Rainer Schnabl: Ponosan sam na urađeno u 2022. godini

Rainer Schnabl: Ponosan sam na urađeno u 2022. godini

Predsjednik Uprave Raiffeisen banke u BiH

274
0
PODIJELI

Visina kreditnog rasta i trend „prelijevanja“ efekta rasta kamatnih stopa iz euro zone i drugih zemalja Evrope će biti veliki izazovi u 2023. godini Nastavit ćemo raditi na tome da klijentima ponudimo savremene proizvode i usluge i budemo podrška njihovoj transformaciji ka održivoj budućnosti Kompanije trebaju prilagoditi svoje biznis planove otežanim uslovima poslovanja kako bi ih banke razmotrile i omogućile njihovo finansiranje a državni organi intenzivirati reforme koje će bh. pravni i ekonomski prostor približiti EU

Razgovarao: Zlatko VUKMIROVIĆ


• Poštovani gospodine Schnabl, nepuna dva mjeseca ste na čelu jedne od svakako najjačih banaka u Bosni i Hercegovini. Kakvi su Vaši prvi utisci, na kakav ste ambijent naišli?

– Iako sam tek nedavno zvanično preuzeo funkciju predsjednika Uprave Raiffeisen banke u Bosni i Hercegovini, mogu reći da sam već upoznat sa aktivnostima koje je naš stručni tim obavljao u prethodnom periodu te da sam izuzetno ponosan na ono što je urađeno. Pratili smo trendove digitalizacije kako bismo klijentima ponudili još inovativnije usluge koje će im pojednostaviti poslovanje i komunikaciju s bankom. Istovremeno smo vodili računa o okolišnim i društvenim utjecajima našeg poslovanja, te smo realizovali niz značajnih projekata kao podršku našim klijentima u njihovoj tranziciji ka održivijim poslovnim modelima.

• Pretpostavljam da ste za isto vrijeme bili u prilici da se upoznate i sa aktuelnim trenutkom bankarskog sektora u Bosni i Hercegovini. Kako biste ga ocijenili i šta mislite, kakvi su izazovi pred njim?

– Bankarski sektor Bosne i Hercegovine se iznova dokazuje kao jedan od najuspješnijih segmenata bh. ekonomsko-finansijskog sistema uz kontinuiranu stabilnost u uslovima redovnog privređivanja, ali i uspješan odgovor na vanredne situacije. Iako je u prvom kvartalu ove godine, zbog pogoršane političke situacije u BiH i globalne nesigurnosti uzrokovane otpočinjanjem rata u Ukrajini, došlo do privremenog povlačenja depozita iz bankarskog sistema BiH, povjerenje i stabilnost su vrlo brzo vraćeni te danas bankarski sektor bilježi rekordne iznose depozita klijenata.

Kreditiranje u prvoj polovini godine bilježi stabilan trend dok u drugom dijelu godine dolazi do blagog usporavanja rasta kreditiranja zbog očekivanog ekonomskog usporavanja kao poslijedica borbe protiv rekordne inflacije. Visina kreditnog rasta će biti jedan od većih izazova za bankarski sektor BiH u 2023. godini. Dodatni izazov će predstavljati i trend „prelijevanja“ efekta rasta kamatnih stopa iz euro zone i ostalih zemalja Evrope na naše tržište koje je svojom valutom direktno povezano sa monetarnim prostorom euro zone.

DOBRO JE, ALI UVIJEK MOŽE BOLJE

• Ušli smo u posljednji mjesec ove godine. Gospodine Schnabl, koliko ste zadovoljni poslovnim rezultatima u 2022. godini?

– S ponosom se mogu osvrnuti na ono što je urađeno tokom 2022. godne, Raiffeisen tim je uradio izvanredan posao te mogu reći da je iza nas još jedna uspješna poslovna godina. Naš uspjeh dodatno potvrđuju i brojna domaća i međunarodna priznanja koja su nam dodijeljena od strane finansijskih institucija, te renomiranih magazina.

