Triglav: U prvom kvartalu rast premije i manja dobit

Triglav: U prvom kvartalu rast premije i manja dobit

Neprekinuto poslovanje na svim tržištima s naglaskom na zaštiti zdravlja svih učesnika

26
0
PODIJELI

Tokom prilagođenog poslovanja zbog uslova pandemije, Grupa Triglav je postigla rast premije na većini svojih tržišta i u sva tri segmenta osiguranja te obračunala 10 posto više konsolidirane bruto premije osiguranja (348,9 milijuna eura) nego u istom razdoblju prošle godine. Tromjesečna dobit prije oporezivanja u iznosu od 26,4 eura bila je 12 posto manja nego prošle godine što je ponajprije posljedica masovnih štetnih događaja u prvom tromjesečju (potres u Zagrebu i nevrijeme s tučom u Sloveniji). Kombinovani kličnik iznosio je povoljnih 93,9 posto. Uslovi u poslovnom okruženju zbog pandemije uzrokovali su pad vrijednosti finansijskih investicija, no nisu znatnije utjecali na poslovni rezultat Grupe u prvom tromjesečju godine. Grupa na osnovi analize scenarija procjenjuje da u nastavku godine može doći do smanjenja planiranih godišnjih kategorija poslovanja te predviđa da će pouzdaniju procjenu o tome moći dati na polugodištu. Trenutno procjenjuje da je njen portfelj osiguranja i investicija dovoljno otporan, a pozicija kapitala odgovarajuća te da se može uspješno nositi s povećanim rizicima koji proizlaze iz aktuelnih prilika. Ostaje predana svojoj viziji da fokusirajući se na klijente dinamično razvija nove načine poslovanja koji su temelj odgovornog dugoročnog razvoja Grupe te da istovremeno posluje isplativo i sigurno. Triglav Osiguranje Sarajevo, koje je dio Grupe Triglav, u prvom kvartalu 2020. godine ostvarilo je rast premije za 24% u odnosu na isti period prošle godine.

Uslovi poslovanja i utjecaj na poslovni rezultat. Prvo tromjesečje ove godine obilježila je pandemija COVID-19, koja je uzrokovala pogoršanje ekonomskih uslova, strmoglavi pad međunarodnih finansijskih tržišta te promijenjene poslovne i finansijske uslove poslovanja. Uz poštovanje zaštite zdravlja svih učesnika Grupa Triglav je učinkovito prilagodila način poslovanja uslovima na pojedinim tržištima. Primjenom svekanalnog prodajnog pristupa te povezanim digitalnim i drugim rješenjima za poslovanje na daljinu klijentima je i dalje omogućavala cjelovitu paletu usluga. Reakcije klijenata i mjerenja pokazuju da su klijenti zadovoljni uslugama Triglava.

Tromjesečna konsolidirana dobit prije oporezivanja Grupe Triglav iznosila je 26,4 miliona eura i 12 posto je manja nego u istom razdoblju prošle godine. Udio dobiti prije oporezivanja koji proizlazi iz osiguravajuće-tehničkog dijela poslovanja iznosio je 15,3 milion eura (indeks 78). Njegovo je smanjenje u prvom redu posljedica masovnih štetnih događaja zbog kojih su se u tom razdoblju povećale rezervacije šteta imovinskih osiguranja. Dobit iz finansijskih investicija djelatnosti osiguranja u iznosu 10,8 miliona eura računovodstveno gledano viša je nego prošle godine (indeks 132) zbog određenih usklađivanja sastava portfelja životnih osiguranja, dok su se prinosi investicijskog portfelja imovinskih i zdravstvenih osiguranja očekivano smanjili zbog manje dobiti od prodaje finansijskih investicija.

Predsjednik Uprave Zavarovalnice Triglav, Andrej Slapar, rekao je: „Iako se ekonomski uslovi pogoršavaju, u prvom tromjesečju ove godine nisu negativno utjecali na premijski dio našeg poslovanja. Procjenjujemo da su portfelji osiguranja i investicija Grupe Triglav dovoljno otporni te da je pozicija kapitala odgovarajuća te da se možemo uspješno suočiti s povećanim rizicima koje u poslovno okruženje donose prilike zbog pandemije novog koronavirusa. Masovni štetni događaji u prvom kvartalu godine (potres u Zagrebu i nevrijeme s tučom u Sloveniji) u usporedbi s prošlom godinom smanjili su tromjesečnu dobit. Takve štete, posebno ako nastanu u prvom kvartalu, uzrokuju godišnju volatilnost poslovnog rezultata, no procjenjujemo da zbog našeg godišnjeg agregatnog programa reosiguranja neće znatnije utjecati na ispunjavanje naših ciljeva na godišnjoj razini.“

Rast premije i povoljan kombinovani količnik. Grupa je obračunala 10 posto više konsolidirane bruto premije osiguranja (348,9 milijuna eura) nego prošle godine u istom razdoblju. Njen rast u Sloveniji iznosio je 6 posto, a na tržištima izvan Slovenije 17 posto. Premija se povećala u sva tri segmenta osiguranja. U segmentu imovinskih osiguranja premijski rast iznosio je 8 posto, a rast je bio prisutan u većini vrsta imovinskih osiguranja. Premija zdravstvenih osiguranja bila je za 21 posto viša što je u prvom redu posljedica povećanja prosječne premije u prošloj godini. Zbog većih uplata i uspješne prodaje putem bankovnog kanala za 11 posto se povećala premija životnih i penzionih osiguranja. Masovni štetni događaji povećali su tehnički rezultat što je pogoršalo kombinovani količnik Grupe Triglav, koji je unatoč tome iznosio povoljnih 93,9 posto.

