Samir Mustafić, predsjednik Uprave Asa Banke: Klijenti su nas prepoznali kao stabilnog...

Samir Mustafić, predsjednik Uprave Asa Banke: Klijenti su nas prepoznali kao stabilnog partnera

775
0
PODIJELI

Depoziti u ASA banci u protekle tri godine porasli su za oko 40 posto • Činjenica da smo dio sistema ASA Group daje nam dobre temelje i podršku za dalji razvoj poslovanja • Značajan izazov sa kojima će se susresti i bankarski sektor jeste i sve veći odlazak radno sposobnog stanovništva, što će se reflektirati i na plasmane stanovništva • Država treba stvoriti i obezbijediti poslovno okruženje u kojem će banke imati interes da ulažu u razvoj privrede BiH

________________________________________________________________________

Razgovarao: Zlatko VUKMIROVIĆ

  • Poštovani gospodine Mustafiću, možete li se, za početak, kratko osvrnuti na proteklu godinu? Šta je ona značila za ASA Banku?

– Protekla godina za ASA Banku je bila izuzetno uspješna te je zabilježen rast u svim segmentima poslovanja. Akvizicijom Vakufske banke napravili smo dodatni iskorak u cilju jačanja domaćeg bankaraskog sektora. Aktiva Banke na kraju 2019. iznosila je oko 550 miliona KM, dok će nakon planiranog provođenja statusne promjene – pripajanja Vakufske banke iznositi oko 900 miliona KM. U segmentu kreditiranja i plasmana iz godine u godinu bilježimo značajan razvoj, što u konačnici predstavlja neto rast kreditnih plasmana u posljednje tri i po godine od 50 posto, što je dosta iznad tržišnog prosjeka.

Tokom 2019. godine nastavili smo proces rebrendinga podružnica koje su uređene u skladu sa prepoznatljivim korporativnim identitetom Banke i u potpunosti prilagođene potrebama i željama klijenata. Pored tržišne orijentacije Banka je u prošloj godini ulagala značajne napore u ispunjenje i primjeni novih regulatornih zahtjeva koji su neophodni za adekvatno uspostavljanje kontrolnih procesa, a sve u cilju da se minimiziraju potencijalni rizici. Također, naši klijenti su prepoznali ASA Banku kao stabilnog partnera i možemo se pohvaliti značajnim povećanjem stanja depozita u proteklom periodu od tri godine koji iznosi oko 40 posto.

Pozitivan trend poslovanja i sve veći broj zadovoljnih klijenata motiv su da ASA Banka nastavi raditi na svim procesima kako bi ostala dugoročni partner i oslonac za bh. privredu i građane, te brzo i fleksibilno odgovorila na zahtjeve tržišta. Vjerujemo da svako pojedinačno, vlastitim primjerom i konkretnim aktivnostima u svim segmentima djelovanja, može dati doprinos izgradnji prosperitetnog društva i veliki nam je motiv da to dokažemo i unutar bankarskog sektora gdje postoji ogromna konkurencija.

PRIPAJANJE VAKUFSKE BANKE DIO VIZIJE ŠIRENJA

  • Koji su, po Vašem mišljenju, ključni izazovi pred ASA Bankom? Na čemu se temelje planovi za naredni period?

– Kao banka koja je nastala spojem tradicije i poduzetničke vizije, ASA Banka je postavila zdrave temelje za rast i uvođenje novih proizvoda. U narednom periodu nastavit ćemo sa fokusom na unapređenje sistema poslovanja uz modernizaciju svih procesa. Dodatni izazov je i plan da se Vakufska banka pripoji ASA Banci do sredine 2020. godine, čime nastavljamo našu viziju da širimo naše poslovanje i postanemo vodeća domaća Banka. 

Činjenica da smo dio vodećeg poslovnog sistema ASA Group, koja ove godine obilježava 25 godina poslovanja, daje nam dobre temelje i podršku za dalji razvoj poslovanja. Ako uzmemo u obzir grupacijsku povezanost s kompanijama u oblasti osiguranja, zdravstvenih usluga, rent-a-car, mode i namještaja, naši klijenti će imati priliku da ostvaruju mnoge pogodnosti kroz poslovanje s ASA bankom. Nastavit ćemo pratiti bankarske trendove koje ćemo uvoditi na naše tržište, s ciljem dodatne digitalizacije svih kanala poslovanja, povećanja tržišnog udjela, a sve u cilju zadovoljstva i povjerenja trenutnih i budućih klijenata.

