Triglav Osiguranje: U prvih devet mjeseci ostvaren rast premija i dobiti

Triglav Osiguranje: U prvih devet mjeseci ostvaren rast premija i dobiti

26
0
PODIJELI

Grupa Triglav je u prvih devet mjeseci ove godine, u odnosu na isti period prošle godine, za 10 % povećala obim bruto premije, koji je iznosio 905 miliona eura, te je realizovala 72 miliona eura dobiti prije oporezivanja, što je za 3 % više nego prošle godine. Uzimajući u obzir predviđene prilike do kraja godine u Triglavu potvrđuju prognozu planirane godišnje dobiti.

U trećem tromjesečju kombinovani količnik imovinskih osiguranja iznosio je povoljnih 91,3 %, što potvrđuje dobro poslovanje u djelatnosti osiguranja. Sredstva klijenata kojima upravlja Grupa Triglav u uzajamnim fondovima i na sektoru individualnog upravljanja krajem septembra ove godine iznosila su više od 1.050 miliona eura, što je za 61 % više nego krajem 2018. godine, posebno zbog učinka ovogodišnjeg preuzimanja društva ALTA Skladi. Triglav nastavlja sa sprovođenjem svoje strategije razvoja i rasta usmjerene na dugoročno stabilno, profitabilno poslovanje i na povećanje vrijednosti Grupe Triglav.

Triglav Osiguranje Sarajevo, koje je dio Grupe Triglav, je u prvih devet mjeseci 2019. godine zabilježilo rast premije za 6 % u odnosu na isti period prošle godine.

10-postotni rast premije, povoljni kombinovani količnik. GrupaTriglav je u prvih devet mjeseci ove godine fakturisala 905,5 miliona konsolidovane bruto premije osiguranja (indeks 111 u odnosu na isti period prošle godine). Porast premija ostvaren je na sva tri segmenta osiguranja i na većini tržišta.

Grupa je uspješnim prodajnim dionica, povećanim prodajnim aktivnostima i pridobivanjem novih osiguranika ostvarila rast premije u svim grupama imovinskih osiguranja, a ukupna premija tog segmenta bila je u odnosu na isti vremenski period prošle godine viša za 11 odsto. Premija zdravstvenih osiguranja je na osnovu povećanog broja ugovorenih osiguranja i zbog povišenja prosječne premije porasla za 22 %, premije životnih i penzijskih osiguranja više su za 2 %, što se može prvenstveno pripisati višim uplatama klasičnih životnih i penzijskih osiguranja i prodaji tih osiguranja i preko bankovnih prodajnih kanala.

Ovogodišnji štetni dogođaji bili su do sada relativno povoljni, a fakturisani bruto iznosi šteta u Grupi Triglav iznosili su 505,5 miliona eura (indeks 102). Kombinovani količnik Grupe iznosio je povoljnih 91,3 %, što je posljedica poboljšanog količnika šteta i sačuvane stabilne vrijednosti količnika rashoda.

Dobar poslovni rezultat. Grupa Triglav je u prvih devet mjeseci realizovala 72,0 miliona eura konsolidovane dobiti prije oporezivanja, što je za 3 % više no u istom periodu prošle godine. Dobar rezultat je prvenstveno posljedica disciplinovanog preuzimanja rizika osiguranja i rasta obujma poslovanja. Dobit koja proizlazi iz bruto tehničkog dijela poslovanja iznosila je 54,7 miliona eura i bila je 13 % viša nego prošle godine u istom periodu.

Dobit iz finansijskih ulaganja osiguravačke djelatnosti u visini od 14,9 miliona eura niži je nego prošle godine (indeks 76), a na nju su uticale negativne kamatne stope, koje i dalje snižavaju neto prihode od kamata. Zbog daljnjeg pada kamatnih stopa u ovoj godini Grupa Triglav je oformila odgovarajuće rezerve. Dobit iz neosiguravajućeg dijela poslovanja Grupe, u što ulaze i rezultati poslovanja oba društava za upravljanje, iznosila je 2,4 miliona eura (indeks 144).

Investicijski portfolio Grupe Triglav. Finansijska ulaganja Grupe krajem septembra 2019. dostigla su vrijednost od 3,3 milijarde eura (indeks 106). U portfoliju imaju i dalje prevladavajući udio od 73,1 % dužničkih vrijednosnih hartija, koje su uglavnom investirane na području eura.

Upravljanje imovinom klijenata. Grupa Triglav je krajem septembra 2019. upravljala sa više od 1.050 miliona eura sredstava svojih klijenata, od čega je 976 miliona eura sredstava kojima se upravlja u uzajamnim fondovima, a 78 miliona eura sredstava je individualno upravljanje imovinom klijenata. Ukupni obim sredstava klijenata Grupe Triglav je u odnosu na obim krajem 2018. godine za 61 % viši, prvenstveno zbog učinka ovogodišnjeg preuzimanja društva ALTA Skladi. Na slovenačkom tržištu upravljanja uzajamnim fondovima Triglav je na vodećem mjestu (udio na tržištu 34 %).

Predsjednik Uprave Zavarovalnice Triglav, Andrej Slapar, je rekao: »Sa poslovanjem i sa postignutim rezultatima u prvih devet mjeseci smo zadovoljni. Poslujemo u izuzetno zahtjevnim prilikama na finansijskim tržištima, ali disciplinovano preuzimanje rizika i rast obima poslovanja omogućuju nam da uspješno postižemo zacrtane ciljeve. Uzimajući u obzir predviđene prilike do kraja godine potvrđujemo svoju prognozu planirane godišnje dobiti.«

Grupa Triglav na tržištu Federacije Bosne i Hercegovine

Triglav Osiguranje Sarajevo je u prvih devet mjeseci 2019. godine zabilježilo rast bruto premije i fakturisalo 18,4 miliona eura (36 miliona KM) premije osiguranja, što je za 6 % više u odnosu na isti period prošle godine. Premija neživotnih osiguranja je veća za 3% u odnosu na isti period prošle godine, dok je premija životnih osiguranja za 14,5 %  veća od premije u istom periodu prošle godine.

Direktor Triglav Osiguranja Sarajevo, Edib Galijatović, je ovim povodom izjavio: „Uprkos jakoj konkurenciji, uspjeli smo povećati premiju osiguranja u odnosu na isti period prethodne godine. Ključ uspjeha je bio fokus na potrebe klijenata za što boljom ponudom, ali isto tako i brzom i efikasnom isplatom šteta. Nastavljamo sa aktivnim nastupom na tržištu, jačanjem učinkovitosti prodajne mreže i oblikovanjem usluga prema potrebama osiguranika. Primjeri koji idu u ovom pravcu su auto asistencija i asistencija doma uz koje klijentima nudimo pomoć u hitnim slučajevima 24 sata, sedam dana u sedmici.”