PODIJELI

U današnje vrijeme sve kompanije nastoje da automatiziraju i digitaliziraju svoje procese i na taj način brže i kvalitetnije obavljaju radne zadatke. Veliki broj kompanija je svoje poslovanje već značajno optimizirao uvođenjem elektronskog bankarstva, ali proces može biti i dalje unaprijeđen kroz automatizaciju pojedinih faza rada.

Zaposlenici u finansijama i računovodstvu preduzeća svakodnevno obave niz dnevnih operacija, koje se sastoje od exporta podataka iz Ebanke i importa u njihov ERP sistem, pa tako kompanija koja posluje sa 5-6 banaka samo na obradi dnevnih izvoda troši cca 1-2 sata dnevno. O tome koliko bi preduzeće uštedilo troškova uz automatizaciju procesa razgovarali smo sa direktoricom kompanije Halcom d.o.o. Sarajevo Amelom Muftić.

Gospođo Muftić, kakva je istorija automatizacije poslovanja? Pretpostavljamo da je za neki posao za koji nam je danas logično da je automatizovan, prije bilo potrebno puno više vremena?

U istoriji automatizacija poslovanja praktično nije bila ni moguća usljed nedostatka razvijenosti tadašnjeg svijeta. Ono, na čemu se u to vrijeme zasnivalo poslovanje, su bile olovke, papiri, pečati, registri, registratori, police i to je otprilike bilo dovoljno da se obezbijedi rad jedne kompanije. Sve što im je bilo potrebno je bila dobra organizacija, uz koju je bilo moguće odgovoriti na sve zahtjeve tadašnjeg sistema poslovanja, a na takav način u današnjem sistemu bi bilo potrebno izdvojiti značajne ljudske resurse. Britanska prodavnica čajeva i jedan ugostiteljski lanac su prvi upotrijebili računar za poslovnu namjenu. Bilo je to davne 1954. godine, a računar je razvio matematičar John Simmons na Camebridge univerzitetu i nazvao ga LEO – Lyons Electronic Office*. Od tog trenutka pa do sada svijet je doživio nevjerovatan razvoj na polju informacionih tehnologija, što je automatski doprinijelo i velikom razvoju kancelarijskog poslovanja kao i cijelog sistema poslovanja.

DEVET KORAKA SVELI NA DVA

Koje su najveće prednosti automatizacije između elektronske banke i ERP sistema, koji se u većini preduzeća upotrebljavaju za vođenje svih procesa poslovanja?

Svakako su najveće prednosti u optimizaciji poslovanja, efikasnosti rada, uštedi vremena, smanjenju grešaka, ažurnosti podataka – kako u elektronskoj banci tako i u ERP-u. Standardni proces elektronskog bankarstva kroz koji kompanije, odnosno uposlenici finansija i računovodstva prolaze sastoji se od 9 koraka, a sve to može biti automatizovano u samo 2 koraka – što omogućava znatnu uštedu u vremenu i ažurnosti poslovanja. Jednostavno možete upravljati velikim brojem transakcija, faktura i e-faktura, preuzimati svakodnevne transakcije iz elektronske banke direktno u ERP preduzeća i smanjiti broj grešaka.

Kada već razgovaramo o greškama koje nastaju usljed ljudskog faktora, koliko često se kompanije brinu zbog nekih grešaka?

Sve dok kompanije nemaju nekih velikih incidenata zbog nepravilnih transfera, pogrešnog prepisivanja računa i slično, o tome se u kompanijama ne pitaju previše. Činjenica je da smo svi ljudi i kao takvi, zbog ljudskog faktora, nekada i pogriješimo. Sve dok su posljedice male i moguće ih je brzo ukloniti, niko nije opterećen ovim pitanjem. Ali, cijena jedne greške može naglo porasti.

Ovo je definitivno tema o kojoj se ne govori previše i čije se posljedice ne osjete sve dok ne dođe do greške. Koliko često pogriješimo u ručnom unosu i prepisivanju podataka?

Američka studija** je pokazala da se ove greške pojavljuju u prosjeku pet puta na 100 slučajeva. Broj grešaka se svakako, sa većim brojem transakcija, a prilikom prepisivanja i unosa u nove računarske sisteme povećava.

BROJNE KORISTI AUTOMATIZACIJE BANKARSKOG POSLOVANJA ZA PREDUZEĆA

Mislite da je u poslovanju sa elektronskom bankom moguće spriječiti greške?

Moguće je, i toga smo svjesni u Halcomu, te smo zato razvili rješenje za automatizaciju bankarskog poslovanja za kompanije. Na osnovu inputa kompanija koje su nam se obratile sa željom da automatizuju svoj poslovni proces, razvili smo rješenje pod imenom Automatizacija bankarskog poslovanja za preduzeća koje zadovoljava sve potrebe kompanija za ažurnim upravljanjem platnim prometom, jednostavnim upravljanjem e-fakturama i smanjenjem troškova poslovanja.

