Samir Mustafić, predsjednik Uprave ASA Banke: Želimo zadržati poziciju najjače domaće banke

Samir Mustafić, predsjednik Uprave ASA Banke: Želimo zadržati poziciju najjače domaće banke

1528
0
PODIJELI

• Pripajanje Vakufske banke je strateški korak u pravcu jačanja domaćeg finansijskog sektora • Motivirani smo da i dalje nastavimo djelovati u cilju rasta domaće ekonomije, prosperiteta pojedinaca i cjelokupnog društva • U završnoj fazi je projekat unapređenja aplikacije mobilnog bankarstva koja će pružiti veoma korisne pogodnosti za klijente


Razgovarao: Zlatko VUKMIROVIĆ

  • Od prvog decembra prošle godine ASA Banka je i formalno pripojila Vakufsku banku. Riječ je o krupnom strateškom potezu čiji će se pozitivni efekti u budućnosti zasigurno odraziti na kompletan bankarski sektor u BiH. Poštovani gospodine Mustafiću, bilo bi interesantno da za čitatelje magazina Banke i Biznis iznesete i prve efekte akvizicije. Da li su oni, mada je riječ ranoj fazi promjene, u skladu sa očekivanjima?

– Pripajanje Vakufske banke ASA Banci značajno je iz više razloga. Pored toga što je ASA Banka na ovaj način postala ubjedljivo vodeća domaća banka, ovo je strateški korak u pravcu jačanja domaćeg finansijskog sektora. Kada govorimo o samom procesu, on nosi svoje izazove jer se radi na integraciji dvije korporativne kulture, spajanju vrijednosti i izgradnji jedinstvenog identiteta. Međutim, zahvaljujući našem prethodnom iskustvu i vrijednim članovima tima oba sistema, ovaj proces je uspješno okončan i rezultati su već vidljivi. Pred nama je period intenzivnih promjena, koje nas raduju, kao i činjenica da smo u mogućnosti da doprinesemo unapređenju bankarskog tržišta u Bosni i Hercegovini.

RAD ZA RAST DOMAĆE EKONOMIJE

  • Kakve promjene očekujete kada je posrijedi pozicija ASA Banke na tržištu?

– Uspješnim okončanjem formalno-pravnih procesa pripajanja, pozicija ASA Banke na području cijele BiH dodatno je ojačana. Mreža naših poslovnica povećala se sa 20 na 36, kao i ukupan broj zaposlenih, koji je sada nešto veći od 300. Aktiva Banke nakon pripajanja iznosi preko milijardu konvertibilnih maraka, što je snažan oslonac za nastavak podrške razvoju različitim granama privrede i stanovništvu. Motivirani smo da i dalje nastavimo djelovati u cilju rasta domaće ekonomije, prosperiteta pojedinaca i cjelokupnog društva.

  • Da li se mijenja temeljna poslovna orijentacija ASA Banke, ostaje li slična ranijoj ili se u skladu sa promjenom veličine mogu očekivati novi ukloni?

– ASA Banka je od samog početka orijentirana prema razvoju domaćeg finansijskog sektora koji će biti oslonac razvoja privrede i društva. Kao domaća Banka vrlo dobro poznajemo potrebe bosanskohercegovačkih kompanija i kroz našu uslugu nastojimo im olakšati svakodnevno poslovanje. Svjesni smo novih trendova i naš strateški cilj je da proizvode i usluge prilagodimo novom dobu i potrebama koje ono donosi. 

  • Postoje li neki novi proizvodi koje pripremate za svoje klijente?

– Tokom godine, kontinuirano, kroz različite akcije, omogućavamo našim klijentima bolje uslove i dodatne pogodnosti. Jedna od značajnih prednosti ASA Banke je brzina djelovanja i snažna prilagodba potrebama naših klijenata. U skladu s tim kreiramo naše buduće aktivnosti, jer su upravo klijenti u fokusu svega što radimo.

BANKARSKI SEKTOR OSTAJE STABILAN

  • Početak godine je i doba svođenja računa. Kako biste, uz već spomenutu kapitalnu akviziciju Vakufske banke, ocijenili poslovanje ASA Banke u 2021. godini?

