Triglav Osiguranje Sarajevo nastavlja dobro poslovanje u prvoj polovini 2020. godine

Triglav Osiguranje Sarajevo nastavlja dobro poslovanje u prvoj polovini 2020. godine

U prvom polugodištu rast premije i manja dobit

58
0
PODIJELI

Grupa Triglav u prvoj polovini godine uprskos zahtjevnim uslovima zbog pandemije poslovala je profitabilno i sigurno. Postigla je premijski rast na većini svojih tržišta i u sva tri segmenta osiguranja te obračunala 7 posto više konsolidirane bruto premije osiguranja (673,4 milijuna eura) nego prošle godine u istom periodu. Dobit prije oporezivanja u iznosu od 40,6 milijuna eura bila je za 3 posto manja u odnosu na prošlo polugodište u prvom redu kao posljedica pogoršanja stanja na globalnim finansijskim tržištima, a djelomično su utjecali i masovni štetni i drugi specifični događaji. Kombinovani količnik iznosio je povoljnih 92,4 posto. Budući ekonomski i finansijski učinci pandemije ostaju nesigurni, a na polugodištu Grupa Triglav procjenjuje da je njen osiguravajući i investicijski portfelj dovoljno otporan, a pozicija kapitala odgovarajuća da se može uspješno suočiti s povećanim rizicima koji proizlaze iz aktualnih uslova. Triglav Osiguranje Sarajevo, koje je dio Grupe Triglav, je u prvih šest mjeseci 2020. godine zabilježilo rast premije za 17% u odnosu na isti period prošle godine.

Rezultat poslovanja u prvom polugodištu. Grupa Triglav u prvoj polovini godine ostvarila je 40,6 miliona eura konsolidirane dobiti prije oporezivanja, što je za 3 posto manje nego u istom periodu prošle godine. Predsjednik Uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar rekao je: »I u ovim teškim uslovima zajedno s našom ekipom od 5200 saradnika fokusirani smo na provedbu naših strateških usmjerenja i vodimo brigu o tome da naše poslovanje ostane profitabilno i sigurno. U prvoj polovini godine premijski dio poslovanja bio je pozitivan, a na dostignutu visinu dobiti nepovoljno je utjecalo pogoršano stanje na globalnim finansijskim tržištima, djelomično i masovni štetni događaji i drugi jedinstveni događaji. Pandemija je korjenito promijenila način našega poslovanja i tim uslovima smo se učinkovito prilagodili. U prvom redu pobrinuli smo se za zdravlje klijenata, zaposlenika i drugih učesnika, kontinuirano osigurali klijentima korištenje našim uslugama te ostali vjerni našoj održivoj orijentaciji i solidarnoj povezanosti s okruženjem. Izvanredni uslovi potakli su i donijeli dodatni zamah planiranim strateškim razvojnim aktivnostima. Ocjenjujemo da smo postigli vidljiv korak u smjeru digitalne transformacije Grupe.«

Dio dobiti prije oporezivanja Grupe Triglav koji potječe od osiguravajuće-tehničkog dijela poslovanja iznosio je 34,6 milijuna eura (indeks 103), a dio finansijskih ulaganja 5,3 milijuna eura (indeks 83). U segmentu imovinskih osiguranja ostvaren je 85-postotni udio ukupne dobiti (prošle godine 89-postotni udio). Na njega su osim dobrih rezultata u premijskom dijelu utjecali niži prinosi od finansijskih ulaganja i formiranje dodatnih rezervacija. Rezultat zdravstvenih osiguranja poboljšao se zbog premijskog dijela i sniženih operativnih troškova, dok je ukupni rezultat životnih i penzionih osiguranja smanjen u prvom redu zbog formiranja rezervacija po osnovi testa njihove adekvatnosti u segmentu penzionih osiguranja.

Premija i kombinovani količnik. Grupa je obračunala 7 posto više konsolidirane bruto premije osiguranja nego prošle godine (673,4 milijuna eura). Prosječni premijski rast na slovenskom tržištu osiguranja bio je 4 posto, a na tržištima izvan Slovenije 8 posto. Grupa je nastavila s organskim rastom premije osiguranja na tržištima izvan Slovenije i njegov udio u ukupnoj premiji povećala na 18,3 posto. Premija se povećala u sva tri segmenta osiguranja, i to za 17 posto kod zdravstvenih osiguranja, za 6 posto kod imovinskih i za 3 posto kod životnih i mirovinskih osiguranja. Kombinovani količnik Grupe u prvom polugodištu iznosio je povoljnih 92,4 posto.

