PODIJELI

Dana 19.06.2018. g. će već po četvrti put biti održana konferencija „Njemačka inicijativa za pronalaženje dobavljača u zemljama Zapadnog Balkana“. Tom prilikom će se susresti njemački kupci roba i usluga sa potencijalnim dobavljačima iz zemalja Zapadnog Balkana.

Bosna i Hercegovina se opet nalazi u samom vrhu zemalja regije sa najkvalitetnijim dobavljačima.

Njemačka inicijativa za pronalaženje dobavljača nudi platformu za spajanje njemačkih kupaca roba i usluga sa dobavljačima iz zemalja Zapadnog Balkana u okviru B2B-susreta. Preko 70 prijavljenih njemačkih kompanija je prethodno imalo mogućnost da prema kvalitativnim kriterijima ocijeni kompanije iz zemalja Zapadnog Balkana. Najbolje ocijenjene kompanije će potom imati priliku da putuju na konferenciju u Frankfurt.

Tokom prethodnih godina se Bosna i Hercegovina razvila u regionalnog tzv. skrivenog šampiona, te joj svake godine pripadne epitet pozitivnog iznenađenja. „Veliki interes iz Bosne i Hercegovine je vladao i u 2018. godini“, objasnio je Sanjin Purgić, projektni menadžer ispred Njemačke vanjskotrgovinske komore u BiH (AHK). Za učešće u projektu se prijavilo preko 110 kompanija iz BiH, a priliku za B2B-razgovore u Frankfurtu je dobila 51 kompanija. Ukupno je iz zemalja Zapadnog Balkana pozvano 160 kompanija na razgovore u Frankfurt, a posebno treba naglasiti da dvije najbolje ocijenjene kompanije dolaze iz Bosne i Hercegovine, a riječ je o kompanijama Ćićak Međugorje i SIK Mostar.

Ova sourcing-inicijativa je projekat njemačkog Udruženja za upravljanje materijalima, nabavu i logistiku (BME), njemačkog Saveznog ministarstva za privredu i energiju (BMWi), njemačkog Saveznog ministarstva za privrednu saradnju i razvoj (BMZ), te njemačkih vanjskotrgovinskih komora (AHK).

„Za njemačke kompanije je Zapadni Balkan i dalje veoma interesantno tržište dobavljača, a naročito za metaloprerađivački sektor, dobavljački sektor za autoindustriju, sektor prerade i proizvodnje materijala od plastike, kao i za elektro i elektronski sektor“, istakao je Martin Gaber, zamjenik direktora AHK Sarajevo, te dodao da bosanskohercegovačkim kompanijama želimo puno uspjeha pri vođenju razgovora sa njemačkim kompanijama“.