani i obrazloženi osnovni elementi strategije za upravljanje nekvalitetnim izloženostima.izjavio je Igor Jokić, Predsjednik UPRMBiH.

 „Naše Udruženje će tokom 2021 godine nastaviti sa organizacijom stručnih stručnih seminara i radionica. Glavni cilj Udruženja je da kroz ove edukativne sesije pripremi finansijski sektor u BiH za predstojeće zahtjeve međunarodnih i lokalnih regulatora te osigura njihova uspješna implementaciju na lokalnom nivou od strane svih aktera. U skladu sa tim naše Udruženje će u narednom periodu organizovati obuke u vezi novih zahtjeva i propisa vezanih za međunarodne standarde finansijskog izvještavanja, internih procesa o procjeni adekvatnosti likvidnosti i planove oporavka. “ – izjavio je Amar Brkan, Generalni Sekretar UPRMBiH.

Udruženje profesionalnih rizik menadžera u Bosni i Hercegovini  jedno je od samo 40 svjetskih priznatih partnera Globalne asocijacije risk profesionalaca (GARP-a) za razvoj, promociju i unaprijeđenje funkcije risk menadžmenta. Glavni cilj Udruženja je da BiH u skorijoj budućnosti postane regionalni centar za edukaciju i certifikaciju rizik menadžera u skladu sa najvišim standardima struke i svjetski priznatim metodologijama.