Rast obima poslovanja i stabilni poslovni rezultati u zaoštrenim ekonomskim uslovima

Rast obima poslovanja i stabilni poslovni rezultati u zaoštrenim ekonomskim uslovima

Prognoza ciljane godišnje dobiti je potvrđena, rizici su značajno povećani zbog negativnih uticaja poslovnog okruženja

19
0
PODIJELI

Grupa Triglav ostvarila je dobre rezultate u zaoštrenim uslovima poslovanja u prvoj polovini godine.  U odnosu na prvo polugodište prošle godine, ukupne prihode je povećala za 11 posto (861,2 miliona eura) i povećala obim zaračunate bruto premije osiguranja za 9 posto (797,2 miliona eura). Ostvarila je rast premije u svim segmentima osiguranja i na svim tržištima regije na kojima posluje. Ostvarena polugodišnja konsolidovana dobit prije oporezivanja u iznosu od 57,5 ​​miliona eura veća je za 2 posto u odnosu na prošlu godinu u istom periodu, a na nju su uticali povećani obim poslovanja, uspješno upravljanje inflatornim pritiscima i drugim uticajima okoline, te negativni prinosi na finansijska ulaganja. Grupa je zadržala svoju finansijsku snagu uz adekvatnost kapitala u ciljanom rasponu. Procjenjuje, da će ostvariti planiranu godišnju dobit, ali istovremeno upozorava, da su rizici ostvarivanja ciljane dobiti značajno povećani zbog negativnih uticaja iz poslovnog okruženja. U skladu sa osvježenom strategijom do 2025. godine, Grupa provodi niz aktivnosti u smjeru fokusiranja na stranke, digitalne transformacije i održivog razvoja.

Dobit prije oporezivanja. Grupa je ostvarila 57,5 ​​miliona eura dobiti prije oporezivanja, što je 2 posto više u odnosu na polugodište prošle godine. Njen najveći dio (53,3 miliona eura), koji dolazi iz osiguravajuće-tehničkog dijela poslovanja, povećan je za 9 posto. Rezultat od finansijskih ulaganja bio je negativan (-4,1 miliona eura), dok je rezultat neosigurajućeg dijela poslovanja narastao na 8,3 miliona eura (3,5 miliona eura u prošloj polovini godine). Predsjednik Uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar pritom je rekao: »Pored posljedica pandemije covid-19, ovu godinu karakteriše i pogoršanje makroekonomskog okruženja sa visokim rastom opšte inflacije i nepovoljnim uslovima na međunarodnim finansijskim tržištima. U GrupiTriglav uspješno smo se izborili sa situacijom, za šta se zahvaljujemo timu od više od 5.200 saradnica i saradnika. Ostvareni dobri polugodišnji rezultati potvrđuju robusnost našeg poslovnog modela i otpornost kako osiguravajuće-tehničkog dijela poslovanja tako i solventne pozicije Grupe na pogoršanje ekonomskih uslova. I dalje procjenjujemo, da će godišnja dobit biti u okvirima prvobitno planiranog, ali upozoravamo da su rizici ostvarivanja ciljane godišnje dobiti značajno povećani zbog negativnih uticaja iz poslovnog okruženja.»

Osiguravajuće-tehnički dio poslovanja. U poređenju sa istim periodom prošle godine, ukupni prihodi Grupe Triglav povećani su za 11 posto na 861,2 miliona eura. U njihovom sastavu, obim zaračunate bruto premije osiguranja (797,2 miliona eura) povećan je za 9 posto, pri čemu je Grupa povećala premije u sva tri segmenta osiguranja (najveći rast od 11 posto ostvaren je u imovinskim osiguranjima) i na svim tržištima osiguranja. U Sloveniji je rast premije iznosio 5 posto, što je jedan postotni bod iznad rasta tržišta, izvan Slovenije 12 posto na tržištima Adria regije i 22 posto na međunarodnim tržištima izvan regije. Ostali prihodi od osiguranja (32,2 miliona eura) povećani su za 25 posto, a ostali prihodi Grupe (31,8 miliona eura) za 42 posto, uključujući prihode od upravljanja imovinom (15,1 miliona eura) za 11 posto.

