PODIJELI

“Na dobrom smo putu da Addiko Bank a.d. Banja Luka učinimo modernom i prije svega digitalnom bankom – Klijenti prepoznaju i cijene koncept straightforward bankarstva – Na nivou Grupacije, razvijamo jedinstvena rješenja koja se vrlo brzo mogu implementirati na svakom tržištu na kojem poslujemo”

Addiko Bank a.d. Banja Luka već je duže od dvije godine dio Addiko grupacije. Šta se to ključno promijenilo tokom protekle dvije godine?

– Veći dio 2016. i cijela 2017. godina u Addiko Bank a.d. Banja Luka, ali i u cijeloj Grupaciji bile su razdoblje potpune transformacije i intenzivnih promjena. Radili smo to sa ciljem da banku postavimo na čvrste temelje i osnažimo je, kako bismo postigli što bolju tržišnu poziciju. Ove procese smo nastavili i u 2018., dovršavajući započeto, uz istovremeno jačanje ključnih parametara poslovanja, kako bismo ostvarili što bolje rezultate. Sada, na kraju 2018., mogu reći da smo određene stvari realizirali i prije nego smo planirali, da smo prebrodili neke “dječje bolesti” koje transformacija poslovanja nosi sa sobom, te da smo na dobrom putu da Addiko Bank a.d. Banja Luka učinimo modernom i prije svega digitalnom bankom. Iako smo prešli dobar dio ovog puta, još uvijek ima područja u kojima trebamo ojačati, procesa u kojima treba napraviti poboljšanja i aktivnosti koje trebamo poduzeti da bismo bili još bolji i uspješniji.

Ono što bih posebno želio izdvojiti jeste činjenica da je tijekom protekle dvije godine Addiko brend postao vrjedniji i prepoznatljiviji. Također, ako promatramo financijski aspekt poslovanja, razdoblja sa negativnim rezultatima poslovanja su iza nas, zahvaljujući prije svega potpunoj izmjeni strategije i koncepta poslovanja.

Gdje su u svemu tome klijenti?

– Kroz sve transformacijske procese prošli smo zajedno sa našim klijentima. Slobodno mogu reći da su oni bili aktivni učesnici i naši partneri u procesu kroz koji smo prošli. Mijenjali smo koncept poslovanja i našu strategiju, prvenstveno vodeći računa o našim klijentima i njihovim potrebama i očekivanjima. Iako je u početku kod nekih klijenata bilo određene skepse u pogledu pravca kojim smo krenuli, danas je situacija potpuno drugačija. Klijenti vide našu promjenu, vide da smo drugačiji u odnosu na ono što smo bili i sa zadovoljstvom nam to kažu. Klijenti prepoznaju i cijene koncept straightforward bankarstva kojeg smo uveli i na čijoj implementaciji aktivno radimo.

Spomenuli ste koncept straightforward bankarstva. Šta ono podrazumijeva za poslovanje Addiko Bank a.d. Banja Luka?

– Ako želimo ovo definirati u jednoj rečenici, onda bi ta rečenica glasila: Raditi manje stvari, ali izvrsno. Mi smo u procesu transformacije poslovanja odlučili ići ovim putem, jer želimo biti izvrsni u poslovima koje obavljamo. Nekada je to cijena, ali je češće u pitanju sam proces i njegovo trajanje, jednostavnost apliciranja i odobrenja ili nešto drugo. Bitno je da klijenti ovo prepoznaju i cijene kao pogodnost poslovanja sa nama. Naravno, implementacija straightforward pristupa je dugotrajan proces, koji nije jednostavno realizirati, ali je napredak koji smo učinili evidentan.

Nezaobilazan dio straightforward bankarstva je i digitalizacija poslovanja. Dokle ste došli sa ovim procesom?

– Digitalizacija je postala svakodnevnica, ne samo u bankarstvu, nego generalno u životu. Promjene se dešavaju puno brže nego ranije i bankarstvo jučer je drastično različito od bankarstva danas. Šta nam donosi bankarstvo sutra, možemo samo pretpostaviti, ali nitko sa sigurnošću ne može reći šta nas sve očekuje. Addiko želi biti digitalna banka, odnosno digitalna grupacija i veliki dio aktivnosti na grupacijskom nivou je usmjeren u tom pravcu.

Razvijamo nova rješenja, gradimo partnerske odnose sa vodećim kompanijama poput Microsofta i Oraclea, kako bismo mogli odgovoriti izazovima modernog bankarstva. Glavna smetnja na ovom putu je zakonska regulativa i njena neprilagođenost ili sporo prilagođavanje trendovima i očekivanjima klijenata. Mi smo, npr. još prošle godine finalizirali i implementirali proces otvaranja računa koji se u potpunosti odvija online, bez dolaska klijenata u banku. Proces ispunjava sve sigurnosne standarde, brz je i vrlo jednostavan. Međutim, ne možemo ga u potpunosti primijeniti u praksi jer regulatorni okvir zahtijeva i osobni dolazak klijenta u poslovnicu. Ova i slične stvari su u razvijenim zemljama već duže vrijeme svakodnevnica, pogodnost koju tamošnji klijenti nesmetano uživaju, ali na koju nažalost naši klijenti još moraju čekati.