  • Možete li prognozirati sa čim će se u vremenu pred nama susresti bankarski sektor u Bosni i Hercegovini?

– Predviđanja su da će bankarski sektor u segmentu kamatnih stopa u 2020. godini imati blagi pad u odnosu na prethodne godine koji će pratiti i pad kamatnih stopa na oročene depozite. Ukoliko govorimo o volumenima kreditnih plasmana banaka u 2020. godini, možemo reći da će bankarski sektor zadržati stabilnost i rast kreditne aktivnosti. Jedan od značajnih izazova sa kojima će se susresti i bankarski sektor jeste i sve veći odlazak radno sposobnog stanovništva, što će se reflektirati i na plasmane stanovništva.

PROIZVODI PO MJERI KLIJENTA

  • Činjenica je da živimo tzv. četvrtu industrijsku revoluciju. Kako se gotovo svakodnevnim promjenama prilagođava ASA Banka?

– Četvrta industrijska revolucija svakodnevno donosi promjene u digitalnom svijetu kojim je u velikoj mjeri obuhvaćen i bankarski sektor sa svojim digitalnim kanalima poslovanja. Korisnici su pokazali da prihvataju nove tehnologije i sve analize prikazuju da svi korisnici koriste barem jednu od inovativnih tehnologija. Ono što je klijentima prednost jeste ušteda vremena koje u današnjem vremenu i tempu života puno znači. Ono što ASA Banka kroz svoje moderno poslovanje želi klijentima omogućiti su upravo ušteda vremena i sigurno poslovanje. Dodatni segment jeste povjerenje koje Banka stvara kod klijenata pružajući im usluge koje obuhvataju sva tri segmenta. Osluškujući potrebe naših klijenata kreiramo naše proizvode i usluge dajući im tako dodatnu vrijednost koju klijenti znaju prepoznati.

  • Osvrnimo se za trenutak na društveno okruženje u kojem djeluju bh. banke, pa i ASA Banka. Da li i na koji način država može doprinijeti stvaranju boljih uslova za rad banaka?

– Činjenica je da je bankarski sektor jedan od osnovnih temelja razvoja BiH i najuspješniji i najorganizovaniji sektor u BiH. Međutim, to ne isključuje ni činjenicu da postoji još mnogo problema koji bi se sistemski trebali riješiti. Država bi trebala da stvori i obezbijedi poslovno okruženje u kojem će banke imati interes da ulažu u razvoj privrede BiH. Unapređenje poslovne klime treba da se obezbijedi uklanjanjem svih prepreka koje stoje na putu da se domaća ekonomija unaprijedi kako bi bankarski sektor imao više prostora za ulaganje u bh.tržište. Već smo spomenuli da je savremeni način poslovanja tj. digitalizacija zahvatila sve segmente poslovanja, pa tako i bankarski sektor koji bi trebao da olakša poslovanje Banke.

KAO DOMAĆA BANKA PODRŽAVAMO ODRŽIVE PROJEKTE

  • Da li se privrednici s pravom žale da nemaju odgovarajuću kreditnu podršku?

– Svaka banka će rado podržati kvalitetan projekat jer je u interesu da ima dobrog klijenta. Korištenje kredita je uzajamni interes za privredu, što dovodi do povećanja radnih mjesta, a veći broj radnih mjesta znači veći broj plasiranih kredita. Međutim, nerealno je očekivati da domaće banke plasiraju novac u projekte koji su prerizični. Banke ipak moraju biti odgovorne i osiguravati sigurnost povrata novca svojim deponentima od kojih dobijaju novac na povjerenje. Ekonomski neodržive ideje ne mogu očekivati podršku od banaka u tom smislu. ASA Banka kao domaća banka je spremna da bude oslonac i podrška bh. privredi, da podrži dobre i zdrave projekte, ali istodobno treba da vodi računa o sigurnosti štednje i depozitara. Dalji trendovi na ovu temu će sigurno biti refleksija dešavanja u Njemačkoj kao najrelevantnijem tržištu unutar EU koje dominantno utječe na monetarnu politiku i stanje unutar EU i naslonjenih tržišta kao što je i naše.