Povećani obim premije uticao je na povećanje obračunatih bruto potraživanja odštetnih zahtjeva od 15% (398,1 milion eura), koji su narasli uprkos prošlogodišnjim ograničenjima zbog pandemije, viših cijena materijala i usluga, te masovnih štetnih događaja, koji su uglavnom bili prisutni u drugom kvartalu (procijenjena vrijednost od 21,6 miliona eura). Kombinovani omjer imovinskih i zdravstvenih osiguranja iznosio je povoljnih 89,5 posto (u polugodištu prošle godine 89,6 posto), što je uglavnom rezultat poboljšanja koeficijenta rashoda zbog većeg neto prihoda od premija osiguranja i smanjenja rashoda za bonuse i popuste.

U odnosu na prvu polovinu prošle godine, bruto operativni troškovi povećani su za 11 posto na 181,6 miliona eura. Osiguravajuće tehničke rezerve su na kraju ove polovine godine iznosile 3.221,2 miliona eura, što je za jedan odsto više nego na kraju prošle godine. Član Uprave Zavarovalnice Triglav Uroš Ivanc objasnio je: »Kao i uvijek, obratili smo pažnju na troškovnu efikasnost. Zbog ekonomske situacije došlo je do povećanja pojedinih troškova, među kojima su uglavnom troškovi pribavljanja osiguranja, materijala i energije, te amortizacije zbog ulaganja u informatičku tehnologiju. Osigurali smo da naše upravljanje rezervacijama bude razborito i kao i uvijek konzervativno. U prvoj polovini prošle godine, zbog neizvjesnosti vezanih za pandemiju, posebno smo ih pažljivo osmislili u oblasti imovinskih i zdravstvenih osiguranja, što je ovogodišnjim vraćanjem na dugogodišnje ustaljene prakse rezervacije imalo pozitivan učinak na rast poslovnog rezultata od osiguravajuće-tehničkog dijela poslovanja. U segmentu životnog i penzijskog osiguranja, zbog ovogodišnjeg povećanja kamatnih stopa, oslobodili smo dio rezervi, koje su bile namijenjene pokrivanju investicijskih garancija u budućnosti.«

Investicioni portfelj i sredstva stranaka pod upravljanjem. Nepovoljni uslovi na finansijskim tržištima i slabljenje ruskih obveznica rezultirali su negativnim prinosom od 3.267,5 miliona eura na obim portfelja Grupe Triglav (-40,4 miliona eura). U prvoj polovini godine Grupa nije značajno promijenila sastav svog visokokvalitetnog i međunarodno diverzificiranog investicijskog portfelja. U skladu sa svojim strateškim ambicijama u oblasti održivosti, i ove godine je povećala obim održivih investicija sa fiksnim prihodom. U odnosu na kraj prošle godine njihov obim je povećan za 8 posto na 220,4 miliona eura i već predstavlja 10 posto portfelja obveznica (8 posto na kraju prošle godine).

U segmentu upravljanja imovinom stranaka u zajedničkim fondovima i kroz individualno upravljanje prihodi od naknada za upravljanje su povećani zbog neto priliva (oni su dio ostalih prihoda u sastavu ukupnih prihoda Grupe Triglav), dok su negativni trendovi na finansijskim tržištima uticali na smanjenje vrijednosti sredstava stranaka pod upravljanjem za 12% u odnosu na kraj prošle godine (1.360,5 miliona eura).

