PODIJELI

Zemljama regije, uključujući i Bosnu i Hercegovinu, neophodan je znatno veći ekonomski rast koji bi imao veliki uticaj na profitabilnost osiguravajućih društava – I pored velikih šteta na imovini tokom katastrofalnih poplava, svijest o značaju osiguranju stana ili kuće nije se značajno poboljšala – Kontinuirano ulažemo u digitalizaciju poslovanja i ono najvažnije, bolje razumijevanje potreba naših klijenata – Veliki je interes za „UNIQA Press Award“

Poštovana gospođo Olević, kako procjenjujete aktuelnu poziciju tržišta osiguranja u Bosni i Hercegovini u odnosu na naše bliže okruženje?

– U odnosu na zemlje u regiji, Bosna i Hercegovina prednjači po broju osiguravatelja. Akvizicije koje su okarakterisale prošlu i tekuću godinu, prvi su korak ka smanjenju osiguravajućih društava u Bosni i Hercegovini, što je svakako pozitivno jer znamo da je tržište Bosne i Hercegovine suviše malo za egzistiranje velikog broja osiguravajućih društava. Kada govorimo o obrazovanju i edukaciji koji su ključne osnove razvoja osiguranja, osiguravajuća društva u Bosni i Hercegovini, u odnosu na druge zemlje, ne čine dovoljno na edukaciji stanovništva kako bi spoznali značaj osiguranja.

Nivo svijesti građana i privrednika o potrebi i koristima osiguravajućih proizvoda nije na istom nivou kao u drugim zemljama regije, pogotovo u Hrvatskoj koja je članica Evropske unije. U tom pogledu, smatram da je potrebna i podrška države u određenim vrstama osiguranja, naročito u poljoprivredi, kako bi se svijest o značaju osiguranja podigla na viši nivo. Iako je sa krajem trećeg kvartala zabilježen rast tržišta od 4,5%, smatram da je generalno svim zemljama regije, uključujući i BiH, neophodan znatno veći ekonomski rast koji bi imao veliki uticaj na profitabilnost osiguravajućih društava.

RAD VAN NADLEŽNOSTI AGENCIJE ZA NADZOR

Kakva je Vaša ocjena uređenosti tržišta osiguranja i omogućava li postojeća regulativa da tržište posluje po zakonu i pravilima struke?

– Pokušaji uređenja tržišta osiguranja traju dosta dugo, posebno uređenje tržišta osiguranja autoodgovornosti. Postoji cijeli niz aktivnosti usmjerenih na uređenje ovog dijela tržišta osiguranja, međutim do sada nisu postignuti značajni rezultati. Kada je u pitanju ova vrsta osiguranja, najveći problem je u nelojalnoj konkurenciji odnosno različitim vidovima davanja izvan zakonskih okvira i tekućoj politici u osiguranju koja pogoduje osiguravajućim društvima vlasnicima tehničkih pregleda čiji rad nije pod nadležnošću Agencije za nadzor.

Istovremeno, ima pokušaja legalizacije prakse izdavanja polisa osiguranja autoodgovornosti na tehničkim pregledima. Iako je autoodgovornost najzastupljenija vrsta osiguranja, dužnu pažnju treba posvetiti razvoju i uređenju drugih vrsta osiguranja poput imovinskih i životnih osiguranja. Omogućavanje poreskih olakšica na premiju plaćenu u životno osiguranje ugovoreno na duži rok služi za povećanje standarda u trećem životnom dobu, što je od značaja za veliki broj građana. Istovremeno, razvoj tržišta morao bi ići u smjeru edukacija i širenja svijesti građana o značaju osiguranja imovine od čega bi koristi imala i osiguravajuća društva i država.

Neko je jednom kazao da su neosigurane firme kao tempirana bomba. To se, uostalom, pokazalo nakon katastrofalnih poplava u BiH 2014. godine kada su mnoge neosigurane firme bile na ivici propasti. Da li je naša poslovna zajednica izvukla pouku iz toga i kako razviti svijest o potrebi osiguranja?

– Poplave koje su 2014. godine zadesile veliki dio Bosne i Hercegovine pokazale su da nažalost neznatan broj građana ima ugovorene polise osiguranja za pokrivanje ove vrste rizika. Međutim, i pored velikih šteta na imovini, u periodu koji je uslijedio, svijest o značaju osiguranju stana/kuće, nažalost, nije se značajno poboljšala. To je izuzetno spor proces i kao kod životnog osiguranja, potrebno je uložiti dosta napora u edukaciju te razvijanje svijesti građana o potrebi za osiguranjem imovine. Ekonomsko-socijalna situacija građana ovdje igra veliku ulogu jer se u središte razmišljanja klijenata često postavlja pitanje cjenovne osjetljivosti. Smatram da bi jedino obaveznost osiguranja imovine bilo nešto što bi značajnije uticalo na rast premije osiguranja imovine. Za javna preduzeća i ostala pravna lica smatram da bi osiguranje imovine svakako moralo biti obavezna vrsta osiguranja i da je u tom smjeru potreban razvoj i uređenje tržišta.

