PODIJELI
Naši uspjesi su i internacionalno prepoznati i ne čudi da su se najveća imena evropske osiguravateljne branše zainteresovala za našu kompaniju ° Pod novim nazivom i u timu najboljih, još snažniji, kvalitetniji i stabilniji ćemo graditi ljepšu zajedničku budućnost sa našim klijentima °  Osiguravajuća društva raspolažu značajnim investicijskim volumenom dugog perioda ročnost i šteta je da se tako raspoloživi potencijal ne iskorištava.

 

Poštovana gospođo Mujanović, 9. februara 2018. godine na Sarajevskoj berzi realizovana je kupoprodaja paketa dionica „Merkur BH Osiguranja“ od Vienna Insurance Group. Ukupan posao vrijedan je 25.425.780 KM, a vlasnika je promijenilo 6.000 dionica. Na ovaj način Vienna Insurance Group postala je 100% vlasnik Merkur BH Osiguranja. Šta je, po Vašem mišljenju, prethodilo ovoj akviziciji?

– U 15 godina svog poslovanja, Merkur BH osiguranje se etablirao kao renomirani brend na tržištu te vodeći osiguravatelj života u BiH dugi niz godina. Stoga ne iznenađuje da su naši uspjesi prepoznati i internacionalno te da su se najveća imena evropske osiguravateljne branše zainteresovala za našu kompaniju.

„Merkur osiguranje“ osnovano je 2003. sa sjedištem u Sarajevu. Proizvodni portfolio ovog društva uglavnom je obuhvatao životno osiguranje. Kakva su Vaša saznanja, da li je to bilo presudno u odluci Vienna Insurance Group da kupi „Merkur osiguranje”?

– Vienna Insurance Group (VIG) iz Beča je najveća osiguravajuća grupacija u Austriji, Centralnoj i Istočnoj Evropi i plasirana je u TOP 3 osiguravateljna društva na svim tržištima na kojima posluje. To je bio osnovni razlog kupovine Merkur BH osiguranja, dakle motiv snažnog pozicioniranja na tržištu BiH.

NOVO IME – PROVJERENA POSLOVNA FILOZOFIJA

Krajem oktobra “Merkur” je zvanično promijenio naziv društva u Vienna osiguranje. Posrijedi je novo ali i prepoznatljivije ime, imate i novi znak. S obzirom na tradicionalnu naklonost građana BiH prema austrijskim osiguravajućim kućama, očekujete li bolje poslovanje u BiH sa novim brendom?

– S obzirom na to da je naša opredijeljenost da osiguravamo najvrednije – život i zdravlje, doprinoseći na taj način povećanju kvaliteta života građana u Bosni i Hercegovini, sa kolegama iz Austrije smo se jednoglasno usaglasili da u budućem periodu kompanija nosi naziv po gradu koji je najpoželjniji za život na planeti – Beču tj. Vienni.

Pod novim nazivom i u timu najboljih, još snažniji, kvalitetniji i stabilniji ćemo graditi ljepšu zajedničku budućnost sa našim klijentima.

Činjenica je da je i u BiH aktuelno okrupnjavanje osiguravajućih kuća te da se, u posljednje vrijeme, dogodilo nekoliko akvizicija. Da li je to, po Vašem mišljenju, pozitivan trend za tržište osiguranja u BiH?

– U odnosu na okruženje, tržište osiguranja u Bosni i Hercegovini prednjači po broju osiguravajućih društava. U tom smislu, a s obzirom na samu veličinu tržišta, neminovna su okrupnjavanja kojima svjedočimo. To ocjenjujem kao apsolutno pozitivan trend koji će dovesti do veće stabilnosti i perspektivnosti tržišta osiguranja te do povećanja ponude i kvaliteta usluga koje nudimo.

Na nedavno održanom SORS-u ukazano je na podatak da u strukturi premije osiguranja obavezno osiguranje od automobilske odgovornosti u FBiH učestvuje sa čak 50 posto. Ukazuje li ova činjenica na nezrelost tržišta?

– Nažalost, da. Činjenice da je visina ukupne premije osiguranja po stanovniku BiH za 25 puta manja od evropskog prosjeka te da je udio životnog osiguranja u našoj zemlji tri puta niži od udjela ove vrste osiguranja u evropskim zemljama, ukazuju da naše tržište još uvijek nije dovoljno razvijeno. Međutim, s obzirom na to da se Vienna osiguranje ne bavi osiguranjem od odgovornosti nego ekskluzivno dobrovoljnim vrstama osiguranja, dovoljno ukazuje na našu opredijeljenost da damo doprinos razvoju i ovih osiguranja u našem društvu.

