Nina Đeđibeg, direktorica SBO Sarajevo: Nudimo samo proizvode provjerenih dobavljača

Nina Đeđibeg, direktorica SBO Sarajevo: Nudimo samo proizvode provjerenih dobavljača

311
0
PODIJELI

Od 2020. godine, kao prekretnice u poslovanju, najvažnije nam je bilo SBO postaviti na nove, čvrste temelje i zaposliti potpuno novu radnu snagu koja će vjerovati u viziju nove Uprave Povećanje cijena našeg prodajnog asortimana nije uticalo na promjenu politike prilikom odabira dobavljača l Na zahtjeve naših klijenata 100% odgovaramo kroz vlastitu servisnu mrežu


• Poštovana gospođo Đeđibeg, posljednjih godina, prije svega zbog pandemije koronavirusa, takozvana četvrta industrijska revolucija je ubrzana i otkrili smo neke strane digitalizacije koje ne tako davno nismo mogli predvidjeti. Koliko je taj pomak utjecao na rad Salona bankarske opreme? Kako ste na njega odgovorili?

– Činjenica je da četvrta industrijska revolucija mijenja način života i rada, te se lideri širom svijeta suočavaju sa pritiscima pripreme poslovanja i svojih zaposlenika za to novo razdoblje. Posljednjih godina, pored izazova koje pred nas postavlja četvrta industrijska revolucija, ali i pandemija koronavirusa, Salon bankarske opreme d.o.o. Sarajevo je društvo koje je prošlo kroz turbulentnu unutarnju transformaciju. Ta transformacija se odnosi na promjenu u vlasničko-upravljačkoj, ali i cjelokupnoj kadrovskoj strukturi tako da nismo imali mnogo vremena da se osvrćemo na to kako su neki određeni pomaci, kao na primjer digitalizacija, uticali na nas, nego smo išli ukorak s njima trudeći se da u mnoštvu promjena, ali i poslovnih obaveza i izazova, ne izgubimo definiranu viziju, da donosimo odluke na utemeljenim podacima, vladamo informacijama, ali i implementiramo nove tehnologije. U momentu odluke da prihvatim poziciju direktora SBO i članstvo u Upravi, znala sam da neće biti lako, ali sada kada se osvrnem iza sebe vidim koliko mnogo smo napredovali i koliko nas tek izazova očekuje.

Vjerujemo da svaku firmu pored njenog kapitala čine i njeni uposlenici. Stoga smo im omogućili odlične uslove za rad, stabilne i dobre plaće, stimulacije i druge novčane naknade. Rad, red i disciplina, kroz standardizaciju procesa sa novim timom su rezultirali činjenicom da kvalitetno vođenje firme u protekle dvije godine nije ostalo nezapaženo. Naše poslovanje bonitetne kompanije ocjenjuju najvišom bonitetnom ocjenom koja se dodjeljuje na temelju izvještaja o poslovanju u brojkama. Spadamo među 20% veoma uspješnih kompanija u BiH. Time je potvrđena naša vjerodostojnost i visoki standardi uspješnog poslovanja. Bonitetna ocjena sama po sebi je uspjeh, a mnogo govori o Upravi koja vodi firmu, kao i svim zaposlenicima, te služi kao dokaz da je riječ o firmi sa vrlo visokim kredibilitetom. Primijetili smo da ovaj princip poslovanja jača povjerenje postojećih poslovnih partnera, kupaca ili dobavljača, koji iskazuju zadovoljstvo za ljubaznost i dostupnost kolega, kvalitet i brzinu pružene usluge, ali i kvalitet i pouzdanost za ponuđene/isporučene robe.

S ponosom mogu reći da su nas sve ove promjene koje se u praksi teško implementiraju i prihvaćaju dodatno osnažile i učinile boljim poslovnim partnerom, jer smo kao prioritet postavili i zadovoljstvo korisnika/kupaca. Trenutno se nalazimo u zahtjevnom vremenu za zadovoljavanje potreba korisnika uzimajući u obzir brzinu kojom se stvaraju novi trendovi u globalnom svijetu. Uvidjeli smo da zadovoljan korisnik/kupac omogućuje konstantan promet i njegovo povećanje, što je rezultat lojalnosti. Zadovoljstvo korisnika upućuje na ono što firma radi dobro u odnosu na ono što radi loše, pa smo i to uzeli kao veoma važnu vodilju za naredno poslovanje.

