PODIJELI

Addiko banka je započela radove na sanaciji fasade na zgradi Centrale, na adresi Trg solidarnosti 12.

Radovi se izvode sa ciljem poboljšanja uslova rada zaposlenika, ali i unaprjeđenja vizuelnog izgleda zgrade. Planirano trajanje radova je 60 radnih dana, a što zavisi od vremenskih uslova. U skladu sa zakonskim propisima, a radi zaštite prolaznika, prostor zgrade je ograđen zaštitnim ogradama.

Poslovnica smještena u Centrali banke će raditi uobičajenom dinamikom, a klijentima je omogućen nesmetan pristup. Banka se zahvaljuje klijentima i svim prolaznicima na razumijevanju tokom trajanja sanacije.