UNIQA bilježi značajan rast u SEE regiji

UNIQA bilježi značajan rast u SEE regiji

19
0
PODIJELI

U regiji Jugoistočne Evrope, koja se sastoji od pet zemalja (Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora, Bugarska i Hrvatska), UNIQA je ostvarila odlične poslovne rezultate i značajan rast u UNIQA grupi u 2022. godini: prema preliminarnim podacima, bruto polisirana premija je porasla za 10,4%, dobit prije oporezivanja (EBT) je 10,2 miliona eura, a planirana tehnička isplativost, uprkos nepovoljnim tržišnim uslovima zbog rasta cijena vezanih za inflaciju, premašena je za 37%. Ukupna bruto premija dostigla je iznos od 269,2 miliona eura. Istovremeno, u SEE regiji  jugoistočne Evrope UNIQA je takođe porasla u broju klijenata na 2 miliona u 2022.

U martu 2022. godine UNIQA je započela transformaciju u regiji jugoistočne Evrope kako bi ojačala svoju tržišnu poziciju sa ciljem da bude među tri najbolja međunarodna igrača i da svojim klijentima i partnerima pruži rješenja i usluge osiguranja vrhunskog kvaliteta. SEE regija je treća najveća grupa kompanija u UNIQA grupi, sa oko 1.700 zaposlenih. Od početka transformacije pokrenute su brojne inicijative za ostvarivanje punog potencijala u regiji, od pojednostavljenja proizvoda do stavljanja snažnog naglaska na korištenje i analizu podataka sa jakim fokusom na digitalizaciju i inovacije. Na regionalnom nivou, UNIQA razvija jedinstvena rješenja za mala i srednja preduzeća, kao i velike regionalne kompanije, kreirajući posebne ponude za njihove potrebe.

UNIQA je zabilježila najveći rast u regiji Jugoistočne Evrope u dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju – više od 36% i osiguranju imovine – više od 24%. Svojim aktivnostima i uz snažnu podršku UNIQA grupe, UNIQA će uticati na veću zastupljenost i razvoj osiguranja u regiji, ali i zajednici, nastavljajući da ulaže u zajedničke društveno odgovorne inicijative i u svoju zajednicu zaposlenih. Ambiciozne planove prati snažna posvećenost cjelokupnog UNIQA tima koji dijeli zajedničku viziju pružanja klijentima modernih, jednostavnih i inovativnih rješenja osiguranja. Odlične rezultate postigla je i UNIQA BIH. Prema preliminarnim rezultatima, u 2022. godini ostvaren je rast od 4,3%.

“Ostvarili smo premiju od 74,4 miliona KM koja je rezultirala u dobiti od 3,37 miliona KM, dok nam je  tehnički rezultat osiguranja 18% veći od planiranog. Imamo povjerenje od preko 120 hiljada klijenata, naročito u oblasti životnog osiguranja u kojoj smo lideri na tržištu u BiH. Ovim rezultatima smo postavili jake temelje za naš dalji rast“, istakao je Eldar Dudo, direktor UNIQA osiguranja u BiH.