KVALITET GARANTIRAJU CERTIFIKATI I SBO

• Kada govorimo o proizvodima koje nudite na tržištu, neminovno se kao tema nameće pitanje verificiranosti. Na koji način, i uz koje autoritete vi garantirate kvalitet robe koju plasirate na bosanskohercegovačkom tržištu?

– Danas zbog postizanja boljeg profita i kurentnosti na tržištu mnogi ponuđači posežu za nabavkom jeftinih i nekvalitenih proizvoda, ali  SBO ozbiljno shvata potrebe svojih klijenata i u ponudi ima samo robu provjerenih dobavljača iz Njemačke, Austrije, Švicarske, Španije, Koreje, Italije i sl. To su proizvođači koji uz svoju robu isporučuju certifikate o porijeklu, stepenu sigurnosti, vatrootpornosti, usklađenosti sa evropskim normama i standardima. Kvalitet je jedan od ključnih elemenata strategije naše firme, jer kvalitet predstavlja stepen sposobnosti određene marke za izvršenje njenih funkcija.

Za naše klijente garancija kao element kvaliteta predstavlja jamstvo da će proizvod ili usluga imati predviđeni stepen sposobnosti izvršenja svojih funkcija (trajnost, pouzdanost, tačnost, lakoću rukovanja). Smatramo da je garancija kao element kvaliteta proizvoda jedan od najvažnijih faktora za opstanak na tržištu, a kao element održavanja može biti presudna za odluku o kupovini.

Željama i potrebama kupaca se prilagođavamo kroz garanciju za rad kupljenog proizvoda, opskrbom rezervnih dijelova, kvalitetom i vremenom izvršavanja svojih zadataka, a to možemo postići samo verificiranim proizvodima. Dakle, kvalitet robe koju plasiramo na BH tržištu garantiramo certifikatima proizvođača i SBO garancijom za proizvod i usluge.

• Oblast kojom se bavite nije lišena takozvanih fake proizvoda i rješenja čija nekada možda i lijepa spoljašnjost krije niži kvalitet, certificiranost koja nema stvarno pokriće, sumnjiva trajnost… Koliki je to izazov za SBO i kako se s njim nosite? 

– Iznenadna povećanja cijena robe sa kojima smo se suočili zbog pandemije, povećanja cijena sirovina, nafte, nedostatak čipova, pri čemu ekstremni vremenski uslovi, poremećaji infrastrukture, razvoj finansijskog tržišta, trgovinski sukobi i logistički problemi sve češće narušavaju transportnu ravnotežu, uzrokovali su povećanje cijena našeg prodajnog asortimana. To nije uticalo na promjenu politike prilikom odabira dobavljača. Imajući u vidu koliko je osjetljiva branša u kojoj poslujemo, te koliko su naši klijenti opravdano zahtjevni, SBO je ostao vjeran svojim dosadašnjim dobavljačima, a prilikom iznalaženja novih, oslanja sa na detaljna istraživanja istih. Uspješno pružamo usluge isporuke proizvoda i servisa, te su naši serviseri osposobljeni i certificirani za obavljanje poslova koji iziskuju poštivanje visokih standarda koje postavljaju naši dobavljači.

SPINNAKER ŠTITI NOVAC U BANKOMATU

• Salon bankarske opreme odavno je prepoznatljiv kao ponuđač širokog spektra opreme za mehaničku zaštitu. Da li možete govoriti o nekim novim proizvodima ili već poznatim ali usavršenim za koje bi primarno finansijski ali i drugi sektori mogli biti zainteresirani?

