Borislav Doder, direktor Wiener osiguranja VIG a.d. Banja Luka: Ne treba nam...

Borislav Doder, direktor Wiener osiguranja VIG a.d. Banja Luka: Ne treba nam pandemija da bismo bili inovativni

173
0
PODIJELI

 Koliko i kako je, prema Vašim saznanjima, pandemija virusa COVID-19 utjecala na rad osiguravajućih društava u Bosni i Hercegovini? Kako biste opisali aktuelno stanje na tržištu osiguranja?

 Pandemija je ostavila dubok trag u ekonomiji generalno, te se još uvijek svi bavimo prognoziranjem uz osvrt na prethodni period kroz koji smo prošli i kontinuirano prolazimo. Osiguravajuća branša, kao jedan od učesnika privrednog rasta i razvoja u finansijskom sektoru, bilježi svoj pad u odnosu na isti period prethodnih godina, ali ne brine nas samo taj statistički podatak koliko nas brinu izmijenjene potrebe naših klijenata. Ljudi se olako odriču osiguranja kreirajući time višak za kućni budžet, dok je posao svih nas sa strane ponude da educiramo, širimo značaj osiguranja, kao i da podsjećamo na njegove benefite. Trenutna situacija ukazuje da su samo obavezna osiguranja predmet potreba klijenata, dok svi dobrovoljni programi u svim kategorijama bilježe svoj pad.

Kakvi trendovi će, po Vašem mišljenju, obilježiti premije za vrste osiguranja koje su dobrovoljne a direktno zavise o nivou zaposlenosti u BiH i smanjenju prihoda kako pravnih, tako i fizičkih osoba?

Trendovi su više pojam koji nekada i nije primjenjiv, kao npr. ako govorimo o vanrednim situacijama kao što je aktuelna pandemija. Čim je kretanje postalo limitirano, dobrovoljna osiguranja poput putnog zdravstvenog programa su prestala da budu u fokusu klijenata, jer kada nema putovanja nema ni ovog vida osiguranja. Međutim, isto su doživjela i životna osiguranja, zdravstveni programi, što baš i nije logičan slijed i tu se radi o programima koji što su vanjske okolnosti teže trebaju da nađu brži put do klijenata uz isticanje konkretnih prednosti.

Zaposlenost/nezaposlenost čine jedan od ključnih makroekonomskih pokazatelja zemlje i tu na žalost brojevi nam ne idu u prilog. Sa jedne strane, imamo iz prethodnih godina znatan odliv kadrova iz zemlje, dok ostatak čine i dalje u značajnom broju nezaposleni ljudi. Ovaj indikator nije samo okosnica za naš tip businessa, nego za ekonomiju generalno. Fizička i pravna lica, koja su usljed pandemije privremeno obustavila svoj rad, naišla su na razumijevanje kod nas i svima smo odobrili reprograme i dalje načine finansiranja koji su odgovarali svakom pojedinačnom klijentu kako bi proces osguranja i pokrića ostao neizmijenjen. Imperativ nije samo na urednom plaćanju premije, nego na iznalaženju načina za optimalno zadovoljenje potrebe klijenata. Mi u Wiener osiguranju VIG kontinuirano radimo unapređenja naših proizvoda i procesa kako bi u svakom trenutku bili blizu klijenata i njihovih potreba, pogotovo u dobrovoljnim vidovima oiguranja.

Nerijetko, pa i posljednjih mjeseci, kod nas se može čuti rečenica da nakon nekog velikog incidenta “ništa neće biti isto”. Slušali smo takve ocjene i nakon poplava  2014. godine, ali svjedočimo činjenici da se svijest o potrebi osiguranja nije bitno promijenila. Mislite li da bi nakon pandemije moglo biti drugačije i gdje bi bilo dobro da se desi eventualna promjena?

