Amir Softić, predsjednik Uprave Sparkasse Bank: Finansijsko zdravlje i stabilnost su iznad...

Amir Softić, predsjednik Uprave Sparkasse Bank: Finansijsko zdravlje i stabilnost su iznad kratkoročne dobiti

276
0
PODIJELI

Mi ne želimo biti pružalac klasične finansijske usluge l Želimo aktivno doprinositi finansijskom zdravlju naših klijenata i ekonomije u kojoj poslujemo Kompletnu dobit, kao i prethodnih godina, smo reinvestirali u BiH, sa jasnim ciljem da budemo jedan od lidera podrške bh. ekonomiji


Razgovarao: Zlatko VUKMIROVIĆ

• Poštovani gospodine Softiću, prije nešto više od godinu dana javnosti je predstavljen novi upravljački tim Sparkasse Bank dd BiH. Taj tim je najprije imao priliku da se kali u ambijentu poremećaja izazvanih koronavirusom, a uslijedili su, nažalost, i novi koji su posljedica agresije na Ukrajinu. Kako biste opisali aktuelni trenutak i poslovanje Sparkasse Bank?

Protekle dvije godine, kompanije, pa i čitave industrije, moraju iznalaziti nova rješenja, mijenjati svoje poslovne modele da bi osigurale održivost poslovanja i profitabilnost. Mi u Sparkasse slijedimo uvjerenje da uz jasnu viziju i strategiju, i dobar tim posvećenih profesionalaca koji stoji uz nas, mnoge probleme i izazove možemo pretvoriti u šanse. Šanse za nas, ali i naše klijente i zajednicu.

Naši pokazatelji poslovanja u 2021. godini dokazuju da je to uvjerenje utemeljeno. Sa 24,7 miliona KM, profitabilnost smo vratili na nivo prije Covid pandemije, čime je i povrat na kapital doveden na nivo od oko 10%. Profitabilnost je praćena izuzetnim povećanjem efikasnosti poslovanja. Naime, udio operativnih troškova u operativnim prihodima je umanjen za 450 b.p.

Kompletnu dobit, kao i prethodnih godina smo reinvestirali u BiH, sa jasnim ciljem da budemo jedan od lidera podrške bh. ekonomiji.

Ove rezultate smo ostvarili kroz značajan rast na strani aktive – na tržištu koje je raslo oko 4%, uspjeli smo povećati kreditni portfolij za oko 10%. Na ovaj način smo se izdvojili kao jedna od kreditno najaktivnijih banaka, a taj rast je predvođen rekordnim povećanjem kreditiranja privrede od 15%.

U konačnici, naša aktiva je povećana na gotovo 2 milijarde KM ili za 13%. Pri tome, prema pokazateljima adekvatnosti kapitala i pokrivenosti nekvalitetnih kredita rezervama, Sparkasse se i dalje svrstava u red najstabilnijih banaka na tržištu. Ovaj zdravi, organski rast na svim poljima se nastavio i u 2022. godini, tako da sa optimizmom gledamo na završetak i ove poslovne godine.

Ukratko, na bazi svih pokazatelja, Sparkasse Banka posluje vrlo uspješno – kroz monetarnu ponudu kreditnog novca daje bitnu podršku privredi, garantuje sigurnost svojim depozitarima i uposlenicima, konačno i povrat svojim investitorima. To je naravno osnova, ali nije ono po čemu se mi kao institucija definišemo i jedino što imamo za reći. Mi se želimo izdvojiti po jednom potpuno drugačijem poslovnom modelu i puno dalekosežnijem utjecaju na zajednicu u kojoj poslujemo. 

POVJERENJE JE OSNOVA POSLOVANJA I USPJEHA

• Kakav je to poslovni model i koje poteze planirate? Da li se to odnosi na težnju da budete blizu klijentima i njihovim potrebama i da uistinu opravdate naziv štedionice (njem. Sparkasse)?

Tačno je da mi svoj poslovni model baštinimo iz duge tradicije naše austrijske matične kuće Erste i Sparkasse, koja je prije 200 godina nastala na ideji finansijske inkluzije i bila prva štedionica dostupna svim građanima. Ta ideja je evoluirala u poslovni model koji, u najkraćim crtama, znači da mi ne želimo biti pružalac klasične finansijske usluge, nego aktivno doprinositi finansijskom zdravlju naših klijenata i ekonomije u kojoj poslujemo.

Ovo je smjela vizija, ali danas možemo stati iza nje jer smo u prethodnim godinama aktivno gradili pretpostavke za to. Slijedeći princip odgovornog bankarstva i finansiranja, stavljajući zdravlje aktive i stabilnost iznad kratkoročne dobiti, dosegli smo takav stupanj razvoja da sada koncept finansijskog zdravlja možemo živjeti u punom kapacitetu. Faktički je ovaj koncept bio vodilja naših odluka i u prošlosti, ali sada postaje imperativ i pretočen je u vrlo konkretne poslovne prakse i inicijative.

