Srđan Kondić, predsjednik Uprave Nove banke a.d. Banja Luka: Povjerenje, sigurnost i...

Srđan Kondić, predsjednik Uprave Nove banke a.d. Banja Luka: Povjerenje, sigurnost i stabilnost su ključne vrijednosti Nove banke

Intervju za Banke & Biznis

376
0
PODIJELI

Tokom svih 20 godina, koliko poslujemo, trudili smo se da naš odnos sa klijentima gradimo na partnerstvu i visokom nivou povjerenja /// Na osnovu vrlo dobrih rezultata u 2018. godini zadržana liderska pozicija u Republici Srpskoj i jedna od vodećih pozicija u Bosni i Hercegovini, a i u ovoj godini parametri su iznad plana kao i rezultata ostvarenih prošle godine /// Nastavićemo da radimo na unapređenju korporativnog identiteta i društvene odgovornosti Banke prema sredini u kojoj živimo i poslujemo, jer je to naša obaveza i odgovornost

Razgovarao: Zlatko VUKMIROVIĆ

  • Po mnogo čemu, Nova banka je na bosanskohercegovačkom tržištu specifična priča. Uspjeli ste se uvrstiti u odabrano društvo najvećih u BiH i tu opstajete uprkos tome što sve vrijeme nemate zaleđinu u vidu velikih bankarskih grupacija kakvu imaju vodeće banke u BiH sa stranim vlasništvom. Šta je, gospodine Kondiću, recept?

– Ne bih rekao da je Nova banka specifična priča, jer mi poslujemo po istim principima i nudimo iste ili slične usluge kao i druge banke, prije bih to posmatrao na način da je Nova banka primjer da i domaće banke mogu da budu veliki i uspješni igrači na bankarskom tržištu.

Nova banka je jedna od prvih privatnih banaka u Bosni i Hercegovini. Osnovana je 1999. godine i od samog početka do danas trudili smo se da svoje poslovanje, odnos prema klijentima i svim drugim partnerima gradimo na veoma visokom profesionalnom, fer i stabilnom odnosu, odnosu vrijednog povjerenja. Jer povjerenje, sigurnost i stabilnost su bile i ostaće ključne snage i vrijednosti Nove banke. Kao domaća Banka razvijali smo se samostalno i interno, te unapređujući znanja i vještine veoma uspješno odgovarali na sve izazove koji su bili pred nama. To nam je omogućilo da za naše klijente obezbijedimo proizvode krojene po njihovoj mjeri, da prilagodimo poslovanje Banke uslovima u kojima posluju naši klijenti, te im pružimo brzinu i fleksibilnost u rješavanju njihovih zahtjeva. I tako, svih proteklih 20 godina trudili smo se da naš odnos sa klijentima gradimo svakodnevno i stabilno zasnivajući ga na partnerstvu i visokom nivou povjerenja.

OSTVARENI STRATEŠKI CILJEVI

  • U 2018. godini ste, prema prvim rezultatima, nastavili vrlo pozitivan trend u poslovanju. Koliko ste zadovoljni ostvarenim te kakvi su trendovi u 2019. godini?

– Sa aktivom, koja je i u 2018. godini nastavila rast i dostigla nivo od 1,95 milijardi KM, kao i rastućim trendom i u drugim pokazateljima poslovanja, uz dobit od 10 miliona KM, zadržana je liderska pozicija u Republici Srpskoj i jedna od vodećih pozicija u Bosni i Hercegovini. Svi ovi podaci govore o tome da je Nova banka veoma uspješno ostvarila postavljene strateške ciljeve i zadržala svoju jaku i stabilnu poziciju na bankarskom tržištu.

U 2019. godini, Nova banka bilježi još bolje rezultate, rast aktive, kredita, depozita i dobiti. Svi parametri su iznad plana kao i iznad ostvarenih rezultata prošle godine. U aprilu smo ostvarili i rekord u broju platnih transakcija od 100.000 transakcija za dan, što je najviše od kada banka postoji. Sve ovo ukazuje na dobar trend, koji je naravno posljedica ne samo rada nove Uprave nego i dobre polazne osnove. Na nama je obaveza da zadržimo taj trend.

  • Kraj prošle godine obilježile su dosta krupne promjene kako u vlasničkoj strukturi tako i u rukovođenju Novom bankom. Da li ste iz ove perspektive zadovoljni efektima koje su te promjene proizvele?

