Slobodan Zrilić, član Uprave Sberbank a.d. Banja Luka: Zadržali smo jaku tržišnu...

Slobodan Zrilić, član Uprave Sberbank a.d. Banja Luka: Zadržali smo jaku tržišnu poziciju

190
0
PODIJELI

Protekla godina je bila godina u kojoj smo imali stabilan rast na svim poslovnim poljima, uprkos okruženju koje nije bilo naklonjeno unapređenju poslovanja Pandemija je potvrdila koje se mogućnosti otvaraju primjenom savremenih tehnologija Nastojimo odgovoriti na kreditne rizike

Visokim nivoom povjerenja klijenata i kvalitetom pruženih usluga, te proaktivnim upravljanjem rizicima i kompetentnim struktirisanjem  kreditnog portfolija, Sberbank a.d. Banja Luka je zadržala jaku tržišnu poziciju u 2019. godini. Tokom trajanja pandemije Covid-19, koja nas je zadesila početkom ove godine, ova Banka je preventivno reagovala kroz niz mjera i obezbijedila neometano poslovanje uz zaštitu zdravlja svojih klijenata i zaposlenih. O tome i o drugim temama za magazin Banke u BiH govori gospodin Slobodan Zrilić, član Uprave Sberbank a.d. Banja Luka, čija je odgovornost upravljanje rizicima i finansijama Banke.

  • Sberbank a.d. Banja Luka je u prethodnoj godini zadržala jaku tržišnu poziciju. Koliko ste zadovoljni poslovnim rezultatima i kakvi su ciljevi i planovi Banke do kraja ove godine. Koje će aktivnosti biti u fokusu, s obzirom da je vjerovatno pandemija odgodila ili pomjerila neke od planiranih aktivnosti?

– Protekla godina je za Sberbank a.d. Banja Luka bila godina u kojoj smo imali stabilan rast na svim poslovnim poljima, uprkos okruženju koje nije bilo naklonjeno unapređenju poslovanja.

Naime, povećali smo broj klijenata, ukupno preko 100 hiljada aktivnih klijenata fizičkih i pravnih lica, procesuirali veći broj transakcija, uvećali korišćenje digitalnih kanala prodaje, te ostvarili najveću neto dobit u dvadeset godina poslovanja.

Pored svega navedenog, možemo se pohvaliti da su rezultati istraživanja tržišta pokazali da smo prva banka koju klijenti preporučuju drugima, te jedna od dvije banke sa najsnažnijim brendom u Republici Srpskoj.

Pandemija nas je pogodila kao i ostatak privrede i društva uopšte. Mnoge aktivnosti smo morali odgodili ili napraviti izmjene u njihovom izvršavanju. S druge strane, naši zaposleni su naporno radili tokom pandemije kako bi omogućili svakodnevno funkcionisanje Banke, odnosno kako bi naši klijenti što manje osjetili da se nešto neuobičajeno dešava.

Pandemija je potvrdila koje se mogućnosti otvaraju primjenom savremenih tehnologija; prije svega u smislu pružanja dijela bankarskih usluga putem digitalnih kanala komunikacije, pozivajući se na jednostavnost korišćenja, povoljnost i, što je ključno u uslovima pandemije, bezbjednost. Upravo će aktivnosti na polju dalje primjene digitalnih tehnologija i širenja seta usluga koje nudimo klijentima putem digitalnih kanala biti u našem fokusu u narednom periodu.

BLAGOVREMENA REAKCIJA

Svjedoci smo nestabilnosti finansijskog tržišta koje je uslijed pandemije Covid-19 nastalo u cijelom svijetu. Kako se, po Vama, ova situacija odrazila na poslovanje bankarskog sektora?

– Banke su u svom poslovanju svakodnevno izložene različitim rizicima, ali ova situacija koja je zadesila čitav svijet je bila neočekivana i u smislu trajanja i u smislu uticaja koji ima, a koji još uvijek ne možemo sagledati. Još uvijek imamo podijeljena mišljenja, od toga da će ovo sve brzo proći do toga da se može očekivati drugi ili čak treći talas pandemije. Makroekonomisti razmatraju različite scenarije uticaja pandemije na svjetsku ekonomiju: da li će kriva ekonomske aktivnosti imati U, V ili W oblik.

Naravno, i mi u bankarskom sektoru nastojimo da pažljivo planiramo svoj odgovor na efekte pandemije. Na vrijeme smo preduzeli odgovarajuće mjere, kako bi, koliko je to bilo moguće, uticali na smanjenje rizika u svim segmentima poslovanja. Naš bankarski sektor je u dobrom stanju dočekao ovu kriznu situaciju, prije svega kao dobro kapitalizovan, likvidan i sa znatno višim nivoom kvaliteta upravljanja rizicima i uopšte kvaliteta korporativnog upravljanja u odnosu na 2008. godinu, odnosno na vrijeme svjetske finansijske krize. Takođe, Agencija za bankarstvo Republike Srpske je donijela dobro izbalansiran set mjera koji kombinuje olakšice stanovništvu i privredi u smislu izmirenja obaveza prema bankama i relaksirane regulatorne zahtjeve za banke, a i jedno i drugo uz zadržavanje stabilnosti bankarskog sistema.

Sberbank a.d. Banja Luka je od samog početka ovu situaciju shvatila ozbiljno. Kako bi obezbijedili neometano poslovanje Banke, preventivno smo reagovali kroz niz mjera, od formiranja internog kriznog štaba, kreiranja akcionog plana za djelovanje u kriznoj situaciji, obezbjeđenja dovoljno IT resursa za nastavak funkcionisanja banke omogućujući velikom dijelu zaposlenih rad od kuće, i tako dalje. Posebno bih istakao to da su naši zaposleni vrijedno i naporno radili, kako bi sve funkcionisalo bez zastoja, i kako bi adekvatno bili usluženi svi naši klijenti.  