– Protekla godina je bila izuzetno izazovna, ali istovremeno puna novih prilika koje su ASA Banci omogućile da ostvari još jednu uspješnu poslovnu godinu. Kao što sam već ranije rekao, aktiva Banke nakon pripajanja iznosi više od milijardu konvertibilnih maraka, što je snažan temelj za nastavak podrške koju je naša banka u prethodnom periodu pružala razvoju raznih poslovnih subjekata. Zabilježili smo znatan rast depozita i kredita, koji je potvrđen i nagradom Zlatni BAM koju je banka dobila u 2021. godini. Stalan rast depozita fizičkih i pravnih osoba je pokazatelj stabilnosti ASA Banke, ali ujedno i naše snage i spremnosti da odgovorimo na sve potrebe klijenata kako privrednih, tako i fizičkih lica. Pozitivan trend poslovanja i sve veći broj zadovoljnih klijenata motiv su da ASA Banka nastavi raditi na svim procesima kako bi ostala dugoročni partner i oslonac za bh. privredu i građane te kao takva brzo i fleksibilno odgovorila na zahtjeve tržišta.

  • Na čemu se baziraju poslovni rezultati Banke na čijem ste čelu?

– Poslovni rezultati se baziraju na timskom radu, snažnom i stabilnom sistemu, ali i posvećenosti inovacijama i stalnim poboljšanjima. Posebnu pažnju smo posvetili odnosima sa lokalnim zajednicama i izgradnji povjerenja baziranog na kvalitetu usluge i pristupačnosti na svim lokacijama gdje smo prisutni.

  • Kakve su Vaše prognoze kada je posrijedi poslovanje bankarskog sektora Bosne i Hercegovine u narednom vremenu?

– Za bankarski sektor se može reći da je najorganizovaniji segment našeg društva. Sektor djeluje na način da predviđa buduće događaje koji mogu da promijene tokove poslovanja, te se na najbrži i najbolji način prilagođava istim, s ciljem optimiziranja poslovanja svojih klijenata, bilo fizičkih ili pravnih lica. Digitalizacija će zasigurno biti strateško opredjeljenje svih banaka. Bankarski sektor će ostati siguran, stabilan i veliki oslonac bosanskohercegovačkoj privredi. Vjerujemo da svako pojedinačno, vlastitim primjerom i konkretnim aktivnostima u svim segmentima djelovanja, može dati doprinos izgradnji prosperitetnog društva i veliki nam je motiv da to dokažemo i unutar bankarskog sektora. Za BiH je od iznimne važnosti da ima snažan domaći bankarski sistem, tačnije banku sa kapitalom u domaćem vlasništvu koja kao takva najbolje poznaje ekonomske prilike, prati potrebe klijenata i omogućava najbolje usluge.

INOVACIJE ZA DALJE PRIBLIŽAVANJE KLIJENTIMA

  • Naravno, o budućnosti se više ne može govoriti bez pokušaja sagledavanja uloge digitalizacije u poslovanju finansijskog i posebno bankarskog sektora. Na koji način ASA Banka dočekuje ubrzane promjene na tom polju?

– Mi zasigurno nastavljamo putem digitalizacije kako bismo olakšali poslovanje klijenata sa Bankom te unaprijedili njihovo korisničko iskustvo. To je važan dio našeg poslovanja, koji nam omogućava bolju interakciju sa klijentima. U narednom periodu implementiramo niz projekata čiji fokus je upravo na digitalizaciji i inovacijama. Trenutno smo u završnoj fazi projekta unapređenja aplikacije mobilnog bankarstva koja će pružiti veoma korisne pogodnosti za klijente.

  • Uvijek kada pomislimo na kraj pandemije, ukaže nam se neki novi soj, neka nova loša okolnost, kombinacije postojećih virusa… tako da tu budućnost malo ko pokušava predviđati. Ipak, pretpostavljamo da se ASA Banka tokom protekle dvije godine naučila prilagođavati takvim izazovima pa i u skladu sa njima planira poslovanje u danima koji dolaze. Šta su, dakle, u takvim okonostima bliži i dalji ciljevi ASA Banke?

– Otežane okolnosti poslovanja u posljednje dvije godine nisu mnogo utjecale na strateško opredjeljenje ASA Banke da zadrži poziciju najjače domaće banke. Što se tiče našeg odgovora na pandemiju, zdravlje i sigurnost uposlenika i klijenata nam je uvijek na prvom mjestu, pa smo i svoje poslovanje odmah prilagodili upravo tome. Primijenili smo personalizirani pristup klijentima, a već na samom početku krize smo svakog od njih pojedinačno nazvali, ponudili im moratorij, dodatno finansiranje pod povoljnijim uslovima ili neke druge relevantne opcije koje bi im olakšale prilagodbu novonastaloj situaciji. U svakom trenutku smo im bili na raspolaganju, što su oni i prepoznali. Njihova iskustva i reakcije su nam najbolji dokaz uspješnosti modela našeg poslovanja, a sinergija ovih odnosa rezultirala je i značajnim povećanjem stanja depozita od nastanka banke do danas.