FINANSIJSKI POTENCIJAL JE NEISKORIŠTEN

Prošlu godinu je obilježilo i stupanje na snagu novog Zakona o osiguranju u Federaciji BiH, a u Republici Srpskoj je donesen novi Zakon o zastupanju u osiguranju i posredovanju u osiguranju i reosiguranju. Koliko su usklađena entitetska zakonodavstva?

– Kao i u svim segmentima gdje nemamo zakonski i regulatorni okvir na nivou države nego entiteta, uvijek postoji potreba i prostor za harmonizacijom. Vienna osiguranje posluje na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine te možemo reći da je u segmentima naših primarnih djelatnosti (životna i zdravstvena osiguranja) regulativa usklađena te da se kontinuirano unaprjeđuje u smislu prilagođavanja evropskim propisima i standardima struke.

Evidentno je da su neophodne promjene u ovdašnjoj zakonskoj regulativi vezanoj za poslove osiguranja. Koji su, po Vama, bitni prvi koraci?

– Prije svega, smatram da je u svrhu zaštite zdravlja, života i imovine ljudi (osim automobila) potrebno učiniti na svojevrstan način obligatornim vrste osiguranja kojima se isto štiti.

Pored toga, osiguravajuća društva, odnosno primarno životni osiguravatelji, raspolažu značajnim investicijskim volumenom dugog perioda ročnosti. Na temelju istog, a uz podršku relevantnih državnih instanci, moglo bi se omogućiti finansiranje značajnih infrastrukturnih i sličnih projekata uz povoljne uslove. Šteta je da se tako raspoloživi potencijal ne iskorištava.

Veliki izazov za BiH u narednom periodu bit će i reforma penzionog sistema te uloga sektora osiguranja u toj reformi. Na koji način sektor osiguranja treba učestvovati u tom procesu i da li će te reforme podrazumijevati i novu zakonsku legislativu?

– Određene reforme penzionog sistema su već započete te je dodatno stvoren zakonski okvir za penzione fondove. Međutim, sve dok isto ne podrazumijeva sistemsko rješenje kojim bi se radnicima omogućilo usmjeravanje obaveznih penzionih doprinosa u osiguranja i penzione fondove po njihovoj želji, niko od takve reforme neće imati koristi, građani pogotovo.

PONUDA NA TRAGU NAJVIŠIH STANDARDA

Gdje „Vienna osiguranje“ vidi svoju šansu na bosanskohercegovačkom tržištu osiguranja? Može li se više znati o vašim planovima?

– Naša poslovna orijentacija na osiguravanju najvrednijeg – života i zdravlja te fokus na podsticanje zdravog životnog stila su već afirmirani i prepoznati na našem tržištu. Činjenica da je respektivna VIG grupacija odlučila ne samo da zadrži nego snažno podrži naše poslovanje bazirano na ovim principima, samo potvrđuje jedinstvenost i perspektivnost ovog koncepta.

Dio ste velike grupacije. Prepoznajete li razlike u načinu poslovanja osiguravajućih kuća u zapadnoevropskim zemljama u odnosu na Bosnu i Hercegovinu? Da li vaši proizvodi i ponuda moraju biti posebno prilagođeni tržištu BiH?

– Višestoljetna tradicija i ekspertiza naše matične kompanije sa sjedištem u Beču nam je velika podrška u razvoju i ponudi inovativnih proizvoda kreiranih u skladu sa evropskim i svjetskim standardima. U pogledu različitosti, u evropskim zemljama tj. na razvijenim tržištima osiguranja korisnici se uglavnom opredjeljuju za osiguranja od rizika, dok se kod nas osiguranja još uvijek poistovjećuju sa štednjom u banci. To u pravilu nije osiguranje, jer ko želi da štedi, banka je uvijek bolji izbor. Međutim, ko želi sebe i svoje najbliže zaštiti od rizika da se desi ono što nikome ne bismo poželjeli, tu smo mi tj. osiguravajuća društva.

Na kraju, koliko građani u BiH, ali i kompanije imaju razvijenu svijest o potrebi i značaju osiguranja? Da li i Vi mislite da je potrebna edukacija „kupaca“ osiguranja i ako mislite da jeste, šta bi, po Vama, bio najbolji način?

– Nedovoljno razvijena svijest o svrsishodnosti i značaju osiguranja, naročito životnih, rezultira u činjenici da naša branša čini svega nešto više od 6% ukupnog finansijskog tržišta zemlje. Za značajnije iskorake je potrebno prvo unaprijediti baze znanja u osiguravateljnom sektoru, educirati saradnike u prodaji osiguranja te u konačnici klijente. Svakako, izučavanje djelatnosti osiguranja na visokoškolskim ustanovama bi bilo od dodatne, značajne koristi na tom putu.