Osnova našeg poslovanja i uspjeha je povjerenje, fer odnos prema klijentima i dobro korisničko iskustvo kreirano prema potrebama čovjeka. Najnovija istraživanja tržišta nam pokazuju da nas naši klijenti kao takve i prepoznaju. Prema izvještajima agencije Valicon iz 2022. godine, naši klijenti se svrstavaju među najzadovoljnije u bankarskom sektoru, a prošle godine su nam donijeli i ICERTIAS priznanje „Customers Friend“ za izvrsnost u odnosu prema korisnicima. Veoma smo zahvalni našim klijentima na ovoj ocjeni i povjerenju, ali nam je to istovremeno i obaveza da nastavimo kontinuirano prilagođavati i unapređivati kvalitet usluge. 

Kada govorimo o privredi, naš servisni model će ići u smjeru finansijske konsolidacije, gdje želimo identificirati i podržati kompanije koje imaju odlične, potencijalne poslovne modele, ali im treba podrška u ostvarivanju održivog poslovanja. Također, naša podrška oporavku i razvoju ekonomije će se, osim same ponude kreditnog novca, sastojati i u ponudi jedinstvenih proizvoda za one industrije koje mogu generisati bitnu poslovnu aktivnost, kao što je na primjer poljoprivreda. Nadalje, aktivnosti finansijske inkluzije i finansijskog opismenjavanja želimo podići na jedan potpuno novi nivo, i to kroz jedinstvene projekte.

“KORAK PO KORAK” DO USPJEHA

• Koji su to projekti i da li to možete podvesti pod takozvano odgovorno bankarstvo? Nerijetko ste govorili da je to jedan od pravaca po kojima Sparkasse želi biti prepoznatljiva. Koliko uspijevate na tom planu i šta činite da realizirate svoje ideje?

Poslovni model finansijskog zdravlja je nadogradnja i jedan sveobuhvatniji koncept od samog odgovornog bankarstva. Kako sam rekao, tu nam je sada dodatni fokus na finansijskoj inkluziji i finansijskom opismenjavanju, sa kojim želimo osnaživati malo poduzetništvo, doprinositi kreiranju boljeg poslovnog ambijenta i novih radnih mjesta. Naš jedinstveni program educiranja i kreditiranja startup preduzeća “Korak po korak” koji provodimo sa Fondacijom Mozaik, sada je već razrađena platforma podrške mladim poduzetnicima i njihovim sjajnim idejama. Tokom prve godine, program je potakao osnivanje 12 startupa, njih oko 70 se osnažuje kroz stručni mentorski program, a desetina je uspjela razviti poslovanje do jedne ozbiljne faze komercijalizacije te uz kreditnu podršku naše banke, ima dobre izglede za dugoročno održivo poslovanje. Program smo nedavno proširili sa ženskom mentorskom mrežom, te menadžerice Sparkasse Banke već dobijaju prve aplikacije vlasnica startupa sa kojima će podijeliti svoje stručno znanje iz različitih oblasti.

Ove godine će zaživjeti i naša poduzetnička akademija u saradnji sa partnerima koji dijele našu viziju, kroz koju ćemo ponuditi besplatne stručne treninge i aplikativna znanja za oko 80 malih i srednjih preduzeća.

• Pandemija je svakako pospješila proces digitalizacije te ubrzala neke do jučer spore i vrlo složene procese. Šta Sparkasse banka radi u dijelu digitalizacije? 

24/7 poslovanje sa bankom u online modusu je postalo standard u očekivanju korisnika finansijskih usluga. Mi nastojimo odgovoriti na njih najboljim rješenjima, između ostalog i našom unaprijeđenom verzijom mobilnog bankarstva koje od ove godine nudi čitav niz novih funkcionalnosti i bolje korisničko iskustvo. Naša samouslužna poslovnica sa uređajima koji zamjenjuju čitav niz šalterskih usluga S-Box, kao i mobilni bankomati, su koncept na kojem ćemo povećavati naše prisustvo i dostupnost usluge na novim lokacijama već od ove godine. Našu kartičnu paletu smo prošle godine obogatili novim kartičnim brendom Diners Club, i kao njegov ekskluzivni izdavalac u BiH, sada radimo na daljem razvoju i pozicioniranju ovog proizvoda.

PRED NAMA SU OZBILJNI IZAZOVI

• U proteklih 12 mjeseci došlo je i do promjena u finansijskom, konkretno bankarskom, sektoru u Bosni i Hercegovini. Kakve trendove možemo očekivati u bankarstvu?

– Globalna ekonomija, pa tako i naša se suočava sa brojnim izazovima koji dovode u pitanje i osnovne ekonomske paradigme. Galopirajuća inflacija svoj izvor dominantno ima u problemima ponude, a ne tražnje. Ograničenja u lancima snabdijevanja, rast cijena energenata, mogući nedostatak hrane, rast cijena nekretnina koje obično padaju uz rast inflacije (ovaj put vidimo neke druge, psihološke faktore), rast referentnih kamatnih stopa i posljedično očekivani usporeni ekonomski rast je kombinacija faktora koji mogu uticati na stabilnost realnog sektora. Sa druge strane, finansijski sektor se suočava sa kontinuiranim padom marži, što u korelaciji sa očekivanim padom ekonomskih aktivnosti povećava rizike finansiranja i nivo očekivanih gubitaka, što se kroz rast cijena nekretnina može djelimično amortizirati. Kamatne stope će rasti, ali taj rast će biti značajno blaži u odnosu na inflaciju. Zbog svega navedenog, finansijske institucije trebaju usmjeriti dodatni fokus na jačanje kvantiteta i kvaliteta svog kapitala, kao i kvaliteta svoje finansijske aktive.