– SBO u svom prodajnom asortimanu ima brojače novčanica, kovanica, detektore, time trezore, sefove i trezore, metalni i arhivski namještaj, pokretne arhive, dnevno-noćne trezore, uređaje za vezivanje i pakovanje novca, brave za sefove i trezore, neprobojne pregrade, elektrohemijsku zaštitu novca, potrošni materijal i ostalu bankarsku opremu. Za većinu nuđene opreme smo ovlašteni prodavači i serviseri. Pored dosadašnje ponude kofera za transport novca, ono što je novina u našem prodajnom programu su proizvodi Spinnaker za zaštitu kaseta u bankomatima koje tek imamo namjeru plasirati na tržište BiH u skladu sa razvojem zakonske regulative. SBO Sarajevo je generalni zastupnik za Spinnaker Ltd. Velika Britanija koji je svjetski lider u proizvodnji sistema za zaštitu gotovine i tehnologije za praćenje imovine. Novina u ponudi SBO je da nudimo Spinnaker rješenja za zaštitu ATM-ova, što u novom vremenu postaje imperativ, a ne investicija.

• Podrazumijeva se, naravno, da proizvodi koje nudite tržištu trebaju i odgovarajuću servisnu pokrivenost. Kako ste odgovorili na taj zahtjev, koliko kroz outsourcing a koliko kroz vlastitu servisnu mrežu? I koliko ste u stanju brzo reagirati na zahtjeve za intervencije?

Gledano sa strateške strane dugoročnog profitabilnog poslovanja potražnja za uslugama koje pruža SBO, kao što su servisiranje bankarske opreme, otvaranje svih vrsta sefova, ali i blind vrata građana, iziskivala je povećanje osposobljenog i stručnog kadra u odjelu servisa, tako da trenutno imamo osam stalnih tehničara/servisera, od kojih svaki ima službeno vozilo, vlastiti alat i zamjenske uređaje koji su predmet servisa. U procesu smo upošljavanja i dva mlada pripravnika bez iskustva, čime će se ovaj broj povećati na deset. Na zahtjeve naših klijenata 100% odgovaramo kroz vlastitu servisnu mrežu, a brzina odgovora na intervencije je ekspresna. Ugovorne norme za odgovor na zahtjev za intervenciju ispunjavamo u roku od 4 do 6 sati od momenta prijema zahtjeva putem maila, a na sve ostale zahtjeve za intervencije odgovaramo u periodu od 24 do 48 sati.

STROG TRENING ZA SERVISERE

• Na kraju, progovorimo malo i o procesu edukacije. Na koji način prije svega obučavate vaše zaposlenike da znaju više o opremi koju isporučuju a potom i klijente da je ispravno koriste?

– Obzirom da za branšu u kojoj djelujemo ne postoji smjer u školovanju, taj teret pada na nas kao poslodavca. SBO Uprava spremno preuzima odgovornost za osposobljavanje svojih zaposlenika za buduće potrebe poslovanja. Svim svojim uposlenicima, shodno njihovim afinitetima, omogućavamo edukaciju u proizvodnim/servisnim centrima naših partnera-dobavljača. Nakon obavljenih treninga, uposlenici bivaju certificirani, te osposobljeni da iskustveno iskažu svoje sposobnosti na terenu. Pri tome napominjem da je teren na kojem djelujemo cijela BiH i da smo prisutni u 90% banaka u BiH. Moram priznati da smo izuzetno ponosni na naše uposlenike obzirom da je riječ o mladom timu, ljudima koji do dolaska u SBO nisu imali nikavog dodira sa opremom/robom koju nudimo i isporučujemo. Za veoma kratko vrijeme su naučili sve o opremi koju servisiramo i isporučujemo, te savladali većinu prepreka da postanu profesionalni tehničari koji bez gotovo ikakvih reklamacija udovoljavaju potrebama klijenata i rješavaju kvarove i probleme sa kojima se klijenti susreću.

Naravno, samo poznavanje opreme omogućava im da upute klijente na licu mjesta kako da istu ispravno koriste. Iskustvena spoznaja je neprocjenjiva i najbolji nauk, tako da dodatna edukacija i certifikacija koju im SBO omogućava u inostranstvu predstavlja samo krunu na njihovo dosadašnje znanje. Poboljšanje operativnog dijela poslovanja u vidu bolje organizacije servisnog i administrativnog odjela, kao i uvođenja kontrole radnih procesa i dokumentacije imao je snažan, pozitivan i ekspresan uticaj na zadovoljstvo klijenata, uz istovremenu isplativost i manje finansijsko opterećenje za SBO.

(Promo B&B)