Održana redovna godišnja Skupština NLB Banke d.d., Sarajevo

Održana redovna godišnja Skupština NLB Banke d.d., Sarajevo

61
0
PODIJELI

Redovna godišnja Skupština NLB Banke d.d., Sarajevo održana je danas u prostorijama sjedišta u ulici Koševo 3 u Sarajevu.

Na 51. sjednici Skupštine dioničara Banke usvojeni su poslovni i finansijski izvještaji za 2020. godinu sa izvještajima internog i vanjskog revizora, izvještajima o radu Nadzornog odbora i Odbora za reviziju Banke, kao i odluka o godišnjem obračunu za 2020. godinu i rasporedu dobiti Banke. Usvojeni su i Poslovni plan Banke, Plan za održavanje adekvatnog kapitala te Strategija Banke, sve za period od 2021. do 2025. godine te je donesena  odluka o izboru vanjskog revizora za 2021. godinu. S obzirom na istek mandata aktuelnog saziva Nadzornog odbora Banke, donesena je i odluka o izboru članova Nadzornog odbora Banke, kojom su za članove Nadzornog odbora izabrani Peter Andreas Burkhardt, Boštjan Kovač, Andrej Lasič, Ayda Šebić i Dino Osmanbegović, na mandat od četiri godine.

U toku održavanja sjednice, napravljen je i rezime o poslovnim aktivnostima Banke  u protekloj godini, te je istaknuto da je u 2020. godini, uprkos brojnim izazovima na tržištu Banka ostvarila solidne rezultate u svim segmentima poslovanja.

U narednom periodu, Banka će zadržati fokus na razvoju i unaprjeđenju digitalnih rješenja, te pružati svojim klijentima širom Federacije BiH kompletan servis finansijskih usluga. Višedecenijski kontinuitet bankarstva, efikasne i asortimanom bogate usluge, njihov savremen način distrubucije, kao i educirani i ljubazni zaposlenici, kvaliteti su koje prepoznaju klijenti Banke.

 NLB Banka d.d., Sarajevo kao članica NLB Grupacije sa sjedištem u regionu ostaje moderna, digitalizovana i efikasna banka koja teži da postane regionalni šampion, dostupan društvu i zajednici za poboljšanje kvaliteta života u sredinama u kojima posluje.