Inflacija će se postepeno smanjivati tokom cijele 2023. godine

Inflacija će se postepeno smanjivati tokom cijele 2023. godine

Brza procjena godišnje promjene realnog BDP-a za četvrti kvartal 2022. godine i inflacije u kratkom roku

118
0
PODIJELI

Ključne poruke:

  • CBBiH procjenjuje godišnji rast realne ekonomske aktivnosti u četvrtom kvartalu 2022. godine na 1,7% te očekuje usporavanje rasta ekonomske aktivnosti u zemlji od četvrtog kvartala 2022. godine.
  • Prema zvaničnim statističkim podacima, u januaru 2023. godine inflacija potrošačkih cijena je iznosila 14,1%.
  • Očekuje se da će inflacija u prvoj polovini tekuće godine biti povišena te da će se postepeno smanjivati tokom cijele 2023. godine. Procjene temeljne inflacije ukazuju da trenutna ukupna inflacija u BiH nije visoka.
  • Trenutne procjene kvartalne ekonomske aktivnosti i inflacije u kratkom roku su konzistentne sa ranije objavljenim srednjoročnim godišnjim makroekonomskim projekcijama i ranijim krugovima brzih procjena.

PDF: https://cbbh.ba/data/dokumenti/pdf/Brza_procjena_godi%C5%A1nje_promjene_realnog_BDP-a_finalno_bos.pdf