PODIJELI

Kakve rezultate je ostvarila Sberbank BH u prošloj godini, i kakvi su planovi za 2018.
godinu?

Prošla godina je bila izuzetno uspješna kako za Sberbank Grupaciju tako i za njene operacije u Bosni i Hercegovini. Sa ostvarenim rezultatom od preko 10,5 milijardi eura dobiti, Sberbank Grupacija je potvrdila titulu najveće bankarske grupacije koja je prisutna i na tržištu Bosne i Hercegovine. Što se tiče poslovanja Sberbank BH konkretno, u protekloj godini smo ostvarili naše strateške ciljeve. Kontinuirano kroz godine bilježimo rast aktive. Prošle godine aktiva je rasla za 15 posto. Lijepo je vidjeti da smo i prošlu godinu ostvarili rast depozita od 23 posto,što je možda i najbolja refleksija stepena povjerenja naših klijenata koji su nam povjerili svoju imovinu na čuvanje. Kroz napredan i sofsticiran način upravljanja rizicima, uspjeli smo očuvati kvalitetu kreditnog portfolija. Tako smo kod učešća loših kredita (NPL) na nivou koji je bolji od tržišnog, sa NPL omjerom od 7,5 posto. Kao univerzalna banka, svakako nam je cilj povećati obim poslovanja u svim segmentima, ali u prvom redu želimo biti prepoznati kao progresivna kompanija koja kroz korisničko iskustvo pokazuje bezrezervnu orijentiranost ka klijentima. Navike naših klijenata pa tako i bankarstvo u cjelini se postepeno mijenja. Mi tu vidimo priliku da budemo aktivni sudionici i pokretači promjena. S tim u vezi proizvodi i usluge moraju odgovarati stvarnim potrebama naših klijenta, imati u sebi “extra sastojak”, biti u skladu sa svojim vremenom, i možda najbitnije, biti isporučeni pravovremeno. Mi već sada imamo takve proizvode i usluge. Budemo li se vodili ovim principima, vjerujemo da će nas takav pristup izdvojiti na tržištu.

Koje novine u svom poslovanju je Banka uvela, a koje namjerava uvesti u narednom periodu?

Naše digitalno bankarstvo smo osnažili uvođenjem usluge ClickPay, koja brzinom i sigurnošću zadovoljava potrebe naših klijenata prilikom plaćanja računa. Kako je savremena komunikacija nezamisliva bez pametnih telefona i on line platformi, zajedno sa telecom operaterima, kreirali smo jedinstvenu uslugu “TopUp” putem
koje naši klijenti mogu nadopuniti pripaid račune i to samo jednim klikom putem mobitela. Upravo razvoj digitalnog bankarstva, omogućuje kreiranje novog poretka u kojem će se možda i najviše ogledati razlika među bankama. U narednom periodu namjeravamo dodatno i primjetno unaprijediti digitalno bankarstvo. Svjesni smo da paralelo s procesom digitalizacije moramo nastaviti odgovorno upravljati podacima,posvetiti se kvaliteti podataka, zadovoljiti sve sigurnosne aspekte, ali i u isto vrijeme prilagoditi se novom načinu razmišljanja i pronaći vlastiti disruptivni model u ovom segmentu poslovanja.

Kakva je saradnja vaše Banke i Sberbank Banja Luka?

Imamo jako dobru saradnju. Obje banke su članice Sberbank Europe grupacije te samim tim dijelimo iste korporativne vrijednosti, nudimo slične proizvode i usluge, koristimo slične IT platforme.

Da li su događaji vezani za slučaj Agrokor utjecali na poslovanje vaše Banke?

Slučaj Agrokor nije djelovao na poslovanje Sberbank u Bosni i Hercegovini. Prema objavljenim podacima, većina bh. banaka u prošloj godini je izuzetno dobro poslovala.

Kako objašnjavate taj podatak u kontekstu nepovoljnih privrednih kretanja i slabog rasta kreditnih plasmana?

Nastavno na Vaše pitanje, dodao bih i značajnog pada kamatnih stopa na kredite. Banke su bile primorane da unaprijede svoju produktivnost i efkasnost kako bi sačuvale fnansijsku vitalnost i ostvarile svoje zadate ciljeve. Kao rezultat gore navedenog ostvarenje boljeg fnansijskog rezultata u 2017. godini je rezultat značajnog smanjenja kamatnih stopa na depozite, što je imalo za posljedicu smanjenje kamatnih rashoda, uz istovremeno smanjenje operativnih troškova kao rezultat povećanja produktivnosti.

Očekujete li određene promjene kamatnih stopa i kakvi sa vaši planovi vezani za naredni period?

Kamatne stope na kredite i depozite bilježe pad od kraja 2016. godine. Prema statistici i trendu kretanja, pad kamatnih stopa se može očekivati i u narednom periodu, iako su one već sada historijski gledano na najnižem nivou. Pored cijena koje su izuzetno bitne, banke bi trebale da se vrjednuju na osnovu pouzdanosti, kvalitete proizvoda i usluge, te odnosu prema klijentima. U našem slučaju fokus u narednom periodu će u prvom redu biti podizanje zadovoljstva naših klijenata koristeći vlastitu agilnost.

Možete li za naš magazin iznijeti svoj stav o aktuelnim zbivanjima oko kriptovaluta kao i o odnosu komercijalnih banaka prema tom segmentu fnasijskog tržišta?

Sberbank BH, kao i Sberbank grupacija pomno prati dešavanja i razvoj kako kriptovaluta, tako i blockchain tehnologije. Sa posljednjim izmjenama regulative,bankarski sektor u BiH je, može mo slobodno reći, jedan od strožije regulisanih. Kada je u pitanju ulazak na tržište kriptovaluta, jedan od budućih izazova će biti i kako “pomiriti” razlike između visoko regulisanog bankarskog tržišta i još uvijek nedovoljno poznatog tržišta kripto valuta u Bosni i Hercegovini.