Triglav Osiguranje Sarajevo i u otežanim uslovima poslovanja nastavlja premijski rast

Triglav Osiguranje Sarajevo i u otežanim uslovima poslovanja nastavlja premijski rast

Grupa Triglav povećala obim poslovanja, a dobit očekivano niža

80
0
PODIJELI

U zahtjevnim i neizvjesnim uslovima pandemije Grupa Triglav ostaje fokusirana na svoje strateške smjernice, među ostalim na profitabilno i sigurno poslovanje. U devet mjeseci ostvarila je 6 posto više konsolidirane bruto premije osiguranja (960,9 miliona eura) nego prošle godine u istom razdoblju i na većini tržišta ostvarila premijski rast. Njena dobit prije oporezivanja od 62,4 miliona eura za 13 posto je manja u odnosu na isto razdoblje prošle godine, što je u prvom redu posljedica stanja na globalnim finansijskim tržištima, a dijelom i mnogobrojnih štetnih događaja i povećanja rezervacija zbog aktuelnih uslova poslovanja. Kombinovani količnik iznosio je povoljnih 91,4 posto. U aktuelnim uslovima neizvjesnosti Grupa ostaje pri objavljenim procjenama godišnje dobiti, istodobno ocjenjujući da je njen osiguravajući i investicijski portfelj dovoljno otporan, a kapitalna pozicija odgovarajuća da se može uspješno nositi s povećanim rizicima, što potvrđuju i visoke bonitetne ocjene dobivene ove godine. Triglav Osiguranje Sarajevo, koje je dio Grupe Triglav, u devet mjeseci 2020. godine je zabilježilo rast premije od 16% u odnosu na isti period prošle godine.

Devetomjesečna dobit. Grupa Triglav u devet mjeseci ove godine ostvarila je 62,4 miliona eura konsolidirane dobiti prije oporezivanja (indeks 87). Dio dobiti prije oporezivanja Grupe Triglav koji proizlazi iz osiguravajuće-tehničkog dijela poslovanja povećao se u odnosu na prošlu godinu za 10 posto i iznosio je 60,4 miliona eura (prošle godine 54,7 miliona eura), a dio dobiti koji proizlazi iz finansijskih ulaganja bio je, u prvom redu zbog formiranja dodatnih rezervacija u segmentu životnih osiguranja i penzionih osiguranja, u minusu i iznosio je -0,2 miliona eura (prošle godine 14,9 miliona eura).

Predsjednik Uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar izjavio je: »U ovogodišnjim uslovima pandemije bolesti COVID-19 još jasnije ostvarujemo svoju misiju da STVARAMO SIGURNIJU BUDUĆNOST. Svoje poslovanje na pojedinim tržištima dinamički prilagođavamo mjerama zaštite zdravlja zaposlenika, klijenata i ostalih učesnika, pri čemu kontinuirano pružamo usluge i ostajemo održivo orijentirani i usko povezani s okruženjem u kojem poslujemo. U ovogodišnjem poslovanju nastavljamo s pristupom disciplinovanog preuzimanja osiguravajućih rizika, brinemo se o troškovnoj učinkovitosti i provodimo intenzivne prodajne aktivnosti na temelju kojih smo u devetih mjeseci povećali obim našega poslovanja. Zadovoljni smo ostvarenom dobiti.«

Osiguratvajuće-tehnički dio poslovanja. U usporedbi s istim razdobljem prošle godine, Grupa je ostvarila 6 posto više konsolidirane bruto premije osiguranja nego prošle godine (960,9 miliona eura) i postigla povoljan kombinovani količnik od 91,4 posto. Na slovenskom tržištu rast premije iznosio je 5 posto, a na tržištima izvan Slovenije 6 posto. Premija se povećala u sva tri segmenta osiguranja, i to za 6 posto kod imovinskih, 2 posto kod životnih i penzionih osiguranja te za 14 posto kod zdravstvenih osiguranja. Na štetne događaje su osim velikog broja štetnih događaja (oluja s tučom na tri tržišta i potres u Zagrebu) utjecali su i uslovi pandemije. Obim bruto isplaćenih šteta (505,0 miliona eura) oscilira s obzirom na grupu odnosno vrstu osiguranja, a u ukupnom iznosu usporediv je s istim razdobljem prošle godine. Grupa je formirala odgovarajuće osigurateljno-tehničke rezervacije za nastale a neisplaćene štete i za predviđene isplate bonusa zbog manje štetnih događaja u nekim segmentima poslovanja te manje ekonomske aktivnosti.

