Aleksandar Kesić: Kroz unapređenje digitalnih usluga spremni smo za buduće izazove

Aleksandar Kesić: Kroz unapređenje digitalnih usluga spremni smo za buduće izazove

Predsjednik Uprave Sberbank a.d. Banja Luka

116
0
PODIJELI

Jako je bitno da građani u ovakvoj situaciji imaju na raspolaganju i brze i pouzdane bankarske usluge Od samog početka ove krize, situaciju smo shvatili veoma ozbiljno, formirali krizni štab i preduzeli niz mjera kako bismo zaštitili zdravlje i sigurnost i naših zaposlenih i naših klijenata Društveno odgovorni projekti su jedan od najvažnijih segmenata našeg poslovanja, osluškujemo potrebe lokalne zajednice i pružamo podršku onima kojima je ona najpotrebnija Nedavno je u Filijali Banja Luka u rad pušten Digitalni samouslužni šalter – DSS, prvi u Republici Srpskoj

I u godini najveće krize, koja je zadesila svijet, Sberbank a.d. Banja Luka se od samog početka aktivno prilagodila novonastaloj situaciji, te je brzim i pouzdanim bankarskim uslugama prema klijentima, koji su za ovu Banku uvijek na prvom mjestu, omogućila neometano poslovanje. Svojim klijentima olakšala je otplatu finansijskih obaveza, kroz odobravanje posebnih mjera po kreditima za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih pandemijom Covid-19. Kako bi zadovoljili potrebe i očekivanja klijenata, neprekidno rade na unapređenju svojih usluga. Na ovaj način postavili su se kao lider u digitalizaciji šalterskog poslovanja, a drugu godinu zaredom su prepoznati kao prva najčešće preporučena banka među svim korisnicima bankarskih usluga u Republici Srpskoj.

Za magazin Banke u BiH govori Aleksandar Kesić, predsjednik Uprave Sberbank a.d. Banja Luka.

• Gospodine Kesiću, posljedice pandemije Covid-19 na globalnu ekonomiju svakim danom su sve vidljivije. Kako se Sberbank a.d. Banja Luka suočila sa ovom krizom, s obzirom da se ista definitivno negativno odrazila i na poslovanje bankarskog sektora?

– Kriza koja je izazvana pandemijom Covid-19 je zasigurno zaustavila globalni ekonomski rast, a izazovi koje i dalje donosi imaju ozbiljne posljedice kako na ekonomiju i privredu, tako i na živote pojedinaca. Na ovu krizu koja je zadesila čitav svijet, niko nije mogao da bude spreman niti sa istom imamo prethodnih iskustava. Bankarski sektor je likvidan i stabilan, a kvalitet pružanja usluga našim klijentima ni u doba ove krize nije bio upitan, s obzirom da od samog početka imamo kapacitete i spremnost kako bi se aktivno prilagodili ovoj situaciji. Iako trenutno banke posluju u nešto težim uslovima, ono što je najvažnije jeste da nije ugroženo povjerenje klijenata u bankarski sektor, jer je jako važno da klijenti u ovakvoj situaciji imaju na raspolaganju i brze i pouzdane bankarske usluge. Zahvaljujući pravovremenom preduzimanju potrebnih mjera, dobroj organizaciji, ali i naporima našeg tima u vrlo kratkom roku smo se prilagodili novonastaloj situaciji, kako bi poslovanje Banke funkcionisalo bez zastoja i kako bi se adekvatno uslužili svi naši klijenti.

PRIORITET JE ZAŠTITA ZDRAVLJA

• Svoje poslovanje ste prilagodili aktuelnoj situaciji izazvanoj pandemijom Covid-19, a preduzeli ste i brojne mjere. Na koji način ste zaštitili zdravlje klijenata i svojih zaposlenih te kako danas funkcioniše poslovanje Banke?

– Od samog početka ove krize, Sberbank a.d. Banja Luka je situaciju shvatila veoma ozbiljno, te smo odmah formirali krizni štab, uspostavili planove djelovanja i preduzeli čitav niz mjera kako bismo zaštitili zdravlje i sigurnost kako naših zaposlenih, tako i naših klijenata. Reorganizovali smo rad zaposlenih kako bismo smanjili koncentraciju broja radnika koji u isto vrijeme borave na radnom mjestu. Kako bismo dodatno pojačali preventivne mjere, zaposlenima smo obezbijedili sve uslove za rad od kuće, tako da konstantno imamo 80% zaposlenih iz Centrale Banke koji rade iz svojih domova. Na ovaj način smo u svim organizacionim dijelovima Banke smanjili socijalne kontakte, a obezbijedili kontinuitet poslovanja. Smatramo da smo reagovali pravovremno i adekvatno.

• Sberbank a.d. Banja Luka je takođe svojim klijentima olakšala otplatu finansijskih obaveza, kroz odobravanje posebnih mjera po kreditima za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih pandemijom Covid-19, kako za pravna, tako i za fizička lica. Na ovaj način ste pokazali da ste u svakoj situaciji uz svoje klijente, a kroz angažmane na projektima društveno odgovornog poslovanja ste takođe uključeni u aktivnosti zajednice u kojoj poslujete. Koliko vam je važno društveno odgovorno poslovanje?

