Rainer Schnabl: U svim segmentima uvijek ima prostora za unapređenje

Rainer Schnabl: U svim segmentima uvijek ima prostora za unapređenje

Predsjednik Uprave Raiffeisen banke u BiH

73
0
PODIJELI

Znanje i iskustvo naših zaposlenika su naša najveća snaga, stoga smo u proteklom periodu značajan fokus stavili na razvoj konteksta kulture Naredna godina bi trebala donijeti stabilan rast  BDP-a do 3% i nisku inflaciju do 3% na godišnjem nivou te očekivanu solidnu kreditnu aktivnost s rastom između 4,5 – 5% na godišnjem nivou Poboljšavamo radno okruženje za cijeli Raiffeisen tim, a s druge strane fokusirani smo na izvrsnost naše ponude i brzinu pružanja usluga za klijente

Razgovarao: Zlatko VUKMIROVIĆ


Kako biste, poštovani gospodine Schnabl, opisali godinu kojoj upravo odbrojavamo posljednje dane? Koliko ste zadovoljni poslovanjem Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina u proteklih 12 mjeseci?

– Prije svega, mogu istaći da smo zadovoljni poslovanjem u godini koju uskoro ispraćamo. Niz je podataka i činjenica koji pokazuju našu snagu u proteklom periodu, te je iza nas jedna zaista uspješna godina. Na neke od njih ću se osvrnuti tokom ovog intervjua, a sada bih naglasio da zasluge za ovakva postignuća pripadaju cijelom Raiffeisen timu. Naime, znanje i iskustvo naših zaposlenika su naša najveća snaga, stoga smo u proteklom periodu značajan fokus stavili na razvoj konteksta kulture.

Našim kolegama nastojimo ponuditi okruženje u kojem se mogu razvijati ali i uživati u brojim benefitima za što uspješniji rad. Pri tome su novim članovima našeg tima na raspolaganju treninzi i mentorstvo u okviru kojih mogu bolje razumjeti našu organizaciju te poslovne procese.

Mislite li da postoje rezerve koje se mogu koristiti kako bi rezultati Banke bili još bolji?

– Mišljenja sam da u svim segmentima prostor za unapređenje uvijek postoji. To je nešto čime se mi rukovodimo u našem poslu. Implementiramo niz inicijativa kojima poboljšavamo radno okruženje za cijeli Raiffeisen tim, a s druge strane fokusirani smo na izvrsnost naše ponude i brzinu pružanja usluga za klijente. Prva smo banka na ovom tržištu koja je započela proces transformacije u cilju uspostavljanja adaptivne organizacije temeljene na agilnim vrijednostima i principima. Radeći na ovaj način možemo očekivati napredak kada je riječ o rezultatima u narednom periodu.

ČVRSTO SLIJEDIMO ESG PRINCIPE POSLOVANJA

U kojoj mjeri je poslovanje vaše Banke određeno poštivanjem ESG standarda? Smatrate li da je učinjeno dovoljno kako bi ono bilo u skladu sa konceptima održivog razvoja u oblastima životne sredine, društvene odgovornosti i korporativnog upravljanja?

– Kao odgovoran bankar i tokom 2023. godine nastavili smo naše aktivnosti u domenu održivosti i ESG-a te smo bili posvećeni dostizanju Ciljeva održivog razvoja primjenjujući holistički pristup te uzimajući u obzir okolišne i društvene uticaje naših poslovnih aktivnosti. Nastojmo slijediti ESG principe poslovanja ne samo kroz podršku našim klijentima u procesu njihove transformacije ka održivoj budućnosti, nego i prilagođavanjem naših procesa, proizvoda i usluga u cilju ispunjenja pomenutih principa.

Samo na ovaj način postižemo efektivan i održiv način poslovanja. Kao fer partner, zajedno s našim klijentima nastojimo uspostaviti finansijski okvir za implementaciju projekata vezanih za održivost.

Kada je riječ o društvenoj zajednici, tokom ove godine smo podržali organizacije čije su aktivnosti usmjerene na djecu i osobe s posebnim potrebama, te smo za 11 organizacija donirali preko 115.000 KM.

Snažan regulatorni okvir, brza reakcija i saradnja regulatora na entitetskom nivou uz koordiniran mehanizam djelovanja u protekle tri godine rezultirali su brzim saniranjem šokova na tržištu te stabilizacijom bh. bankarskog sektora. Možete li predvidjeti kakve izazove donosi 2024. godina?