Dokle god imamo mali broj obaveznih osiguranja, uvijek će situacija biti ista. Za svijest o važnosti osiguranja mi sa strane ponude nismo dovoljno dobro uradili našu domaću zadaću. Potrebno je više educirati klijente, javnost, raditi na značaju osiguranja preko odgovarajućih stručnih udruženja, organizovati dodatne sate učenja kako interno tako i eksterno. To je u skladu sa našim pogledima na svijet i predstavljaće okosnicu našeg daljeg rada u Wiener osiguranju VIG. Mi, kao i naša matična grupa, promovišemo cjeloživotno učenje i konstantno unapređivanje zaposlenih, ali i klijenata. Edukovan klijent je najbolji klijent. Ove vrijednosti dišemo i živimo, one su dio naše vizije, takoreći genetskog koda, nas kao dijela Vienna Insurance Group, najveće osiguravajuće grupacije u Centralnoj i Istočnoj Evropi, sa skoro dvjestogodišnjom tradicijom i operacijama koje obuhvataju 25 država.

Kakva je Vaša procjena, hoće li novonastale okolnosti nametnuti razmišljanje o nekim inovacijama u sektoru osiguranja?

Sigurno da hoće, ali ne treba nam pandemija da bismo bili inovativni. Inoviranje mora da bude kontinuiran proces, okidač za inovativnost treba da dolazi od nas samih, a ne samo od spoljnih uticaja. Prateći potrebe klijenata, naš tim stručnjaka unutar odjela za razvoj proizvoda, razvio je novi proizvod na tržištu pod nazivom „Siguran dom“. U pitanju je imovinsko osiguranje koji pruža sveobuhvatna pokrića od najavljenih i nenajavljenih rizika, dajući tako zasigurno najkompletniju ponudu na našem tržištu za ovaj tip dobrovoljnog osiguranja. Ovaj proizvod predstavlja naš konkretan odgovor na pregled ponude i potražnje na tržištu.

Na koji način je osiguravajuće društvo koje predstavljate reagiralo na poremećaje izazvane pandemijom?

Mi smo kao i većina kompanija naše veličine, postavili vrlo visoke standarde kada je zdravlje naših zaposlenika i klijenata u pitanju. Ne mislim samo na sve higijenske mjere koje su se sprovodile i dalje se kontinuirano prate, već više na poruke svima koji nas okružuju da smo tu za njih i da ćemo pomoći onoliko koliko možemo u datom trenutku. Odazvali smo se na nemali broj dobrovoljnih akcija, kako bi kao jedan od važnih učesnika na tržištu pomogli one kojima je pomoć bila potrebna.

Prema zvaničnim podacima, u Bosni i Hercegovini je bez posla ostao veliki broj građana. Da li su, poput banaka, i osiguravajuća društva susrela sa specifičnim zahtjevima klijenata i da li je takvih zahtjeva imalo vaše društvo?

Wiener osiguranje VIG je kreiralo set mjera uz pomoć kojih smo lakše i brže našim klijentima mogli odobriti bilo koji vid olakšice kada je u pitanju plaćanje premije osiguranja. Neovisno da li se radilo o reprogramu, novom poslu ili olakšavanju mjera, kroz sve korake smo poštovali pravila struke i na prvo mjesto stavili klijente. Da, imali smo nestandardnih zahtjeva, ali smo ih sve uspješno riješili.

U jeku prvog (nažalost već se priča i o drugom talasu) perioda pandemije omogućili smo klijentima da posredstvom servisa na našoj internetskoj stranici uz pomoć kreditne/debitne kartice mogu platiti bilo koju vrstu osiguranja, neovisno o tome da li se radi o plaćanju preostale rate ili cjelokupne premije. Na taj način smo se potrudili da budemo blizu i zajedno sa klijentima, čak i onda kada smo svi ostajali kući.

Još jedan specifičan vid zahtjeva koji se pojavio u jeku pandemije, a s kojim smo se u ovom periodu susreli značajan broj puta, imali su naši klijenti sa kreditima u komercijalnim bankama sa kojima sarađujemo. Ovim klijentima, koji su u bankama aplicirali za jedan od vidova privremenih mjera po kreditnoj izloženosti i/ili čak kompletnih moratorija na otplatu kredita tokom određenog perioda, zbog produženja roka otplate, kredit je ostao bez instrumenta obezbjeđenja na kraju otplatnog plana. Mislim da smo se ovdje pokazali kao dobar partner i u uslovima kada okolnosti nisu bile optimalne, svim klijentima smo bez dodatnih troškova odobrili produženja polisa.