Finansijski položaj. Grupa Triglav vodila je računa o adekvatnom upravljanju kapitalom i rizicima i zadržala svoju kapitalnu poziciju u ciljnom rasponu između 200 i 250 posto. Ukupna vrijednost kapitala dostigla je 739,9 miliona eura, što je 21 posto manje nego na kraju 2021. godine. Na njeno smanjenje uticalo je smanjenje rezerve fer vrijednosti zbog rasta kamatnih stopa i ovogodišnje visoke isplate dividende. Što se tiče uticaja kamatnih stopa, smatra se da njihovo povećanje dugoročno pozitivno utiče na poslovanje Grupe Triglav, ali njihov brz rast kratkoročno smanjuje kapital i povećava rizike ostvarivanja garantovanih prinosa u penzijskom osiguranju. Tržišna kapitalizacija matične kompanije na kraju polugodišta iznosila je 813,9 miliona eura, što je za 3 posto manje nego na kraju prošle godine (u istom periodu indeks Ljubljanske berze i indeks sektora osiguranja u EU pali su za 11 posto).

Održivi aspekt poslovanja. Grupa Triglav nastavlja sa uključivanjem faktore održivog razvoja u svoje funkcionisanje i učestvuje u odabranim međunarodnim inicijativama u oblasti održivog razvoja i informisanja. Triglav je pristupio principima Ujedinjenih nacija za održivo osiguranje (UN PSI) i Finansijskoj inicijativi Ujedinjenih nacija za okoliš (UNEP FI), postao je potpisnik Partnerstva između financijskih institucija za obračunavanje emisija stakleničkih gasova (PCAF) i u svom izvještavanju koristi GRI i SASB standarde računovodstva održivosti. Već drugu godinu zaredom izvještava i globalnu neprofitnu organizaciju CDP na temu klimatskih promjena.

Triglav grupa na tržištu Republike Srpske

Obim bruto fakturisane premije osiguravajućeg društva Triglav osiguranje, Banja Luka, u prvoj polovini 2022. godine iznosi 3,4 milion eura i porastao je za 11 procenata u odnosu na isti period prethodne godine, pri čemu se struktura portfelja Društva promenila za 2,3 procentna poena u korist dobrovoljnih vrsta osiguranja.

Na kraju prve polovine 2022. godine na tržištu osiguranja Republike Srpske poslovala su 24 društva, od toga 14 društava za osiguranje sa sjedištem na teritoriji entiteta RS i 10 društava sa sjedištem na teritoriji entiteta FBIH. Osiguravajuća društva Grupe Triglav (Triglav osiguranje, Banja Luka i Triglav Osiguranje, Sarajevo) zajedno su ostvarila šesto mjesto na tržištu Republike Srpske i zadržale svoj tržišni udio na 7 procenata. Triglav osiguranje, Banja Luka na tržištu osiguranja Republike Srpske zauzima osmo mjesto sa tržišnim učešćem 4,9 procenata. Ukoliko posmatramo samo tržište neživotnih osiguranja Republike Srpske, tržišna pozicija je ostala nepromijenjena kao i godinu ranije, odnosno Društvo zauzima 6. poziciju na tržištu neživotnih osiguranja Republike Srpske, a tržišni udio je povećan za 0,1 procentnih poena na 6,1 procenat.

»Rezultati poslovanja Triglav osiguranja, ad, Banja Luka u prvih šest mjeseci potvrđuju uspješno sprovođenje zacrtanih ciljeva, uprkos izuzetno složenim tržišnim okolnostima. Naš pristup na tržištu ostaje proaktivan sa fokusom na osluškivanje potrebe naših osiguranika. Primjer koji ide u tom pravcu je formiranje paketa dobrovoljnih vidova osiguranja koji se mogu zaključiti uz polisu autoodgovornosti kojima nudimo najcjelovitiju zaštitu imovinskog interesa osiguranika u pogledu korišćenja vozila na našem tržištu po sniženim, paketnim cijenama.« izjavio je ovom prilikom g. Janez Rožmarin, direktor Triglav osiguranja, Banja Luka.