Investicijski portfelj i sredstva klijenata na upravljanju. Padovi tečajeva finansijskih tržišta uzrokovali su negativan prinos od 3,1 milijarde eura velikog investicijskog portfelja Grupe. Grupa Triglav u tim se uslovima zaštitila konzervativnim sastavom portfelja s udjelom od 73,6 posto dužničkih vrijednosnih papira, koji su većinom investirani u eurozonu i visoke kvalitete te aktivnim investiranjem prilagođavala udjele pojedinih investicijskih razreda. Time je očuvala odgovarajuću diverzifikaciju cjelokupnog investicijskog portfelja, a dodatnu likvidnost osigurala je i povećanjem udjela novčanih sredstava (indeks 164). Stanje finansijskih tržišta negativno je utjecalo i na aktivnost upravljanja imovinom klijenata u uzajamnim fondovima i putem individualnog upravljanja. U odnosu na kraj prošle godine, za 15 posto se smanjio obim sredstava u upravljanju u uzajamnim fondovima Grupe (iznosio je 875,6 milijuna eura), a za 9 posto obim sredstava individualnog upravljanja imovinom (74,7 milijuna eura). U tim je zahtjevnim uslovima Grupa Triglav u Sloveniji dodatno učvrstila svoje vodeće mjesto među društvima za upravljanje u segmentu uzajamnih fondova, a njen tržišni udio u prva tri mjeseca godine povećao se za 0,3 postotna boda na tržišni udio od 34,2 posto.

Troškovna učinkovitost. Ukupni troškovi rada djelatnosti osiguranja u prvom tromjesečju iznosili su 64,3 milijuna eura. Njihov rast od 5 posto manji je od planiranog te u prvom redu posljedica većih troškova dobivanja osiguranja i troškova rada zbog rasta premije osiguranja. Rast troškova rada zaostao je za premijskim rastom, zato se dodatno smanjio njihov udio u premiji, i to za 0,8 postotnih bodova, na postotak od 18,4.

Predsjednik Uprave Zavarovalnice Triglav, Andrej Slapar, rekao je: „U Grupi Triglav djelujemo u smjeru svoje vizije kako bismo fokusiranošću na klijenta dinamično razvijali nove načine poslovanja, koji su temelj odgovornog dugoročnog razvoja Grupe te istovremeno poslovali s dobiti i sigurno. Dosadašnja strateški razvijena rješenja maksimalno primjenjujemo i razvijamo nova, u svom radu ostajemo predani temeljnim smjernicama strategije, među ostalim postizanju dugoročne, stabilne ekonomske profitabilnosti. Trenutno djelujemo u zahtjevnom, vrlo volatilnom okruženju s prisutnom neizvjesnošću po pitanju ekonomskih posljedica pandemije i njenog trajanja, što nam u ovom trenutku onemogućuje procjenu ispunjavanje godišnjeg plana. Zasad pretpostavljamo da će to biti moguće prilikom objave polugodišnjih rezultata poslovanja.«

Grupa Triglav na tržištu Federacije Bosne i Hercegovine

Triglav Osiguranje Sarajevo je u prva tri mjeseca 2020. godine nastavilo dobro poslovanje. Bruto fakturisana premija iznosi 7,9 miliona EUR (15,4 miliona KM) i viša je za 24,4% u odnosu na isti period prošle godine. Premija životnih osiguranja je veća za 75% u odnosu na godinu ranije, a premija neživotnih osiguranja veća je za 5%.

Direktor Triglav Osiguranja Sarajevo, Edib Galijatović, je ovim povodom izjavio: „Ponosni smo što se kao tim dobro nosimo sa novonastalom situacijom. Za vrijeme vanrednih okolnosti, ostali smo na raspolaganju našim klijentima – brzo smo reagovali i omogući klijentima da sve vezano za ugovoranje osiguranja, plaćanje premija i prijavu šteta mogu završiti i na daljinu. Želim naglasiti da svi naši postojeći i novi osiguranici po mješovitnom životnom osiguranju, riziko životnom osiguranju, te osiguranici po policama individualnog ili kolektivnog osiguranja od posljedica nezgode, su pokriveni za slučaj da se razbole od COVID-19. Pružamo puno pokriće u slučaju ostvarenja osiguranog slučaja uzrokovanog koronavirusom, te na taj način obezbjeđujemo značajnu finansijsku podršku našim osiguranicima i njihovim porodicama.”