– Da, krajem prošle godine je grupa renomiranih domaćih privrednika ušla u akcionarsku strukturu Nove banke. Mislim da je to pozitivno za Novu banku, jer je riječ o privrednicima koji su imali veliki broj akvizicija privrednih društava u prethodnom periodu i sve su se pokazale kao uspješne.

PLANIRANI RAST AKTIVE JE DO 5% GODIŠNJE

  • Na neki način, moglo bi se govoriti i o završetku jedne i početku svojevrsne nove ere u djelovanju Nove banke. Naravno, to se i ne mora osjetiti u kratkom periodu, međutim, vjerovatno ste kao predsjednik Uprave Banke u prilici da nam kažete koje su glavne odrednice njenog budućeg poslovanja?

– Kao što smo već spomenuli, Nova banka ima lidersku poziciju u Republici Srpskoj i spada u red najvećih banaka u Bosni i Hercegovini. Imamo čvrstu osnovu i temelje koji su građeni u proteklih 20 godina, te veoma značajno tržišno učešće. Naš pravac poslovanja će i dalje biti usmjeren na kontinuirano unapređenje svih pokazatelja uspješnosti. Planiramo rast aktive do 5% na godišnjem nivou, ali prvenstveno nam je cilj da jačamo finansijske performanse banke, naročito adekvatnost kapitala, rezerve i zarađivačku moć banke. Takođe, nastavićemo i dalje da radimo na unapređenju korporativnog identiteta i društvene odgovornosti Banke prema sredini u kojoj živimo i poslujemo, jer smatramo da je to naša obaveza i odgovornost.

  • Odavno je u toku ozbiljna utakmica u kojoj domaće banke nastoje pratiti svjetske trendove u bankarskom poslovanju. Spomenuli smo već činjenicu da iza Nove banke ne stoji neka velika finansijska grupacija koja bi posjedovala moćne timove za razvoj u oblasti recimo mobilnog bankarstva. Kako se Nova banka snalazi na tom polju, kako stižete korak?

– Upravo tako, najveći poslovni izazovi pred banakama, osim ekonomskih poremaćaja i kriza, odnose se na velike reformske procese ili procese koji zahtijevaju značajna tehničko-tehnološka unapređenja. Proces digitalizacije je nešto o čemu se najviše govori u tom pogledu, međutim, nije digitalizacija samo mobilno bankarstvo, ona obuhvata mnogo toga više. Već u prethodnom periodu uveli smo elektronsko bankarstvo, dok se sada nalazimo u završnoj fazi mobilnog bankarstva. Prije nekoliko dana pustili smo u rad i savremene multifunkcionalne uređaje koji klijentima omogućavaju samostalno korištenje više bankraskih usluga. Njihova funkcija primarno ima za cilj da klijentima uštedimo vrijeme koje bi proveli u čekanju u redovima na šalterima i da im omogućimo komoditet u samostalnom korištenju više proizvoda tokom 24 sata dnevno svih 7 dana u sedmici. Svakako je da će digitalizacija donijeti brojne promjene, omogućiti brže i lakše korištenje bankarskih proizvoda, ali ne smijemo zanemariti da ćemo sigurno imati i dalje veliki broj klijenata koji će se isključivo vezati za tradicionalne bankarske proizvode, te ćemo naravno i dalje se truditi da naše klijente učinimo zadovoljnim sa našim uslugama i proizvodima.

NOVI PROPISI KROJE POSLOVANJE

  • Kako, gospodine Kondiću, ocjenjujete aktuelno stanje u bankarskom sektoru BiH? Može li se predvidjeti u kojem će se smjeru ići dalje?

– Veliki uticaj na poslovanje na bankarskom tržištu imaju izmjene zakonske regulative te primjena međunarodnih standarda poslovanja (Bazel III, IFRS 9 itd.) koje su intezivirane u posljednjem periodu. To je dovelo do taga da su banke motivisane da optimizuju svoje bilanse, smanjuju operativne troškove te da svoje investicije usmjeravaju u digitalizaciju koja dugoročno treba da donese uštede, ali u kratkom roku će povećati fiksne troškove. S druge strane, prisutan je trend smanjenja kamatnih stopa te je sasvim realno da će ovakve uticaje na poslovanje moći lakše da iznesu veće banke, te vjerujem da će neminovno doći do ukrupnjavanja bankarskog sektora u Bosni i Hercegovini, kao trend koji je već prisutan u Evropskoj uniji.