– Nama su klijenti uvijek na prvom mjestu, stoga smo i u ovoj situaciji nastojali da ispunimo njihova očekivanja i potrebe, te da im pomognemo da prevaziđu finansijske probleme koji su nastali kao posljedica vanrednih okolnosti sa kojima smo se suočili. U skladu sa odlukom Agencije za bankarstvo Republike Srpske, prioritetno smo rješavali te i dalje rješavamo kreditne zahtjeve klijenata koji su pogođeni negativnim efektima pandemije. Svim klijentima, fizičkim i pravnim licima, koji ispunjavaju sve uslove za uvođenje posebnih mjera omogućavamo različite olakšice u otplati obaveza u zavisnosti od stepena ugroženosti kao što je grace period na otplatu glavnice ili moratorijum na otplatu svih obaveza i glavnice i kamate za određen vremenski period. U poslovanju naše Banke, društveno odgovorni projekti su jedan od najvažnijih segmenata, te smo se i u ovoj situaciji aktivno uključili u aktivnosti zajednice u kojoj poslujemo i osluškujući potrebe lokalne zajednice, podršku ukazali onima kojima je tada bila najpotrebnija.

KLIJENTI PREPOZNALI PREDNOSTI DIGITALIZACIJE

• Digitalizacija bankarskih usluga i uvođenje novih tehnologija je trend čiji se razvoj nastavlja i u godinama koje su pred nama. Smatrate li da je digitalizacija poslovanja u toku ove krize bila krucijalna te da su klijenti prepoznali benefite korištenja bankarskih usluga putem digitalnih servisa?

– Digitalizacija u bankarstvu je nužna u svakodnevnom poslovanju, a potreba za korištenjem digitalnih kanala za poslovanje sa Bankom je sada veća nego ikada prije. Naime, na samom početku ove krize određen broj klijenata nije morao dolaziti u poslovnicu Banke kako bi završili sve svoje finansijske obaveze, već su većinu mogli obaviti putem naših digitalnih servisa. Sigurni smo da su klijenti uvidjeli prednosti korištenja digitalnih kanala, te da su prepoznali benefite kao što su ušteda vremena i brzina obavljanja usluge. Digitalizacija je izazov, ali istovremeno i značajna prilika za bankarstvo, koja omogućava automatizaciju i poboljšanje bankarskih procesa, gdje su zahtjevi i očekivanja klijenata u stalnom porastu. Kako bismo zadovoljili potrebe i očekivanja naših klijenata, i dalje ćemo raditi na unapređenju digitalnih usluga, kako bismo klijentima olakšali svakodnevnicu, i kako bismo se pripremili za izazove koji nas čekaju u budućnosti.

• Sberbank Banja Luka neprekidno radi na unapređenju usluga, a u cilju ispunjenja očekivanja klijenata, radite i na uvođenju novih usluga. U rad je ove godine pušten digitalni samouslužni šalter – DSS, prvi u Republici Srpskoj.  Da li ste se na ovaj način postavili kao lider u digitalizaciji šalterskog poslovanja?

– Veliki broj klijenata ima potrebu za efikasnom i brzom uslugom, a moderan i ubrzan način života, kao i tehnološki razvoj izuzetno utiču na razvoj bankarskog poslovanja. Shodno tome, Sberbank a.d. Banja Luka kontinuirano radi na unapređenju usluga prema klijentima. Kada su u pitanju inovacije, nedavno je u Filijali Banja Luka u rad pušten Digitalni samouslužni šalter – DSS, prvi u Republici Srpskoj, koji omogućava klijentima da samostalno vrše gotovinske i bezgotovinske transakcije. Smatramo da će ovaj uređaj zadovoljiti potrebe klijenata te im omogućiti veću samostalnost u obavljanju redovnih poslova u Banci. Cilj primjene digitalnih samouslužnih šaltera je postepeno mijenjanje tradicionalnog šalterskog okruženja, uz obuku klijenata za samostalno i u prespektivi nezavisno korišćenje uluga iz domena šalterskih poslova. Takođe, od noviteta u ovoj godini, uveli smo novu funkcionalnost na Digitalnom šalteru – DTM uređaju, smještenom u 24-satnoj zoni. Ovaj samouslužni uređaj omogućava automatizovano izdavanje potvrda o plaćanju, izvoda, ali i plaćanje svih vrsta računa platnim karticama. Jako je važno napomenuti, da smo zahvaljujući unapređenju usluga prema klijentima, i ove kao i prošle godine pozicionirani kao prva najčešće preporučena banka među svim korisnicima bankarskih usluga u Republici Srpskoj. Najbitniji pokazatelji naše pozicije na tržištu su kvalitet usluga, povjerenje klijenata i snaga brenda, te ćemo u budućnosti nastaviti da uvodimo nove i savremene bankarske proizvode, kako bismo opravdali povjerenje naših klijenata.