Zlatan Filipović: Uspješan rad osiguravatelja bit će nastavljen

Zlatan Filipović: Uspješan rad osiguravatelja bit će nastavljen

Direktor Bosna Re i generalni sekretar Udruženja SorS

250
0
PODIJELI

Sve važnije vrste osiguranja su zabilježile rast, a jedina vrsta osiguranja koja je zabilježila pad, a da ima iole značajniji obim premije, je osiguranje kredita, gdje je premija pala sa 2,3 miliona KM na 1,1 milion KM • Prema razgovorima sa pojedinim kolegama u društvima za osiguranje, pad premije u mjesecu aprilu 2020. godine je bio između 10% i 20%, zavisno od društva

Razgovarao: Ruždija ADŽOVIĆ

Evropska unija prognozirala je “recesiju historijskih razmjera” zbog uticaja pandemije COVID-19, koja će, kako se predviđa, stvoriti ekonomski pad veći od sedam posto. Ovo predviđanje iskazano je u prvoj službenoj prognozi štete koju je nanijela pandemija na ekonomiju evropskih zemalja.

Teške posljedice, naravno, trpi i naša zemlja, što potvrđuje podatak da je samo u Federaciji BiH zbog posljedica pandemija bez posla ostalo gotovo 30.000 osoba.

Kako je pandemija virusa COVID-19 utjecala na rad osiguravajućih društava i na tržište u Bosni i Hercegovini, ali i u okruženju, pitali smo na početku razgovora Zlatana Filipovića, direktora Reosiguravajućeg društva Bosna Re i generalnog sekretara udruženja SorS.

– Godina 2019. je, po našoj procjeni, bila dobra godina za osiguranje u Bosni i Hercegovini te se taj trend nastavio i početkom 2020. godine. Čini nam se da se sredina marta može smatrati trenutkom kada su se trendovi počeli mijenjati.

DOBRA VIJEST

  • Kakvim onda ocjenjujete trenutno stanje na tržištu osiguranja u Bosni i Hercegovini?

– Suviše je rano reći bilo šta konkretnije u tom pogledu, ali naše procjene su da nijedno društvo za osiguranje u BiH neće imati problema da nastavi s radom, očekujemo da svi budu likvidni i solventni.

Agencija za nadzor FBiH je donijela odluku o privremenoj zabrani isplate dividendi, što je u skladu sa preporukom EIOPA (Evropskog

nadzornog tijela za osiguranje i strukovno penziono osiguranje –

op.a.). No, mislimo da ta mjera ostaje neutralnog efekta, odnosno da su sva društva sposobna nastaviti poslovanje, neovisno od toga je li dividenda isplaćena ili nije. To je dobra vijest, jer će ova privremena mjera imati svoju zaštitnu svrhu dok je na snazi, a čini nam se da su tržište i društva na njoj dovoljno stabilni da se izbore s poremećajem koji je nastao.

  • Šta nam kaže statistika?

– Statistika za tržište Federacije BiH, s obzirom da nam statistika nije dostupna za Republiku Srpsku, pokazuje rast u prva tri mjeseca 2020. od 4,4% u odnosu na prva tri mjeseca 2019. godine. Od sredine marta, organizacija rada po društvima za osiguranje je bila u skladu s epidemiološkim preporukama, kao i preporukama i naredbama kriznih štabova.

Sve važnije vrste osiguranja su zabilježile rast, a jedina vrsta osiguranja koja je zabilježila pad, a da ima iole značajniji obim premije, je osiguranje kredita, gdje je premija pala sa 2,3 miliona KM na 1,1 milion KM. No prema razgovorima sa pojedinim kolegama u društvima za osiguranje, pad premije u mjesecu aprilu 2020. godine je bio između 10% i 20%, zavisno od društva, te svi sa interesom očekujemo objavljivanje podataka za tržište FBiH za april i naravno, maj mjesec. Prema našim saznanjima, neka društva su smanjeni obim posla amortizirala u određenoj mjeri otkazivanjima ugovora o radu na određeno vrijeme. Dok za osiguranje od autoodgovornosti ne očekujemo dramatične promjene do kraja godine, kretanje premije za ostale vrste osiguranja koje su dobrovoljne će biti usko vezano sa zaposlenošću u BiH i eventualno smanjenim prihodima i pravnih i fizičkih osoba.

  • Imate li podatke za regiju?

– Nemamo zvanične podatke, ali čini nam se da je pad od 10 do 20% u aprilu mjesecu bio prosječan pad na većini tržišta regije. To su i informacije koje su nam kolege iz pojedinih društava iz regije javili.

SUDSKI PROCESI

  • Postoje li već konkretniji pokazatelji o stanju na svjetskom tržištu osiguranja i reosiguranja nakon pojave pandemije koronavirusa?

– Nije dostupna statistika, na globalnom nivou statistika kasni više od godinu dana.

Međutim,” Lloyd’s” je dao procjenu da će po štetama vezanim uz Covid-19 platiti 3 do 4,3 milijarde USD šteta, a njihova procjena za sektor osiguranja u cijelom svijetu je 107 milijardi USD šteta i 96 milijardi gubitaka po osnovu ulaganja pogođenih Covidom-19.