  • S druge strane, činjenica je da su kamatne stope za kredite na nezabilježeno niskom nivou. Kako će to, po Vama, uticati na privredni rast i razvoj u narednoj godini?

– Svakako da općenito govoreći niske kamatne stope odgovaraju privrednicima i daju dodatni poticaj za dugoročno kreditiranje – investiranje. S obzirom na to da su zabilježene niske kamatne stope na historijski niskom procentu, idealni su uvjeti za ulaganja, s time što naravno i privredni ambijent mora da bude odgovarajući. U našem konkretnom primjeru BiH, možemo reći da to nije slučaj i da sva postojeća politička nestabilnost jako negativno utječe na razvojni potencijal. Trenutno naši privrednici i stanovništvo uživaju u pogodnostima niskih kamatnih stopa radi daleko veće ponude novca nego što postoji realna potražnja. Regionalno i unutar EU, ekonomski analitičari ne predviđaju skorije povećanje kamatnih stopa, a trenutno smo svjedoci vanrednog dešavanja, koronavirusa i efekata koje novonastala situacija nosi sa sobom, tako da nije isključeno da će navedeni šok čak da rezultira dodatnim smanjenjem kamatnih stopa. Ovo su logične makroekonomske mjere, s time što ukoliko ne postoji fiskalni okvir koji dodatno podstiče investicionu klimu, ove mjere mogu imati čak i negativan efekat. Zbog toga je iznimno bitno da dođe do daljih reformi koji će učiniti BiH stabilnijom i interesantnijom za ulaganja.

CIJENIMO VRIJEME SVOJIH KLIJENATA

  • U kolikoj mjeri, po Vama, usklađivanje bh. regulatornog okvira za bankarstvo sa EU zakonima utječe na poslovanje bh. banaka?

– Usklađivanje bh. regulatornog okvira sa EU zahtjevima svakako ima utjecaj na poslovanje banaka u BiH, pa tako i na ASA Banku. U Zakonu o bankama Federacije BiH i podzakonskim aktima regulatora već su uključene osnovne direktive koje je izdala EU kao i osnovni principi koje je izdala EBA i Bazelski komitet. S tim u vezi, Banka je bila u obavezi raditi na primjeni standarda i relevantnih zahtjeva u protekle tri godine, te poduzeti sve potrebne aktivnosti kako bi održala stabilnost u svom redovnom poslovanju. ASA Banka nastavlja sa primjenom novog regulatornog okvira i spremna je prihvatiti sve izazove implementacije nove regulative, koja će u konačnici rezultirati dodatnim vrijednostima bankarskog sektora, te poboljšati i kreditni rejting BiH. 

  • Za kraj, postoji li neka savremena usluga ASA banke koju biste posebno izdvojili?

– ASA Banka ima za cilj unapređenje svih digitalnih kanala poslovanja, što će umnogome unaprijediti sve savremene usluge koje nudi ASA Banka. U narednom periodu nastavit ćemo sa fokusom na unapređenje sistema poslovanja uz modernizaciju svih procesa. Pratimo bankarske trendove koji pristižu iz EU zemalja i u skladu sa tržištem prilagođavamo usluge i proizvode našim klijentima.

Cijeneći vrijeme naših klijenata, nastojat ćemo unaprijediti koncept digitalnog poslovanja i komunikacije sa Bankom. Uz navedeno, kvalitet servisa i usluge, uz savjetodavni odnos prema klijentu je ono što diferencira ASA Banku na tržištu. Naša namjera je ostati na tom putu i biti podrška našoj privredi i našim klijentima. Ono što bi posebno izdvojili jeste brzina odlučivanja i donošenje brzih odluka, što naši klijenti jako cijene. U današnjem vremenu brza i pouzdana informacija je ključ uspjeha tako da mi brzinom odlučivanja pokušavamo dati našim klijentima komparativnu prednost u odnosu na njihovu konkurenciju.