Slobodan Zrilić, član Uprave Sberbank Banja Luka: Održali smo stabilan rast, značajno...

Slobodan Zrilić, član Uprave Sberbank Banja Luka: Održali smo stabilan rast, značajno unaprijedili i povećali obim poslovanja

234
0
PODIJELI

Bankarska industrija je, po svojoj prirodi, regulisana industrija i, kao takva, jedna je od najuređenijih industrija u našoj zemlji /// Sberbank Banja Luka je u 2018. godini značajno unaprijedila i povećala obim poslovanja a posebno smo ponosni na broj aktivnih klijenata, koji je krajem godine prešao 100 hiljada /// Zahvaljujući digitalizaciji imaćemo preciznije predviđanje potencijalno rizičnih situacija a samim tim i biti u prilici da kvalitetnije odgovorimo na njih /// Prioritet i dalje ići u korak sa tehnološkim razvojem, te klijentima omogućiti lakše i jednostavnije korišćenje usluga

Sberbank Banja Luka je u 2018. godini postigla dobar finansijski rezultat i ostvarila postavljene poslovne ciljeve, čime je održala stabilnost i solventnost. Istovremeno, upravljanje rizicima i finansijama prepoznati su kao aktivnosti koje obezbjeđuju dugoročnu profitabilnost i rast svake banke, o čemu za magazin Banke i Biznis govori gospodin Slobodan Zrilić, član Uprave Sberbank Banja Luka, čija je odgovornost upravo upravljanje rizicima i finansijama.

NAŠA REGULATIVA JE POTPUNO USKLAĐENA SA EU

  • Kako, gospodine Zriliću, ocjenjujete trenutno stanje u bankarsko-finansijskom sektoru u Republici Srpskoj?

– Na teritoriji Republike Srpske je u 2018. godini poslovalo petnaest banaka – osam sa sjedištem u Republici Srpskoj i sedam sa sjedištem u Federaciji BiH. Sve banke, osim jedne, poslovale su profitabilno i može se reći da je stanje likvidnosti i kapitalne adekvatnosti na nivou bankarskog sektora solidno. Istovremeno,  udio loših plasmana u ukupnim se smanjio, a treba reći i da je prethodna godina bila i prva puna godina primjene novog zakonskog okvira za poslovanje banaka.

Bankarska industrija je, po svojoj prirodi, regulisana industrija i, kao takva, jedna je od najuređenijih industrija u našoj zemlji. Regulative po kojoj rade naše banke gotovo u potpunosti su usklađene sa istim regulativama u Evropskoj uniji. Usklađenost sa regulativom odvija se u dva koraka: u prvom koraku neophodno je ispravno razumjeti regulatorni okvir, a u drugom koraku potrebno ga je ispravno primijeniti. Za ova dva koraka banke moraju da obezbijede resurse – kadrovske, tehnološke i finansijske, što nije lako učiniti ni na razvijenijim tržištima od našeg. U svakom slučaju, u narednih nekoliko godina, napredak na polju usklađenosti poslovanja biće u fokusu rada zaposlenih u bankarskom sektoru.

  • Sberbank Banja Luka ostvarila je uspješan poslovni rezultat u prethodnoj godini. Da li ste zadovoljni finansijskim rezultatima koje ste do sada postigli?

– Da, iza nas je još jedna uspješna godina, u kojoj smo ostvarili poslovni rezultat u skladu sa našim planom poslovanja i ojačali likvidnost i solventnost Banke. To je postignuto uprkos, ali i zahvaljujući, složenom i dinamičnom okruženju. Banka je u 2018. godini značajno unaprijedila i povećala obim poslovanja a u ovom pogledu posebno smo ponosni na broj aktivnih klijenata, koji je krajem godine prešao broj od 100 hiljada.

DIGITALIZACIJA POMAŽE BOLJEM PREDVIĐANJU RIZIČNIH SITUACIJA

  • U današnjim dinamičnim uslovima poslovanja, kako vidite budućnost upravljanja rizicima i koje ključne promjene su neminovne?

– Sberbank Banja Luka je uspostavila pouzdan i sveobuhvatan sistem upravljanja rizicima koji je uključen u sve poslovne aktivnosti i obezbjeđuje da rizični profil Banke uvijek bude u skladu sa utvrđenom sklonošću ka preuzimanju rizika. Budućnost upravljanja rizicima je u daljem podizanju svijesti svih učesnika u poslovnim procesima o potrebi da se vodi računa o preuzetim rizicima kao i u upotrebi tehnologije u upravljanju rizicima, što će se u narednim godinama materijalizovati kroz primjenu vještačke inteligencije u identifikovanju, mjerenju, praćenju i kontroli rizika. Zahvaljujući digitalizaciji imaćemo preciznije predviđanje potencijalno rizičnih situacija a samim tim i u prilici da kvalitetnije odgovorimo na njih. Naime, preuzimanje rizika je u samoj prirodi bankarstva, a proaktivno upravljanje rizicima omogućava bankama da na dugi rok ojačaju svoju solventnost.

  • Bankarstvo prolazi kroz značajne promjene. Kako se Sberbank Banja Luka suočava sa ovim promjenama i šta novo nudite svojim klijentima?

– S obzirom na to da je digitalizacija budućnost bankarstva, prioritet nam je da i dalje idemo u korak sa tehnološkim razvojem, te da klijentima omogućimo lakše i jednostavnije korišćenje naših usluga. U 2018. godini uveli smo niz novih funkcionalnosti u našem internet i mobilnom bankarstvu, omogućavajući korisnicima jeftinije usluge i sadržajnije korisničko iskustvo. Zatim smo radili na unapređenju procesa, kako bismo što bržom i kvalitetnijom uslugom izašli u susret potrebama naših klijenata. Tokom 2018. godine nastavili smo sa proširenjem naše mreže POS terminala i bankomata.

CILJ JE PROIZVODE PRILAGOĐAVATI TRŽIŠTU

  • Kakvi su ciljevi i planovi Sberbanke u ovoj godini? Koje će aktivnosti biti u fokusu?

– U ovoj godini ćemo nastaviti da uvodimo nove i dodatno razvijamo postojeće proizvode i usluge, te da našim klijentima omogućimo da jednostavno, lako i brzo dobiju sve proizvode i usluge koje su im potrebne. Fokus našeg rada će biti na dvije grupe aktivnosti: jednu grupu čine aktivnosti koje se odnose na naš nastup na tržištu, a drugu grupu čine aktivnosti u vezi sa daljim usklađivanjem sa zakonskom regulativom koja se odnosi na poslovanje banaka. U pogledu našeg nastupa na tržištu, fokus će biti na unapređenju sadržaja koji se klijentima nudi kroz digitalne kanale distribucije, kao i kreiranje proizvoda i usluga koje su povoljnije i u potpunosti prilagođene potrebama tržišta, dok će u usklađivanju poslovanja akcenat biti na održavanju usklađenosti sa odgovarajućim propisima putem boljeg razumijevanja zakonskog okvira prema kome poslujemo kao i putem primjene tehničkih rješenja koja će usklađivanje učiniti praktičnijim, pouzdanijim i jefitinijim. (promo B&B)