Prema procjenama kolega iz stranih društava, kao i prema člancima na internetu, može se reći da je nekakav prosječan pad premije do 20%, a kakvi će biti efekti do kraja godine za sada se može samo nagađati.

Pojedine države su svojim odlukama stvorile dodatan pritisak na društva za osiguranje, poput Ujedinjenog Kraljevstva, a, prije svega, pojedine države SAD-a. Naime, tamo su neke od saveznih država propisale obavezu osiguranja da plaćaju troškove nastalog prekida rada i u slučajevima gdje su zarazne bolesti isključene kao uzrok za nastanak štete. Udruženje društava za osiguranje u Ujedinjenom Kraljevstvu je pokušalo objasniti da je uslovima određeno šta je pokriveno, navodeći da svakodnevno po osnovu šteta po prekidu poslovanja (ali iz drugih uzroka) plaćaju 22 miliona GBP, te da do izbijanja pandemije nije ni bilo zahtjeva za pokrićem zaraznih bolesti kao uzroka za prekid rada, ali situacija u kojoj se brojni poslovi zatvaraju sigurno nije zahvalna jer javnost to vidi drugačije. Očekuju se dugotrajni sudski postupci po tom pitanju.

  • Često se mogu čuti konstatacije da nakon ove pandemije više ništa neće biti isto. Na koji način se takva kosntatacije može vezati za tržište osiguranja i reosiguranja, odnosno može li se vezati?

– Naše viđenje je da će eventualni povratak na “staro” biti moguć samo uz postojanje lijeka ili zaštite od Covida-19 (vakcine). Brojni poslovi će se ubuduće obavljati od kuće jer će tim pravnim osobama biti jeftinije da ne zakupljuju ili kupuju poslovni prostor, a turizam i putovanja će se sporo vraćati na brojke koje su imali do početka ove pandemije. To, ujedno, znači znatno manje premije po osiguranjima vezanim uz turizam, putovanja i prevozna sredstva.

Dovoljno je vidjeti fotografije hiljada prizemljenih aviona, za koje, ustvari, ni nema adekvatnog prostora na aerodromima širom svijeta. Ujedno, mjere zaštite koje podrazumijevaju i smanjeno korištenje kapaciteta željeznice, aviona i autobusa za prevoz putnika će dovesti do poskupljenja usluga transporta putnika i na taj način dugotrajno smanjiti broj putovanja.

Osiguranje je doživjelo možda jedan poticaj za veću digitalizaciju svojih usluga, ali negativne posljedice će se osjetiti tek kada se vidi kakve su posljedice po zaposlenost širom svijeta.

DIGITALIZACIJA USLUGA

  • Hoće li novonastale okolnosti nametnuti razmišljanje o nekim novinama u sektoru osiguranja i reosiguranja?

– S jedne strane, neka od društava za osiguranje, pa čak i u Bosni i Hercegovini, su uvela proizvode koji pokrivaju rizike nastale od Covida-19. S druge, izvršena je daljnja digitalizacija usluga. No, sve te novine, po nama, neće dovesti do povećanja premije, već će biti samo dodatne usluge i dadatni proizvodi u uobičajenoj ponudi.

  • S obzirom na novonastale okolnosti uslovljene pandemijom koronavirusa te na činjenicu da je samo u FBIH, prema zvaničnim podacima bez posla ostalo oko 27.000 osoba, jesu li i osiguravajuća društva, poput banaka, imali specifičnih zahtjeva svojih klijenata o odlaganju plaćanja pojedinih obaveza?

– Mi nismo čuli za puno takvih slučajeva, ali kako se ipak bavimo reosiguranjem, a ne direktnim osiguranjem, bolji odgovor na ovo pitanje će dati naše kolege iz društava za osiguranje.

31. SorS POMJEREN ZA JESEN

  • Kada će se održati ovogodišnji 31. susret osiguravača i reosiguravača (SorS) i hoće li teme biti prilagođene novonastalim okolnosti, odnosno šta je sve planirano?

– Ovogodišnji SorS je zbog pandemije pomjeren na 30. septembar i 1. i 2. oktobar 2020. godine. Naravno, organizator prati dešavanja te će u skladu s njima, kao i mogućnostima dolaska učesnika, reagirati u slučaju potrebe za odgađanjem susreta.

Kako je tema susreta vezana uz nove rizike, nove proizvode, kao i štete koje nastaju usljed novih rizika, izbijanje pandemije samo po sebi ulazi u te nove rizike. Dio radova je već bio uveliko u pripremi kada je pandemija izbila, pa ne odustajemo od njih, ali u svakom slučaju će i kroz Zbornik, ali i kroz plenarnu sjednicu biti obuhvaćen i Covid-19  i utjecaj na svijet osiguranja i reosiguranja. Jedna od tema koju planiramo obraditi je i demografija i njen utjecaj na osiguranje. I tu smo pokazali kako je izbor teme sveobuhvatan, jer pandemija ima potencijalni devastirajući utjecaj na demografiju.