• Da li mislite da je na nekim poljima moglo i bolje?

– Naravno, sve uvijek može bolje od onoga što je urađeno te se nerijetko time u našem poslu i rukovodimo. Uvijek nastojimo našim klijentima ponuditi naprednije usluge sa dodatnim funkcionalnostima, a kako bi njihovo korisničko iskustvo bilo što pozitivnije, te ćemo pri tome ostati i u periodu koji je pred nama.

• Na koji način namjeravate zadržati i ojačati jaku poziciju na bh. tržištu? Šta je recept koji ćete primijeniti?

– Kako sam već i spomenuo, naš fokus će i dalje biti na našim klijentima te na izvrsnosti usluga koje im pružamo. Nastavit ćemo raditi na tome da klijentima ponudimo savremene proizvode i usluge te da budemo podrška njihovoj transformaciji ka održivoj budućnosti. Pratit ćemo trendove na tržištu ali i želje i potrebe naših klijenata te raditi na prilagođavanju ponude za sve segmente naših klijenata. Ovdje svakako mislim i na digitalne ali i na tradicionalne usluge te, između ostalog, želim spomenuti proces transformacije naše poslovne mreže za potpuno drugačije iskustvo u vršenju bankarskih transakcija. Naša nastojanja su kontinuirano usmjerena na to da budemo digitalna banka sa učešćem ljudskog faktora za podršku našim klijentima.

Ujedno, nastavit ćemo s implementacijom brojnih aktivnosti za osnaživanje finansijske pismenosti u društvu te podizanje svjesnosti o značaju održivosti i ESG pitanja za društvo.

PRELIJEVANJE RASTA KAMATA I U 2023. GODINI

• Rast kamatnih stopa u principu je dobra vijest za banke, ali samo dok rast kamatnih stopa ne znači i višak finansijskih tereta za zajmoprimce. Mislite li da ćemo preći tu liniju?

– Rast kamatnih stopa je posljedica globalne borbe protiv inflacije s ciljem da se ona dovede u prihvatljive okvire od 2% na godišnjem nivou. Na ovom tržištu dinamika rasta kamatnih stopa još uvijek nije izražena kao na prostoru EU, ali zbog principa valutnog odbora mnoge banke kao referentnu stopu za kalkulaciju kamatnih stopa na kredite koriste Euribor.

Stoga se ne očekuje da će rast kamatnih stopa pratiti evropski rast budući da se banke velikim dijelom oslanjaju i na domaće izvore, odnosno depozite u finansiranju kredita. Ipak, određeni efekt „prelijevanja“ rasta kamatnih stopa se može očekivati u 2023. godini i na našem tržištu. Banke u BiH svakako prate nivo i dinamiku rasta kamatnih stopa te će voditi računa o mogućnosti servisiranja i zaštiti svojih klijenata. Također, tu je i odluka regulatora o preporučenom pragu za rast kamatnih stopa. 

• Kada se govori o digitalnoj transformaciji, Raiffeisen banka u tom procesu predstavlja jednog od pionira. Spremate li neke novitete za svoje klijente?

– Upravo tako, u 30 godina koliko već poslujemo na bosanskohercegovačkom tržištu pionir smo u brojnim aspektima našeg poslovanja. Klijentima nudimo digitalne proizvode i usluge koji u velikom broju slučajeva omogućavaju poslovanje s Bankom iz udobnosti vlastitog doma, uz uštedu vremena i novca, te lakše upravljanje vlastitim finansijama.

Tim naših zaposlenika zaista vrijedno radi kako bi obogatio ponudu naših digitalnih usluga, ali i kako bi postojeće usluge upotpunio novim mogućnostima. Naši klijenti to prepoznaju i cijene, te je tako, recimo, naša usluga Raiffeisen Mobilno Bankarstvo najbolje ocijenjena aplikacija na bh. tržištu. Kada je riječ o ovoj usluzi, „Plati kontaktu“ je nova funkcionalnost koja omogućava prijem i slanje novca kontaktima iz imenika telefona na brz i jednostavan način. Također, putem RMB aplikacije klijenti sada mogu vršiti plaćanja u inostranstvo, te otkazati neprocesirane naloge.

