PODIJELI

1. Agencija za osiguranje depozita Bih djeluje duže od 15 godina. Kako ocjenjujete njen dosadašnji rad?

Agencija za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine, kao prva institucija u državnim okvirima nastala iz ranijih entitetskih agencija, djeluje od 1.X 2002. godine. U tom, relativno, kratkom periodu prošla je put od totalno nepoznate institucije, ne samo u okviru svjetske industrije osiguranja depozita nego i u domaćim krugovima, do potpuno ravnopravnog subjekta, zajedno sa Centralnom bankom Bosne i Hercegovine i entitetskim agencijama za bankarstvo u financijskoj mreži sigurnosti. Svakodnevna aktivnost uposlenog osoblja maksimalno je oslonjena na najbolje međunarodne prakse i direktivu EU o osiguranju depozita tamo gdje je ona moguća za implementiranje a o čemu govori da smo od 18 osnovnih principa, propisanih od strane IADI, u potpunosti usklađeni sa njih 14. Sve ovo govori, da smo na pravom putu da ovu uspješnu priču nastavimo i ubuduće.

2. Agencija je nakon dugog perioda bez većih potresa, u kratkom vremenskom periodu reagirala u dva slučaja – Bobar banke i Banke Srpske. Kakva je bila uloga Agencije za osiguranje depozita BiH u tim slučajevima i kakve pouke se mogu iz njih izvući?

Agencija za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine, odnosno uposlenici, su period do prvog „slučaja osiguranja“ iskoristili da se što bolje educiraju i pripreme za zadatak radi kojeg su i oformljeni. Isto tako je dosta napora uloženo u izgradnju kvalitetnog IT rješenja a što se pokazalo u nastupajućim slučajevima isplate kao presudno. Isplate su izvršene u rekordno kratkim rokovima, bez ikakvih ispoljavanja tenzija i nervoze tako da su svi vlasnici osiguranih novačnih uloga ponovno došli u posjed istih. Agencija za osiguranje depozita BiH je u svemu ovome, a moramo spomenuti i kraj 2008. godine i povlačenje depozita, odigrala ključnu ulogu u održavanju sigurnosti i povjerenja ne samo u bankarski sustav države, tako da nisu zabilježene nikakve neželjene situacije. Ono što je najbitnije jeste da su građani zadržali povjerenje i ostavili svoja sredstva u redovne financijske institucije.

3. Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog zakona o osiguranju depozita u bankama Bosne i Hercegovine, koji je predložio Upravni odbor Agencije za osiguranje depozita. Šta taj Zakon novoga donosi i da li će se njegovom primjenom BiH približiti EU standardima u ovoj oblasti?

Najveća novina novog zakona se odnosi na proširenje mandata Agencije za osiguranje depozita BiH u procesu restrukturiranja banaka na način da se sredstva Fonda mogu koristiti u procesu ali pod određenim kriterijima. Sljedeće novine se odnose na automatizam u osiguranju, skraćenje roka isplate, jačanja svjesnosti javnosti i drugo.

4. Da li će se uskoro povećavati iznos osiguranih depozita koji danas iznosi 50.000 KM?

Stručne službe agencije redovito prave odgovarajuće analize kojima utvrđujemo da li ćemo povećavati ili ne limit osiguranja. Smatramo da je trenutačni limit sasvim odgovarajući te da nema potrebe za povećanjem istog do daljnjeg.

5. Šta se dešava sa idejom o formiranju Fonda za sanaciju banaka koju je inicirala Svjetska banka?

Navedena ideja se još uvijek nalazi u fazi razmatranja i usuglašavanja tako da je u ovom trenutku nezahvalno bilo što reći o njenoj sudbini.

6. Kako ocjenjujete nove entitetske zakone o bankama?

Iako je to pitanje za regulatore, budući da smo zajedno radili na setu zakona o bankama, agencijama za bankarstvo i Zakonu o osiguranju depozita, sa našeg stanovišta smatramo da se u ovom trenutku radi o kvalitetnim zakonima ustanovljenim na najboljim praksama i standardima te da isti set zakona predstavlja još veću kvalitetu i garanciju u rad učesnika finansijske mreže stabilnosti.