Marco Trevisan, predsjednik Uprave Intesa Sanpaolo Banke BiH: U kriznim vremenima odgovorili...

Marco Trevisan, predsjednik Uprave Intesa Sanpaolo Banke BiH: U kriznim vremenima odgovorili smo na izazove

307
0
PODIJELI

Finansijski sektor u BiH vrlo brzo se prilagodio uslovima poslovanja u pandemijskim uslovima Tržišno učešće je važno, ali njegovo povećanje na štetu kvaliteta usluga za nas nije opcija Ključni izazov pred nama je prepoznavanje trendova u transformaciji klasičnog bankarstva u napredno digitalno bankarstvo Upravo smo pokrenuli novi projekat, koji će u potpunosti da redizajnira i unaprijedi našu mrežu poslovnica i promijeni iskustvo korisnika

Razgovarao: Zlatko Vukmirović

• Gospodine Trevisan, prije otprilike mjesec dana postali ste predsjednik Uprave Intesa Sanpaolo Banke BiH. Želimo Vam mnogo uspjeha u radu i zahvaljujemo što ste našli vremena za predstavljanje čitateljima magazina i portala “Banke i Biznis u BiH”.

Ovo vrijeme obilježava pandemija pa nas interesira Vaše mišljenje kako se u izazovnim vremenima snašao finansijski sektor?

– Prije svega, želim da Vas pozdravim i poželim Vam dobro zdravlje i poslovne uspjehe u tekućoj godini. Kao što ste kazali, početkom ove godine sam preuzeo funkciju CEO u Intesa Sanpaolo Banci BiH, a moji prvi utisci su više nego pozitivni u kontekstu uređenosti finansijskog sektora u BiH, kao i njegove otpornosti na uticaje pandemije sa kojom se suočavamo.

Smatram da se finansijski sektor u BiH vrlo brzo prilagodio uslovima poslovanja u pandemijskim uslovima pružajući usluge klijentima u skladu sa njihovim očekivanjima, istovremeno štiteći na najbolji mogući način zdravlje svojih uposlenika. Najvažnija činjenica je da je finansijski sektor u cjelini nastavio podržavati poslovanje kompanija, finansirati potrebe fizičkih lica, kao i različitih nivoa lokalnih, regionalnih i centralnih vlada.

Gledajući iz perspektive dugoročno održivog poslovanja, smatram da je finansijski sektor u cjelini iskoristio ova izazovna vremena da pronađe nove inovativne modele poslovanja, koji će donijeti dugoročne benefite kako za klijente tako i za učesnike na finansijskim tržištima.

STALNO TEŽIMO VIŠEM NIVOU USLUGA

• Svakako, neizostavno je pitanje kako je na situaciju odgovorila Intesa Sanpaolo Banka BiH na čijem ste čelu?

– Promatrajući sa ove vremenske distance od skoro godinu dana od početka pandemije, mogu sa ponosom istaći da je zahvaljujući jasnim i efikasnim smjernicama za nepredviđene slučajeve na nivou Grupe Intesa Sanpaolo, Intesa Sanpaolo Banka adekvatno odgovorila na izazove.

Obzirom da nam je zdravlje naših uposlenika jedno od najvažnijih ciljeva, odmah smo svim uposlenicima čije su vrste radnih zadataka dozvoljavale rad izvan ureda to i omogućili, dok smo  za kolege koje su nastavile raditi iz  ureda osigurali najbolju raspoloživu zaštitnu opremu. 

U području finansijskih usluga i proizvoda koje nudimo našim klijentima, mislim da, uprkos izazovnom operativnom okruženju, ne samo da smo održavali kvalitetu svojih usluga već smo ih i poboljšali u mnogim segmentima.

Kao ilustracija navedenog je i novi premium proizvod „Visa Platinum“ koji je Intesa Sanpaolo Banka kreirala sa kompanijom VISA, sa ciljem da zadovolji najviša očekivanja naših korisnika i podigne iskustvo korištenja korisnika na viši nivo.    

• Prema raspoloživim podacima, Intesa Sanpaolo Banka BiH je jedna od vodećih banaka u BiH. Da li se zadovoljavate aktuelnim tržišnim učešćem od malo više od 7% ili imate ambicije da ga povećate?

– Intesa Sanpaolo Banka BiH je prije svega fokusirana na kvalitet usluga i mjeru uspjeha pronalazi u tom segmentu. Tržišno učešće je također važno, ali  njegovo povećanje na štetu kvaliteta usluga za nas nije opcija.

Smatram da će bankarsko tržište u BiH u narednom periodu nastaviti sa procesom konsolidacije, što će dovesti do mijenjanja postojećeg tržišnog učešća svih banaka na tržištu. U toj perspektivi mi smo fokusirani na trajni, stabilni i održivi rast naše aktive.

VRIJEME JE ZA NAPREDNO DIGITALNO BANKARSTVO

• Koji su, po Vašem mišljenju, ključni izazovi pred Intesa Sanpaolo Bankom BiH? Na čemu se temelje planovi za naredni period?