Možete li nam u nekoliko rečenica opisati navedeno rješenje Automatizacija bankarskog poslovanja za preduzeća?

Automatizacija bankarskog poslovanja za preduzeća omogućava  automatizovanu razmjenu dokumenata platnog prometa između informacionog sistema preduzeća ERP i informacionog sistema banke u BiH i inostranstvu (Hal E-Bank/B2B) bez ručnog unosa. Platni nalozi se pripremaju, provjeravaju i potvrđuju u okviru ERP informacionog sistema preduzeća i šalju se kroz Halcomovo elektronsko bankarstvo neposredno u banku. Svaka izmjena u banci se prenosi automatski u ERP informacioni sistem preduzeća, što omogućava ažurnost i jednostavnost pregleda računa korisnika, kao i uštedu vremena rada uposlenicima u sektoru finansija i računovodstva.

Da li je takvo rješenje jednostavno za implementaciju i zašto?

Da, rješenje je vrlo jednostavno za implementaciju. U prosjeku vrijeme implementacije traje od 1-3 sedmice u zavisnosti od infrastrukture kompanije, odnosno njihovih resursa vezanih za informacioni sistem. Tokom trajanja implementacije, a također i po završetku Halcom daje punu tehničku podršku. U slučaju da kompanija postane korisnik Automatizacije bankarskog poslovanja za preduzeća, dobija svog tehničkog skrbnika na strani Halcoma koji joj u svakom trenutku pruža punu tehničku podršku.

NULTI PRIORITET JE MAKSIMALNA SIGURNOST

Za koje kompanije je pogodna Automatizacija bankarskog poslovanja za preduzeća?

Automatizaciju bankarskog poslovanja za preduzeća  na području regije Balkana koristi preko 300 kompanija. Naravno, svaka od tih kompanija ima implementirano Hal E-Bank/Corporate rješenje, te B2B čini samo njegovu nadgradnju koja finalizira automatsku razmjenu podataka elektronske banke i ERP sistema. Automatizacija bankarskog poslovanja za preduzeća je namijenjena kompanijama koje imaju više radnih mjesta opremljenih elektronskom bankom koja omogućava pregled stanja, transakcija i izvoda kao i upravljanje domaćim i inostranim platnim prometom, kao i kompanijama koje su dio velikih grupacija i posluju na više tržišta.

Znači, sve što se uradilo u elektronskoj banci sada se može vidjeti automatski i u ERP sistemu. Ali koji ERP sistem dozvoljava ovu integraciju?

Bilo koji ERP sistem se može upotrijebiti, jer se svakako razmjena podataka vrši u formatu koji najviše odgovara korisniku. U većini slučajeva kompanije koriste SAP rješenje, NetSuite, InforERP, Saga, Oracle E-Business Suite, Microsoft Navision, Pantheon… ali zaista nema veze koji ERP koristi kompanija jer je rješenje Automatizacija bankarskog poslovanja za preduzeća kompatibilno sa bilo kojim ERP informacionim sistemom.

Koje su još prednosti u slučaju da se kompanija odluči za Halcomovo rješenje za elektronsko bankarstvo?

Osnovna prednost rješenja za elektronsko bankarstvo je maksimalna sigurnost koja je obezbijeđena kroz digitalni certifikat uz pomoć PKI tehnologije (enkripcija svih podataka). Halcom podržava sve globalne sigurnosne standarde i naš dosadašnji učinak je besprijekoran. U potpunosti slijedimo EU i lokalne regulative u pogledu tajnosti i zaštite podataka. Halcom rješenje koristi najveći broj banaka, u odnosu na bilo kojeg drugog provajdera za elektronsko bankarstvo.

U Bosni i Hercegovini Halcom posluje sa 14 komercijalnih banaka, što krajnjem korisniku omogućava potpunu iskorištenost elektronskog multibank rješenja koje kroz jednu aplikaciju omogućava pregled i rad sa svim računima.

Kako najlakše preduzeća postaju dio najvećeg elektronskog sistema plaćanja za pravna lica u BH koristeći Halcom e-banku?

Više informacija o rješenjima elektronskog plaćanja kao i automatizaciji e-bankarstva pod imenom Automatizaciju bankarskog poslovanja za preduzeća (B2B) možete naći na našoj web stranici www.halcom.ba, a putem email adrese info@halcom.ba možete poslati upit na koji će vam naše osoblje u najkraćem mogućem roku odgovoriti.


* Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/LEO_(computer)

** Smith, David J., Reliability and Maintainability and Risk, Extracts from Appendix 6, 7th Edition, Elsevier, 2005.