Naša prednost u ovom segmentu je što imamo jedinstven pristup na nivou Grupacije, razvijamo jedinstvena rješenja koja se vrlo brzo mogu implementirati na svakom tržištu na kojem poslujemo. To u praksi znači, da čim se promijene uvjeti na tržištu, mi imamo spremna rješenja, koja se u kratkom roku mogu implementirati. Npr. kolege u Sloveniji imaju implementiran koncept express poslovnica, u kojima se kreditni proces realizira automatski, bez kreditnog službenika i u okviru kojeg je za 5 – 7 minuta moguće aplicirati za gotovinski kredit, dobiti odgovor od banke i u slučaju pozitivnog odgovora realizirati isplatu sredstava. Kod nas još uvijek ne postoje zakonski i infrastrukturni preduvjeti za to, ali čim se stvore, mi smo spremni da implementiramo ovaj koncept.

Addiko Bank se u ranijim godinama suočavala sa problemima kredita sa CHF valutnom klauzulom, ali i visokom stopom NPL. Kakva je situacija danas?

– CHF krediti su zaostavština prošlosti, koju smo naslijedili. U jednom razdoblju su ovi krediti bili zaista veliki izazov, koji nije ugrožavao poslovanje, ali je imao određeni negativni utjecaj. Naš pristup je bio i ostao da se radi o problematici koja se isključivo treba i može rješavati na relaciji klijent – banka, te smo poduzeli niz aktivnosti da ovo pokušamo riješiti na taj način. Jedina smo banka u regiji koja je ponudila dobrovoljnu konverziju, uz značajne financijske olakšice koje su kod klijenata koji su redovno vršili otplatu kredita gotovo u potpunosti eliminirale efekte kretanja valutnog tečaja i olakšale otplatu ovih kredita. Procent prihvaćenosti ovog modela konverzije, koji prelazi 93%, pokazuje da je ovo odličan model. Istovremeno smo se sa ovom problematikom suočavali i na drugom polju, u sudskim procesima koji su pokrenuti i vođeni od strane dijela korisnika ovih kredita. S obzirom na specifičnost ovog pitanja, neki od sporova su završili i pred Vrhovnim sudom Republike Srpske, koji je svim slučajevima presudio u korist Banke, potvrdivši zakonitost kredita sa valutnom klauzulom.

Što se tiče NPL kredita, i tu bilježimo pozitivna kretanja i poboljšanje situacije. Stopa NPL kredita se konstantno smanjuje. Nije još uvijek na onom nivou na kojem je želimo vidjeti, ali ono što ohrabruje je izuzetno dobar trend smanjenja ove stope, koji je veći od tržišnog prosjeka, što pokazuje naš aktivan odnos prema ovom izazovu.

U proteklom razdoblju smo aktivno radili na još jednom izazovu, a to su tužbe sa kojima se banka suočavala. Banka je u prošlosti bila tužena za sve i svašta, vrlo često bez ikakvog realnog razloga, ali sa ogromnim financijskim zahtjevima. Ovdje se ne radi samo o CHF kreditima, već i o tužbama po raznim drugim osnovama. Trebalo nam je vremena i dosta resursa da posložimo ovu situaciju, sagledamo sve aspekte i aktivno krenemo u rješavanje ovih sporova. Veliki dio ovih sporova je riješen, većina u prethodnoj godini. I mi i naša sestrinska banka, Addiko Bank d.d. Sarajevo, izašli smo iz ovih sporova kao pobjednici jer su tužbe uglavnom odbačene kao neosnovane. Vjerujemo da će i preostale tužbe biti odbačene i potvrđeno zakonito poslovanje banke.

Šta nam donosi 2019. godina?

– Mi završetak godine promatramo samo kao privremeni prekid dugotrajnog procesa, tijekom kojeg se pravi osvrt na rezultate poduzetih aktivnosti i poslovnih procesa. Svi pokazatelji koje smo ostvarili u ovoj godini su bolji nego godinu ranije. Ostvarili smo rast u svim segmentima i snažno idemo naprijed. U prosincu ove godine povećali kapitalnu osnovu za cca 62 miliona KM, kako bismo bili još snažniji i spremniji za izazove koji nam predstoje u narednoj godini. Povećanje kapitala te povećanje depozita znaci su povjerenja koje naši klijenti, ali i naši vlasnici imaju u nas i našu strategiju. Addiko Bank a.d. Banja Luka je trenutno u fazi proširenja suradnje sa EBRD, a sve u cilju da ponudimo još snažniju podršku klijentima na tržištu na kojem poslujemo, a koje nam je izuzetno važno.

Put kojim idemo se pokazao ispravnim i dobrim, jer smo u vrlo kratkom roku napravili ogroman napredak. Klijenti to prepoznaju i cijene, tako da bih kao najveći izazov u narednoj godini istakao održavanje obećanja isporuke straightforward bankarstva i svega onoga što taj koncept prati našim klijentima. Njihovo dosadašnje iskustvo sa ovim konceptom je veoma pozitivno. Mi ćemo sigurno morati uložiti dodatne napore da bismo ovo postigli, jer i očekivanja klijenata rastu. Vjerujem da ćemo uspješno odgovoriti ovom izazovu, kao i do sada, jer imamo snažan tim koji je do sada pokazao i dokazao da ništa nije nemoguće.