NEISKORIŠTEN INVESTICIONI POTENCIJAL

Osiguravajuća društva su jedan od glavnih institucionalnih investitora u svijetu. Da li smo mi spremni za to?

– Osiguravajuća društva na razvijenim finansijskim tržištima predstavljaju značajne institucionalne investitore iz razloga što osiguranje ima veliki značaj u privredi i društvu i korištenje investicionog potencijala osiguravajućih društava u konačnici doprinosi ostvarenju ekonomskog rasta i visoko profitabilnog rasta osiguravajućih društava. Konkretno, osiguravajuća društva koja se bave poslovima životnog osiguranja mogu biti pouzdan partner državi u infrastrukturnim projektima, međutim vrijednosni papiri koji su do sada emitovani unutar predviđenog zakonskog okvira, ne pružaju adekvatnu ročnu i valutnu usklađenost sa obavezama društava za osiguranje. Nažalost, iako postoji emisija vrijednosnih papira i opcija ulaganja, zbog ograničenih mogućnosti ulaganja sredstava Društva, investicijski potencijal nije u potpunosti iskorišten.

Bliži se kraj godine, kakva su Vaša očekivanja od rezultata UNIQA osiguranja u 2018. godini?

– Visok stepen nezaposlenosti, nerazvijena privreda, nedovoljna ulaganja u razvoj industrije, sve to skupa ima za posljedicu nisku kupovnu moć stanovništva. Zato smo i ove godine planirali umjerene stope rasta kako bismo se prilagodili uslovima tržišta. Na kraju oktobra tekuće godine zabilježili smo rast premije od 6%, a do kraja godine procjenjujemo ostvarenje plana rasta premije ili prebačaj ukupnog plana premije. U strukturi premije osiguranja imovine i dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja očekujemo stope rasta iznad planskih očekivanja, dok po obaveznom osiguranju autoodovornosti očekujemo pad premije, što je također prema planu s obzirom da ova vrsta osiguranja nije u fokusu našeg djelovanja. Uzimajući u obzir sve parametre uspješnosti, tehnički rezultat Društva i dobit, očekujemo uspješan završetak i ove poslovne godine.

PONUDA UNIQA-e BOGATIJA ZA TRI NOVA PROIZVODA

Po čemu je 2018. godina značajna za Vas u smislu aktivnosti koje ste provodili unutar kompanije ali i u javnosti?

– Ove godine uveli smo tri nova proizvoda. Jedan od njih je drugo liječničko mišljenje koji nalazi svoju primjenu u trenutku kada pojedinac sazna da boluje od teške bolesti. U takvim trenucima, kada želimo provjeriti je li dijagnoza bolesti pravilna i je li propisani postupak liječenja najprimjereniji, UNIQA omogućava da preko društva MediGuide dobijete drugo liječničko mišljenje od svjetski priznatih medicinskih stručnjaka i to na temelju raspoložive zdravstvene dokumentacije o bolesti. Proces dobivanja drugog mišljenja je brz, a proizvod se može kupiti i online putem našeg web shopa. Mini kasko je drugi novi proizvod u našem portfelju i predstavlja osiguranje za slučaj saobraćajne nezgode. Treći proizvod, Home Basic, obogatio je naše pakete osiguranja stana/kuće. Sva tri proizvoda su prilagođena potrebama građana i karakteriše ih niska premija osiguranja.

Osim u razvoj novih proizvoda, kontinuirano ulažemo u digitalizaciju poslovanja i ono najvažnije, bolje razumijevanje potreba naših klijenata. Početkom godine klijentima smo ponudili novi kanal komunikacije UNIQA Viber Bot putem kojeg klijenti na jednom mjestu mogu kupiti polisu putnog osiguranja i pomoć na putu UNIQA S.O.S. ili prijaviti štetu i sve to u svega nekoliko klikova. Osim toga, mogu se informisati o našim proizvodima te tražiti i dobiti ponudu osiguranja. Poseban segment Viber Bot-a je „Moja UNIQA“ namijenjena postojećim klijentima UNIQA osiguranja. U praksi to znači da klijenti putem Vibera, u svakom trenutku i s bilo kojeg uređaja koji ima pristup internetu, mogu provjeriti status aktuelnih i isteklih polisa osiguranja, status dužne premije, kontaktirati svog prodajnog savjetnika te prijaviti i provjeriti status odštetnog zahtjeva. Pružanje najboljeg mogućeg iskustva našim klijentima gdje god se oni nalazili je naš dugoročni cilj. Korištenje popularnih komunikacijskih kanala poput Vibera neophodan je iskorak u brizi za klijente kako bismo im omogućili sveobuhvatnu uslugu.

Projekat koji sprovodimo za kraj godine je „UNIQA Press Award“ koji ima za cilj animirati medije u kreiranju autorskih djela na temu osiguranja koji će predstaviti značaj osiguranja i njegove prednosti za građane i pravna lica. Konkurs sprovodi Udruženje/udruga BH novinari pod pokroviteljstvom UNIQA osiguranja. Do sada je veliki broj predstavnika medija iskazao zainteresovanost za učešće na konkursu, s obzirom da se radi o temi koja je od interesa za javnost pa i njih kao građane.