Na kraju tromjesječja Triglav potvrđuje prognozu planirane godišnje dobiti

Na kraju tromjesječja Triglav potvrđuje prognozu planirane godišnje dobiti

Dobro poslovanje pod uticajem zahtjevnih okolnosti

23
0
PODIJELI

Grupa Triglav ostaje fokusirana na postavljene strateške orijentacije, uključujući profitabilno i sigurno poslovanje, te uzima u obzir složenost poslovnog okruženja s nejasnim posljedicama pandemije covid-19 na ekonomiju i situaciju na tržištima kapitala. U prvom tromjesečju 2020. godine, obračunala je 7% više konsolidovane bruto zaračunate premije osiguranja (371,7 miliona EUR), nego u istom periodu prošle godine i ostvarila je rast premije na većini tržišta. U djelatnosti upravljanja imovinom klijenata u uzajamnim fondovima i putem individualnog upravljanja povećala je obim sredstava za 13 posto (na 1.307,7 miliona EUR) u odnosu na kraj 2020. godine. Dobit prije oporezivanja za ovo tromjesječje iznosila je 31,8 miliona eura i bila je 21 posto veća u odnosu na uporedni period prošle godine i 6 posto veća nego u godini prije pandemije covid-19 (tromjesječje 2019. godine). Grupa procjenjuje da će, uzimajući u obzir predviđene uslove poslovanja, do kraja godine ostvariti godišnju dobit u planiranom rasponu.

Profitabilno poslovanje. U prva tri mjeseca ove godine Grupa Triglav ostvarila je 31,8 miliona eura konsolidovane dobiti prije oporezivanja, što je 21% više nego u prvom tromjesječju 2020. i 6% više nego u prvom tromjesječju 2019. (uporedno tromjesječje prije pandemije covid-19). Na postignuti rezultat povoljno su uticali povećani obim prikupljene premije i manje izraženi gubici, dok su i dalje nepovoljni uslovi kamatnih stopa koji smanjuju prihod od kamata i formiranje dodatnih tehničkih rezervi zbog postojećih i očekivanih uslova poslovanja. Predsjednik Uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar je rekao: “Dobro smo započeli 2021. godinu. Procjenjujemo, da ćemo uzimajući u obzir predviđene uslove poslovanja, do kraja godine ostvariti godišnju dobit u planiranom obimu. U svom djelovanju uzimamo u obzir još uvijek visok nivo nesigurnosti u poslovnom okruženju, nejasne posljedice pandemije covid-19 na ekonomiju i nepovoljne uslove niskih kamatnih stopa.”

Osiguravajuće-tehnički dio poslovanja. Uz discipliniranu pretpostavku rizika osiguranja, Grup Triglav je ostvarila 7-postotni rast konsolidirane bruto premije u odnosu na isti period prošle godine, odnosno ukupno 371,7 miliona EUR. Postigla je rast na gotovo svim tržištima, u Sloveniji je iznosio 5 posto i bio je iznad tržišnog rasta, dok je izvan Slovenije iznosio 11 posto. Premija se povećala u sva tri segmenta osiguranja, odnosno 9% u segmentu imovinskih osiguranja i po 1% u segmentima zdravstvenih, životnih i penzijskih osiguranja. Eventualno postavljeni odštetni zahtjevi u prva tri mjeseca godine bili su manje izraženi. Grupa je obračunala 171,3 miliona eura bruto potraživanja odštenih zahtjeva ili 4% manje, što se takođe može pripisati činjenici da su, za razliku od prošle godine, prva tri mjeseca ove godine prošla bez većih masovnih odštetnih zahtjeva. Kombinovani količnik Grupe Triglav postigao je povoljnu vrijednost od 87,9 posto, s poboljšanjem i količnika šteta i troškova. Na kraju marta 2021. godine Grupa je formirala 3.142,0 miliona EUR tehničkih rezervi, što je 4% više u odnosu na kraj 2020. godine.

Predsjednik Uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar je objasnio: “Već od početka pandemije primijetili smo manju učestalost nastanka šteta kod nekih osiguranja, što je rezultat manje ekonomske aktivnosti zbog poslovnih ograničenja ili drugih ograničenja u kretanju osiguranika. Očekujemo, da ćemo do kraja godine osiguranicima isplatiti veće iznose osiguranja u skladu sa sistemskim rješenjima u oblasti zdravstva, te ojačati vrijednost usluga za naše klijente u nekim drugim oblastima osiguranja. U tu svrhu formirali smo odgovarajuće dodatne rezerve, što se odražava i na tromjesečne rezultate.”

Investicioni portfelj i sredstva klijenata pod upravljanjem. Situacija na finansijskim tržištima i ove godine utječe na prinose obimnog investicijskog portfelja Grupe od 3,5 milijardi eura, a time i na iznos tehničkih rezervi. Ove godine nije došlo značajnih promjena u ulaganju i sastavu portfelja Grupe.

Krajem marta Grupa je upravljala sa 1.307,7 miliona eura sredstava klijenata u uzajamnim fondovima i kroz individualno upravljanje putem društva Triglav Skladi. U odnosu na kraj 2020. godine, obim se povećao za 13 posto, što je rezultat neto priliva i uslova na tržištima kapitala. Sa 32,9 posto tržišnog udjela, Triglav je jedan od vodećih upravitelj imovine u investicijskim fondovima u Sloveniji.

Upravljanje troškovima. Ukupni konsolidovani bruto operativni troškovi povećali su se za 5% na 75,8 miliona eura kao rezultat povećanja određenih troškova, koji su povezani sa djelatnostima osiguranja, uglavnom troškova dobijanja osiguranja. Udio operativnih troškova djelatnosti osiguranja u obračunatoj bruto premiji osiguranja, iznosio je povoljnih 18,4 posto, što je na nivou uporednog perioda prošle godine.

Grupa Triglav u Federaciji BiH

Triglav Osiguranje, Sarajevo je nastavilo dobro poslovanje. U prvom kvartalu 2021. godine bruto fakturisana premija iznosi 15,3 miliona KM (7,8 miliona EUR). Premija neživotnih osiguranja iznosi 9,3 miliona KM (4,7 miliona EUR), na nivou je premije iz 2020. godine, a premija životnih osiguranja smanjila se za 1 posto i iznosi 5,9 miliona KM (3 miliona EUR).

U prva tri mjeseca 2021. godine na vrlo konkurentnom tržištu osiguranja FBiH poslovalo je 20 društava, od toga 11 društava za osiguranje sa sjedištem na teritoriji Entiteta FBiH i 9 društava sa sjedištem na teritoriji Entiteta RS. Na kraju 2020. godine osiguravajuća društva Grupe Triglav (Triglav Osiguranje, Sarajevo i Triglav osiguranje, Banja Luka) zajedno su ostvarila četvrto mjesto na tržištu Bosne i Hercegovine među osiguravajućim društvima (šesto mjesto prethodne godine) i povećale svoj tržišni udio za 0,8 procentna boda na 8,6 posto. Triglav Osiguranje Sarajevo se nalazi na trećoj poziciji u FBiH.

»Društvo je u proteklom periodu uspješno odgovorilo na otežane uslove rada uzrokovane pandemijom. Uprkos čitavoj situaciji poslovali smo kontinuirano i pouzdano, fokusirani na klijente, te brzu i efikasnu isplatu šteta.« izjavio je ovom prilikom Edib Galijatović, predsjednik Uprave Triglav Osiguranja, Sarajevo.