• Kad razmišljamo o bankarskom sektoru BiH ne možemo a da ga ne stavimo u kontekst specifičnosti Bosne i Hercegovine kao države. Bez obzira na svu povezanost sa “majkama” u Evropskoj uniji, bankarski sektor ipak živi sva dobra i loša rješenja u Bosni i Hercegovini kao državi. Bez namjere da otvaramo dublje političke analize, kakve su makroekonomske prilike i šta unutar takvog okvira može učiniti država a koliko banke da bude bolje?

Ekonomska politika bi se trebala jače usmjeriti na stimulisanje domaće poljoprivrede i turizma, uz pokretanje javnih radova i infrastrukturnih projekata, kao i restrukturu duga strateških važnih kompanija i industrija. Pri tome, zbog ograničenog učinka monetarne politike i njene transmisije u malim ekonomijama poput naše, fokus mora biti na adekvatnoj fiskalnoj politici gdje jedno od rješenja može biti realokacija resursa ka profitabilnijim industrijama, čime bi se stimulisalo otvaranje novih radnih mjesta u realnom sektoru, i konačno jači privredni rast. U suprotnom, ekonomija BiH se može suočiti sa još ozbiljnijim efektima inflatornog šoka koji trenutno imamo, daljim odlivom radne snage, smanjenjem ukupne potrošnje i konačno, povećanjem stope siromaštva koja direktno korelira sa padom BDP-a.

Kompanije u realnom sektoru će morati iskoračiti iz ustaljenih poslovnih modela tražeći prilike u inovacijama, digitalizaciji i novim distributivnim kanalima, ali i širiti vidike i znanja u upravljanju rizicima poslovanja.

Banke ih u tome trebaju adekvatno pratiti, a za to je potrebno da i one prilagode svoje poslovne modele i izađu iz uloge kreditora u tradicionalnom smislu. Finansijski sektor, mišljenja sam, mora izaći iz ove dominantne uloge i preći u aktivnog generatora kreditne tražnje. Racionalna očekivanja investitora, nedovoljno poznavanje poduzetničkih vještina, ograničenja u bilansnim pozicijama, nova bankarska regulativa i promjena pogleda na preuzimanje rizika, su područja koja traže aktivnu ulogu kreditnih institucija. To podrazumijeva sveobuhvatnu podršku klijentima u restrukturi načina poslovanja i upravljanja, za što je na strani banaka potreban puno veći nivo razumijevanja poslovnog koncepta svakog klijenta ponaosob i jačanje ekspertize u procjeni dugoročnih izvora rizika za njihov bonitet. Sve ovo u konačnici dovodi i do smanjenja rizika finansiranja na strani banaka i može pozitivno uticati na nivo kreditne ponude i tražnje, i time determinisati pravac poslovnog ciklusa i dinamiku oporavka cjelokupne ekonomije BiH.


“Zlatno S za najbolji rad iz ekonomije i bankarstva”

– Posebno smo ponosni na našu nedavno uspostavljenu nagradu “Zlatno S za najbolji rad iz ekonomije i bankarstva”. Ona je na neki način pionirski poduhvat u bankarskom svijetu – po prvi put uvezuje finansijski i realni sektor sa akademskom zajednicom iz cijele BiH. Provodimo ga u partnerstvu sa pet vodećih ekonomskih fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Tuzli, Zenici, Banjoj Luci i Sveučilišta u Mostaru. Komisiju za evaluaciju i selekcioniranje radova za nagradu čine najistaknutiji članovi akademske zajednice.

Sa ovim programom želimo potaći sve one koji se bave istraživačkim, akademskim, stručnim ili naučnim radom da promišljaju i iznalaze konkretna, primjenjiva rješenja za probleme ili bolje korištenje šansi u okviru ekonomije BiH. Ta rješenja želimo promovirati i tako otvarati puteve i perspektive za njihovu primjenu. U završnom dijelu projekta, o njima će diskutovati najugledniji članovi stručne i akademske zajednice, a najbolje radove ćemo publicirati i zavisno od teme, nastojati predstaviti u određenim akademskim krugovima u Austriji.

Svrha i krajnji cilj ovog programa je da napravimo poveznicu ekonomske i bankarske teorije sa praksom, da bolje koristimo sjajan intelektualni potencijal koji imamo u BiH i da ga stavimo u službu ekonomskog prosperiteta i kreiranja novih radnih mjesta.

Pozivamo sve one koji se bave naučno-istraživačkim radom da nam se pridruže!