I nećemo tu stati, i dalje radimo na unaprjeđivanju i usavršavanju kako ovog digitalnog kanala tako i ostalih, u skladu s dosadašnjom praksom, naše klijente blagovemeno informišemo o svim novitetima i načinu njihovog korištenja.

BITNO JE POTICATI NOVE INVESTICIJE

• Bankarski sektor raznolikim aktivnostima dokazano može biti podrška privredi i bosanskohercegovačko društvo povući naprijed. Koje bi poteze trebale vući banke, koje kompanije, a koje organi državne vlasti kako bi se sredstva komercijalnih banaka brže i kvalitetnije usmjerila u ozbiljniji razvoj bh. privrede i kako postići tu sinergiju neophodnu za snažniji razvoj?

– Iako se u 2023. godini predviđa značajno ekonomsko usporavanje, domaći akteri trebaju nastojati graditi sistem koji će omogućiti dinamičniji razvoj u perspektivi. Kompanije trebaju prilagoditi svoje biznis planove otežanim uslovima poslovanja a kako bi ih banke razmotrile i omogućile njihovo finansiranje. Državni organi bi trebali intenzivirati reforme koje će bh. pravni i ekonomski prostor približiti EU, a u cilju ubrzanja integracije BiH u Evropsku uniju. Navedeno će svakako ojačati pravnu i ekonomsku sigurnost kao osnovu za veći priliv stranih investicija i brži rast BiH. Također, BiH može nastaviti ulagati u ciljanu infrastrukturu te se tako približiti evropskim standardima i tržištu, ali i potaći šanse za nove investicije te potrebu da rast bude podržan od strane bankarskog sektora koji će nastaviti biti stalan i pouzdan partner.

• Kao dio velike internacionalne bankarske grupacije, Raiffeisen banka BiH podržava globalne inicijative po pitanju upravljanja održivošću. Malo je poznato, recimo, da je vaša matična kuća Raiffeisen Bank International prva austrijska grupacija koja je potpisala UN Principe odgovornog bankarstva te je najveći emitent zelenih obveznica u Austriji sa ukupnim obimom od 1,3 milijarde eura. Koliko se na ovom polju može uraditi na bosanskohercegovačkom tlu?

– Uloga finansijskih institucija kada je riječ o pružanju podrške zelenoj tranziciji je izuzetno značajna, te je bankarska industrija započela proces tranzicije prema održivim finansijskim modelima. Primarni cilj Raiffeisen grupacije kao odgovornog bankara je održivost u poslovanju, te su naša strategija, kao i proizvodi, procesi i usluge usklađeni s ovim ciljem.

Potpisivanje UN principa odgovornog bankarstva značajno doprinosi vjerodostojnom pozicioniranju Raiffeisena kao „Odgovornog bankara“, pri čemu je Grupacija identificirala 12 posebno relevantnih ciljeva održivog razvoja za njenu osnovnu djelatnost. Naravno i mi kao mrežna banka u Bosni i Hercegovini smo već započeli integraciju ESG tema u naše poslovanje, te sa zadovoljstvom mogu istaći da nam je posebno zadovoljstvo što je renomirana rejting kompanija Sustanalytics dala pozitivnu ocjenu na naš Sustainability Bond Framework koji će biti osnova za izdavanje zelenih obveznica te će se sredstva koristiti za finansiranje održivih projekata koji doprinose pozitivnim društvenim i okolišnim ciljevima. Ono što bih još u ovom kontekstu želio spomenuti je da smo prva banka u BiH kojoj je dodijeljen međunarodno priznati Moody’s kreditni rejting.