Profesor Ekonomskog fakulteta dr. Zlatko Lagumdžija na panelu o Međunarodnom sporazumu o...

Profesor Ekonomskog fakulteta dr. Zlatko Lagumdžija na panelu o Međunarodnom sporazumu o vještačkoj inteligenciji

14
0
PODIJELI

Svjetsko udruženje za vještačku inteligenciju (Artificial Inteligence World Society – AIWS) u saradnji sa Boston Global  Forumom publikovalo je izvještaj pod nazivom „Svjetski lideri i vodeći naučnici na prvom panelu o Međunarodnom sporazumu o vještačkoj inteligenciji“

Nakon usvajanja „Novog društvenog ugovora u doba vještačke inteligencije“ (New Social Contract in the Age of Artificial Inteligence), Svjetsko udruženje za vještačku inteligenciju (AIWS) sa partnerima je počelo sa serijom međunarodnih konferencija i aktivnosti na formulisanju Međunarodnog sporazuma o vještačkoj inteligenciji i uspostavi Svjetskog Saveza za digitalno upravljanje pod okriljem Ujedinjenih Nacija.

Predsjednik Boston Global Foruma, Guverner Michael Dukakis, otvorio je prvi panel posvećen Međunarodnom sporazumu o vještačkoj inteligenciji na kojem su imali izlaganja i mentori AIWS i koautori „Novog društvenog ugovora o vještačkoj inteligenciji“ dr. Zlatko Lagumdžija, profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, dr. Varira Vike Freiberga, predsjednica Nizami Ganjavi medjunarodnog centra (NGIC) i bivša predsjednica Latvije,   Yasuhide Nakayama, državni ministar odbrane Japana i dr. Nazli Choucri, profesorica Massacusets Institute of Technology (MIT) i direktorica Globalnog sistema za samoodrživi razvoj (GSSD).  

Na prvom AIWS panelu prof. dr. Zlatko Lagumdžija, kao jedan od koautora „Novog društvenog ugovora u doba vještačke inteligencije“, član Upravnog odbora AIWS i tima za Međunarodni sporazum o vještačkoj inteligenciji, govorio je o razlozima za ubrzanje uspostave multilateralnih struktura, njihovoj misiji i strukturi potrebnoj za  realizaciju i monitoring u ovoj oblasti. 

Njegovo izlaganje je bilo fokusirano na vještačku inteligenciju, zasnovanu na ljudskim pravima, ciljevima i univerzalnim vrijednostima,  koja zahtjeva saradnju svih aktera i globalne upravljačke mehanizme o kojima se može puno naučiti koristeći istorijske lekcije o razvoju atomske energije. Jedan od zaključaka je bio da Ajzenhauerovo liderstvo, prije više od šest decenija u uspostavi UN agencije za atomsku energiju, treba biti uzor za formiranje inkluzivne međunarodne organizacije za vještačku inteligenciju, zasnovane na uključivanju svih relevantnih aktera (multistakeholder pristup).