– Osnovna karakteristika bankarskog sektora u BiH je izražena otpornost na krizne situacije uslijed dobre kapitaliziranosti i likvidnosti sektora te oslonjenosti na pretežno domaće izvore finansiranja. To se pokazalo posebno važnim pogotovo u pogledu samoodrživosti sistema tokom globalnih šokova i slabe ekonomske aktivnosti. Sa aspekta makroekonomskih očekivanja, naredna godina bi trebala donijeti stabilan rast  BDP-a do 3% i nisku inflaciju do 3% na godišnjem nivou te očekivanu solidnu kreditnu aktivnost s rastom između 4,5 – 5% na godišnjem nivou.

Također, imajući u vidu dalje usklađivanje sa regulativom bankarskog sektora EU, uvedena je nova regulativa u bankarskom sektoru BiH vezana za MREL zahtjev (Minimalni zahtjevi za kapitalom i prihvatljivim obavezama), a sve u cilju dodatnog jačanja kapitaliziranosti bankarskog sektora u BiH. Nadalje, ESG agenda postaje sve prisutnija, osobito u bankarskom sektoru koji će evidentno biti jedan od najvažnijih katalizatora implementacije ESG principa u svakodnevno poslovanje. S tim u vezi intenzivirane su aktivnosti u regulatornom smislu i pred banke su postavljeni izazovni rokovi za usklađivanje. Može se zaključiti da je integrisanje ESG principa u korporativno poslovanje nezaobilazan faktor kako za konkurentnost tako i održivi razvoj, što će u narednom periodu biti u fokusu poslovanja svih banaka.

SNAŽNA PODRŠKA ŽENAMA PODUZETNICAMA

Možete li nam nešto više reći o efektima ponude koju ste prilagodili ženama u biznisu?

– Podrška ženama poduzetnicama je jedna od bitnih stavki strategije održivosti Raiffeisen grupacije, te u saradnji s Evropskom bankom za obnovu i razvoj naša ponuda obuhvata kredite koji su namijenjeni firmama u kojima su vlasnici i/ili rukovodioci žene.

Dodatno, Banka je za klijentice pripremila i druge pogodnosti koje se vežu za korištenje Medium Paketa usluga. U ovom kontekstu izdvaja se korištenje u prvih 12 mjeseci bez naknade.

Kontinuirano smo fokusirani na zadovoljstvo klijenata uključujući i žene poduzetnice, te stoga nastojimo da im ponudimo kvalitetne usluge i olakšamo njihovo korištenje. U skladu s tim, sa zadovoljstvom mogu reći da su povratne informacije koje dobivamo od naših klijenata pozitivne te smo zadovoljni rezultatima vezanim za ovu ponudu.

Da li u ponudi imate i neke druge proizvode kojima ste se fokusirali na manje skupine u okviru ponude proizvoda stanovništvu i ekonomiji ili kojima pružate podršku projekatima koji su fokusirani na osjetljive segmente društva?

– Kako bi klijentima olakšala korištenje finansijskih usluga te ih učinila dostupnim uz povoljnije naknade, ponuda Banke obuhvata pakete usluga prilagođene različitim potrebama klijenata. U ovom kontekstu bih izdvojio Raiffeisen CLUB paket namijenjen mladim ljudima koji nezavisno i samostalno žele upravljati svojim finansijama, ali ne znaju odakle da počnu. Ovaj paket dostupan je svim osobama starosti između 15 i 26 godina i besplatan je do zasnivanja radnog odnosa ili navršene 26. godine! 

Također, ponuda Raiffeisen banke obuhvata i poseban paket usluga namijenjen penzionerskoj populaciji uz optimalnu kombinaciju finansijskih proizvoda i usluga koja je ovoj grupi klijenata dostupna po znatno nižoj jedinstvenoj mjesečnoj naknadi za korištenje svih usluga u okviru paketa.

Naravno, i kada govorimo o pravnim licima, niz je proizvoda kojima možemo odgovoriti na njihove specifične zahtjeve, te bih u ovom kontekstu izdvojio kreditne linije koje su prvenstveno namijenjene kao podrška tranziciji klijenata ka zelenoj ekonomiji.

PRIPREMA MLADIH ZA TRŽIŠTE RADA

Činjenica je da Bosna i Hercegovina vapi sa finansijskim opismenjavanjem, posebno mladih. Koliko Raiffeisen banka u BiH čini na tom polju?