POSEBNE MJERE ZA UGROŽENE KLIJENTE

Na koji način je Sberbank a.d. Banja Luka u mjesecima neizvjesnosti i za vrijeme trajanja pandemije Covid-19 olakšala i pomogla klijentima da prevaziđu finansijske probleme koji su nastali kao posljedica vanrednih okolnosti sa kojima smo svi bili suočeni?

– U skladu sa odlukom Agencije za bankarstvo Republike Srpske, na vrijeme smo započeli sa pripremom sprovođenja najavljenih posebnih mjera, kako bi klijentima olakšali otplatu finansijskih obaveza i ublažili negativne efekte uzrokovane širenjem COVID-19. Kao Banka kojoj su klijenti uvijek na prvom mjestu i u ovoj situaciji smo pokazali da smo pouzdan partner, te smo nastojali da ispunimo očekivanja i potrebe svojih klijenata i pomognemo im da prevaziđu finansijske probleme koji su nastali kao posljedica vanrednih okolnosti.

Naime, posebne mjere mogu ostvariti klijenti Banke, fizička i pravna lica, koji su direktno ili indirektno pogođeni vanrednim okolnostima, čija je kreditna sposobnost pogoršana, odnosno izvori za otplatu smanjeni čime je onemogućeno, ili će biti onemogućeno, redovno izmirivanje obaveza prema Banci. Svim klijentima iz navedenih grupa omogućavamo različite olakšice u otplati obaveza, u zavisnosti od stepena ugroženosti kao što je grace period na otplatu glavnice ili moratorijum na otplatu svih obaveza i glavnice i kamate za određen vremenski period.

Kako bismo dodatno olakšali ovaj proces, za sve naše klijente koji ispunjavaju gore navedene uslove smo pripremili forme zahtjeva za preduzimanje posebnih mjera. Forme zahtjeva za uvođenje posebnih mjera kao i uputstva za podnošenje istih su dostupne na službenoj internet stranici Banke i pripremljene na način da klijentima proces podnošenja zahtjeva učine što jednostavnijim i lakšim.

DRUŠTVENA ODGOVORNOST

  • Kroz angažmane na projektima društveno odgovornog poslovanja ste nastavili da budete uključeni u aktivnosti zajednice u kojoj poslujete i u novonastaloj situaciji?

– Društvena odgovornost je jedno od osnovnih načela poslovanja naše Banke i važan dio korporativne kulture, a samim donacijama nastojimo doprinijeti stvaranju boljeg i naprednijeg okruženja za sve nas.

I u novonastaloj situaciji smo osluškujući potrebe lokalne zajednice podršku ukazali onima kojima je tada bila najpotrebnija. Izdvojili bismo učešće u projektu „Niste sami“, čime smo pomogli humanitarnu akciju koja je za cilj imala da omogući dostavu osnovnih životnih namirnica licima koja nisu bila u mogućnosti da to sama učine. Sa zadovoljstvom smo se odazvali i pozivu Udruženja banaka BiH i finansijski pomogli kupovinu respiratora, testova za korona virus, kao i kupovinu zaštitne opreme za potrebe UKC RS Banja Luka kao i drugih kliničkih centara u zemlji. Takođe smo obezbijedili maske i dezinfekciona sredstva za djecu i roditelje koji borave u Roditeljskoj kući “Iskra” u Banjoj Luci. Odazvali smo se i na pozive određenih opština i donirali u skladu sa našim mogućnostima dio sanitetske opreme koju smo obezbijedili za svoje potrebe, sve kako bi pomogli u tim trenucima onima kojima je pomoć najviše potrebna.

  • Upravljanje kreditnim rizikom predstavlja jednu od najznačajnijih aktivnosti u upravljanju Banke. S obzirom na razvoj modernih finansijskih tržišta i uvođenja inovacija u poslovanju, sve više pažnje se obraća na kontrolu rizika. Da li i dalje najbitnije mjesto u upravljanju rizicima pripada kreditnom riziku, pogotovo u ovoj godini koja je sama po sebi neizvjesna? 

– Za većinu banaka najznačajniji rizik kojem se one izlažu u svom poslovanju je kreditni rizik. To važi i za našu banku. Da bi bankarsko poslovanje bilo stabilno i ekonomski uspješno, potrebno je da kroz identifikaciju, praćenje, kontrolu, mjerenje i procjenu rizika isti svedu na najmanju moguću mjeru, odnosno na nivo koji je prihvatljiv za poslovanje jedne banke uzimajući u obzir njen poslovni model i, prije svega, kapitalnu osnovu.

Kad je u pitanju trenutna situacija, Sberbank a.d. Banja Luka je radi adekvatnog upravljanja rizicima provodila sve potrebne aktivnosti, i prilagodila se privremenim okolnostima u poslovanju, koji su nastali usljed pandemije, a sve sa ciljem kako bi omogućili olakšice klijentima pogođenim negativnim ekonomskim posljedicama pandemije COVID-19. Kada ste spomenuli uvođenje inovacija u poslovanju, prije svega kroz primjenu digitalnih tehnologija, želim da spomenem rizik informacione bezbjednosti ili cyberrisk, kao rizik koji je dobio na značaju u posljednjih par godina jer se sve veći dio poslovnog odnosa između pružaoca i korisnika usluga, u našem slučaju banke i klijenata, odvija u cyber prostoru – a što donosi nove izazove u upravljanju rizicima. Tako da smo dosta pažnje u posljednje vrijeme posvetili upravljanju ovim rizikom, i vjerujemo da će on biti u fokusu bankarske industrije i u narednom periodu.