– Mišljenja sam da je ključni izazov prepoznavanja trendova u transformaciji klasičnog bankarstva u napredno digitalno bankarstvo, koje će odgovoriti potrebama klijenata u vremenima nevjerovatno brzih tehnoloških promjena.

Kako bismo na ispravan način odgovorili tim izazovima, naši planovi su fokusirani na razvoj i implementaciju naprednih digitalnih usluga.

Pored navedenog planiramo da u narednom periodu intenziviramo saradnju sa međunarodnim kreditnim institucijama, kako bi našim klijentima ponudili atraktivne kreditne proizvode i tehničku podršku u realizaciji njihovih planova.    

• Pandemija je, čini se, ubrzala IV industrijsku revoluciju. Digitalizacija je više nego dio stvarnosti. Uspijevate li uhvatiti korak sa savremenim trendovima?

– Koristeći vrhunsku digitalnu infrastrukturu i vještine
Intesa Sanpaolo Grupe, kao i vodeće znanje za IT digitalne aplikacije naše matične kompanije, uspijevamo uspješno pratiti ove trendove.

To bi bilo još lakše da je lokalno zakonodavstvo više usklađeno sa evropskim propisima koji reguliraju “digitalno” poslovanje s našim klijentima.

• Prema Vašem mišljenju, da li su na mjestu žalbe privrednika na slabu kreditnu podršku?

– Na osnovu mog do sada ograničenog iskustva, smatram da su u velikoj mjeri opravdane, jer kreditna aktivnost ovisi o mnogo faktora koji trenutno nisu naklonjeni privredi i finansijskom sektoru u cijelosti.

Uticaj pandemije u kombinaciji sa ograničenom podrškom državnih organa privredi je rezultirao smanjenom kreditnom potražnjom za nove investicije od strane bonitetnih klijenata. Također kreditna podrška je dominanto vezana za razinu poslovnih aktivnosti koje su bile značajno smanjene u 2020.godini.Dakle bez ciljane podrške privredi od strane državnih organa, teško je očekivati intenziviranje kreditne aktivnosti banaka u kratkom roku.  

UNAPREĐENJIMA DO PROMJENE ISKUSTVA KORISNIKA

• Kamatne stope za kredite su na nezabilježeno niskom nivou. Kako će to, po Vama, utjecati na privredni rast i razvoj u ovoj godini?

– Razina kamatnih stopa na rekordno niskom nivou nažalost neće povećati privredni rast, jer se problemi nedovoljnog privrednog rasta moraju naći u drugim područjima. 

Drugim riječima, monetarni poticaj koji pružaju centralne banke, a odražava se u povijesno najnižem nivou bankarskih stopa, svakako je važan pokretač, ali sam po sebi, ako nije okružen adekvatnim fiskalnim mjerama, a prije svega rastom domaćinstava i preduzeća, ne može biti dovoljao za potporu snažnom oporavku domaće potražnje.

• Očekuje se da banke imaju maksimalnu fleksibilnost kada su u pitanju i pravna i fizička lica. U smislu toga, koliko daleko banka može ići?

– Fleksibilnost u stvaranju proizvoda po mjeri za pravna lica podrazumijeva se u našoj banci. Gotovo svaki klijent, pravno lice, može očekivati da će mu
Banka pristupiti s punom pažnjom i fleksibilnošću.

Međutim, za fizička lica realno je očekivati da će i u narednom periodu Banka ponuditi široku paletu proizvoda, sa posebnim fokusom na inovativne premium proizvode.

• Recite mi, molim Vas, šta su bliži i dalji ciljevi koje će Intesa Sanpaolo Banka BiH nastojati ostvariti u vremenima ispred nas?

– Upravo smo pokrenuli novi projekat, koji će u potpunosti da redizajnira i unaprijedi našu mrežu poslovnica i promijeni iskustvo korisnika. Novi model je integriran sa našom digitalnom ponudom i uvjeren sam da će naši klijenti uskoro da u potpunosti dožive te promjene. Pored toga će se pokrenuti novi premium proizvodi, uglavnom u osiguranju, hipotekama i ponudama kreditnih kartica. Što se tiče pravnih lica, sve više ćemo biti aktivni u finansiranju trgovine i faktoringu, gdje vidimo najveći potencijal za rast.

• Dijelite li mišljenje da će bankarstvo u budućnosti biti sasvim drugačije i da li i na koji način pripremate vaše uposlenike za takve izazove?

– Dijelim mišljenje da će bankarstvo proći temeljitu transformaciju. Naši uposlenici su ključni dio te transformacije i oni nas kroz nju i vode. Zajedno sa matičnom bankom, razvijamo kontinuirani sistem učenja, koji omogućava uposlenicima Banke da usvoje nova napredna znanja koja će im koristiti u njihovom profesionalnom razvoju i karijeri.