– Slijedeći našu strategiju održivosti, aktivno radimo na finansijskom opismenjavanju te smo realizovali nekoliko projekata u ovoj oblasti. Svoje znanje i iskustvo podijelili smo sa studentima kako bismo njihov proces učenja obogatili i praktičnim znanjem u oblasti finansija. Također, u okviru projekta namijenjenog ženama poduzetnicama prenijeli smo svoja relevantna iskustva kroz različite radionice i predavanja usmjerene na unapređenje poslovanja ovog segmenta klijenata. Pored toga, u saradnji sa SOS Dječijim selima smo organizovali radionice u okviru kojih smo srednjoškolcima iz ove organizacije pružili korisnu edukaciju u nastojanju da im pomognemo da se pripreme za tržište rada. Učestvovali smo i u programu Američke trgovačke komore u BiH koji za cilj ima doprinos profesionalnom razvoju mladih u BiH, a kako bi bili u mogućnosti da ostvare svoj puni potencijal.

Iz Raiffeisen banke se često može čuti poruka da je bitan poslovni cilj biti digitalna banka sa ljudskim kontaktom. Koliko ste, po Vama, daleko od tog ostvarenja?

– Rado prihvatamo izazove s kojima se suočavamo kada je riječ o prilagođavanju novitetima u okruženju. Usmjereni smo na prilagođavanje naše ponude specifičnim zahtjevima klijenata, a kako bi njhovo korisničko iskustvo bilo što bolje. Klijenti žele poslovati s Bankom bez dolaska u poslovnicu, a digitalni kanali olakšavaju pristup bankarskim uslugama i predstavljaju bržu i povoljniju alternativu za poslovanje s bankom. Ipak, stalno imamo na umu da smo, iako digitalizacija bankarstvo čini jednostavnijim, mi uslužna djelatnost te ljudski kontakt s klijentima igra značajnu ulogu u našem poslovanju. Pored poslovnica, klijentima smo na raspolaganju i putem niza drugih kanala koji olakšavanju svakodnevnu komunikaciju s bankom. U skladu s navedenim, može se zaključiti da sigurno koračamo pravim putem ka ostvarenju cilja da budemo digitalna banka sa ljudskim kontaktom.

INFORMACIJA O ZAHTJEVU ZA KREDIT ZA OSAM MINUTA

Uopćeno govoreći, da li ste zadovoljni postignutim rezultatima u sferi digitalizacije? Znamo da na tom polju radite mnogo ali možete li nam reći na koje proizvode ste najviše usmjereni?

– U nastojanju da ispunimo očekivanja naših klijenata te da im ponudimo i više od toga, aktivno smo radili na prilagođavanju naše poslovne mreže trendovima digitalizacije. Značajno smo uložili u napredna tehnološka rješenja te se u našoj mreži već može primijetiti moderni, savremeni tip poslovnica koje su prvenstveno usmjerene na klijenta.

Radili smo i na unapređenju našeg Raiffeisen Mobilnog Bankarstva te na razvoju novih funkcionalnosti, a kako bi naši klijenti bili što zadovoljniji korištenjem ove aplikacije. Kako bismo olakšali transakcije klijenata, sada je u okviru naše široke mreže od preko 340 bankomata dostupna i mogućnost njihovog beskontaktnog korištenja.

Niz je inicijativa koje smo u proteklom periodu realizovali u domenu digitalizacije, ali bih za kraj spomenuo još projekat na čiju realizaciju smo posebno ponosni, a to je iKeš – prvi potpuno automatizovan digitalni proizvod koji našim postojećim klijentima omogućava da dobiju povratnu informaciju vezanu za odobrenje zahtjeva za kredit u roku od najviše 8 minuta. Klijenti imaju mogućnost da apliciraju za gotovinski kredit ili za kredit za refinansiranje postojećih zaduženja, uz značajnu uštedu vremena.

Sve realizovane inicijative u sferi digitalizacije su rezultat našeg nastojanja da klijentima ponudimo što jednostavnije usluge koje će olakšati njihovo poslovanje s Bankom. I na koncu, kada je riječ o digitalizaciji naš uspjeh potvrđuje i nagrada renomiranog, internacionalnog magazina Euromoney koji nam je na osnovu čvrstih kriterija dodijelio priznanje „Najbolja banka za digitalna rješenja u BiH“.