Investicijski portfelj i sredstva klijenata na upravljanju. Uslovi na finansijskim tržištima u usporedbi s istim prošlogodišnjim periodom uzrokovali su niži prinos za 3,3 milijarde eura opsežnog investicijskog portfelja Grupe. Njegova se vrijednost u prvom kvartalu ove godine smanjila za 5 posto, a na kraju polugodišta vratila se na razinu s kraja prošle godine. U sastavu portfelja sa 73,6-postotnim udjelom prevladavaju obveznice, koje su većinom investirane u europodručje i visoke kvalitete.

Zahtjevni uslovi na finansijskim tržištima utjecali su i na djelatnost upravljanja imovinom klijenata u uzajamnim fondovima i putem individualnog upravljanja. Na kraju prvog polugodišta s obzirom na kraj prošle godine sredstva na upravljanju u uzajamnim fondovima Grupe smanjila su se za 4 posto i iznosila 979,4 milijuna eura. Sredstva individualnog upravljanja imovinom ostala su na približno istoj razini kao na kraju 2019. i iznosila su 82,5 milijuna eura. Grupa Triglav u Sloveniji zauzima vodeće mjesto među društvima za upravljanje u segmentu uzajamnih fondova, a njen tržišni udio ove se godine povećao za 0,2 postotna boda, na 34,1 posto.

Troškovna učinkovitost. Ukupni konsolidirani bruto operativni troškovi Grupe Triglav bili su za 1 posto viši nego godinu prije i dosegnuli su 148,4 milijuna eura. Troškovi povezani s osiguravajućom djelatnošću iznosili su 133,5 milijuna eura i ostali na nivou prošle godine. Njihov udio u obračunatoj bruto premiji osiguranja smanjio se 1,3 postotna boda, na 19,8 posto.

Predsjednik Uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar rekao je: »Širenje koronavirusa s pojavom pandemije donijelo je pogoršanje u makroekonomskom okruženju te iznimnu volatilnost globalnih finansijskih tržišta. Visok stepen nesigurnosti ove nam godine onemogućuje relativno pouzdanu procjenu postizanja godišnje dobiti prije oporezivanja, koja je planirana od 95 do 105 milijuna eura. Ponovo smo proučili osnove i pretpostavke plana za 2020. i ostajemo pri procjeni iz aprila da je njeno vjerojatno smanjenje između 10 i 25 posto od planiranog. Kad je riječ o premiji i kombinovanom količniku, procjenjujemo da će dostići planirane vrijednosti (oko 1,2 milijarde eura i ispod 95 posto). Situaciju pažljivo pratimo i ocjenjujemo da su osiguravajući i investicijski portfelj Grupe Triglav dovoljno otporni i da je pozicija kapitala odgovarajuća da se možemo uspješno suočavati s povećanim rizicima koje u poslovno okruženje donose uvjeti zbog pandemije.«

Grupa Triglav na tržištu Federacije Bosne i Hercegovine

Triglav Osiguranje Sarajevo je u prvih šest mjeseci 2020. godine nastavilo dobro poslovanje. Bruto fakturisana premija iznosi 14,6 miliona EUR (28,5 miliona KM) i viša je za 17% u odnosu na isti period prošle godine. Premija neživotnih osiguranja je veća 3%, dok je premija životnih osiguranja 50% veća u odnosu na isti period prošle godine. Društvo je ostvarilo povoljan kombinovani količnik, koji iznosi 92,7%, i za 6,3 procentnih bodova je niži u odnosu na isti period prošle godine.

Direktor Triglav Osiguranja Sarajevo, Edib Galijatović, je ovim povodom izjavio: „Iako je prvo polugodište obilježila pojava pandemije Covid-19, pokazali smo da se možemo brzo prilagoditi novim uslovima poslovanja i zadovoljni smo kako se nosimo sa situacijom. Omogućili smo nesmetano funkcionisanje poslovnih jedinica u skladu sa važećim preporukama i istovremeno smo zadržali visok stepen kvaliteta usluge prema našim klijentima.“