Investicijski portfelj i sredstva klijenata na upravljanju. Situacija na finansijskim tržištima i ove godine uzrokuje smanjenje prihoda od kamata i time niže prinose od 3,4 milijarde eura u velikom investicijskom portfelju Grupe. Oni su devet mjeseci ove godine iznosili 41,5 miliona eura (indeks 62). Grupa održava relativno konzervativnu investicijsku politiku i sastav portfelja i pritom aktivno upravlja i provodi manje prilagodbe udjela pojedinih investicijskih razreda s ciljem očuvanja i odgovarajuće diverzifikacije portfelja i njegove sigurnosti i kvalitete. Zbog daljnjeg smanjenja općeg nivoa kamatnih stopa Grupa je u segmentu životnih i penzionih osiguranja formirala odgovarajuće osiguravajuće-tehničke rezervacije koje su utjecale na smanjenje poslovnog rezultata iz finansijskih ulaganja.

Putem društva Triglav Skladi Grupa upravlja imovinom klijenata u 18 uzajamnih fondova u Sloveniji te tri fonda u Hrvatskoj koji su stečeni preuzimanjem ALTA fondova (ALTA Skladi) te su u procesu prenosa upravljanja odnosno prodaje. Imovina klijenata Triglava u upravljanju u uzajamnim fondovima krajem septembra iznosila su 1020 miliona eura. Obim je usporediv s nivoom krajem 2019. godine, jer je učinak smanjenja vrijednosti imovine zbog uslova na finansijskim tržištima Grupa uskladila s postignutim povećanim neto priljevima u fondove. Ove godine Grupa je u Sloveniji dodatno ojačala vodeću poziciju među društvima za upravljanje u segmentu uzajamnih fondova, a njen tržišni udio u odnosu na kraj 2019. godine povećao se za 0,4 postotna boda, na 34,3 posto.

Upravljanje troškovima. Ukupni konsolidirani bruto troškovi poslovanja ostali su na nivou istog razdoblja prošle godine (222,3 miliona eura), jednako kao i troškovi koji su povezani s djelatnošću osiguranja (199,3 miliona eura). Njihov se udio u obračunatoj bruto premiji osiguranja smanjio za 1,4 postotna boda, na 20,7 posto.

Predsjednik Uprave Zavarovalnice Andrej Slapar komentarisao je poslovanje Grupe Triglav na godišnjoj razini i za iduću godinu: »I u drugoj polovini ove godine neizvjesni uslovi onemogućavaju nam pouzdane procjene ostvarivanja godišnje dobiti prije oporezivanja koja je planirana između 95 i 105 miliona eura. Ostajemo kod objavljene procjene da će vjerojatno smanjenje iznositi od 10 do 25 posto od planiranoga. Ujedno procjenjujemo da su osiguravajući i investicijski portfelj Grupe Triglav dovoljno otporni, a kapitalna pozicija odgovarajuća da se možemo uspješno nositi s povećanim rizicima. To nam potvrđuju i ovogodišnje visoke bonitetne ocjene »A« sa stabilnom srednjoročnom prognozom od strane dvije priznate bonitetne agencije. Što se tiče 2021. godine, na temelju odabranog vjerojatnog scenarija uslova poslovanja planiramo dobit prije oporezivanja između 85 i 95 miliona eura, povećanje obima premije od 1,2 do 1,3 milijarde eura te održavanje kombinovanog količnika ispod 95 posto.«

Grupa Triglav na tržištu Federacije Bosne i Hercegovine

Triglav Osiguranje Sarajevo je u devet mjeseci 2020. godine i u otežanim uslovima nastavilo dobro poslovanje. Bruto fakturisana premija iznosi 21,4 miliona EUR (41,8 miliona KM) i viša je za 16% u odnosu na isti period prošle godine. U dijelu životnih osiguranja premija je veća 49,5% u odnosu na isti period prošle godine, dok su neživotna osiguranja rasla za 1,6%. Društvo je ostvarilo i povoljan kombinovani količnik, što pokazuje uspješno poslovanje iz osnovne djelatnosti osiguranja. Dobri poslovni rezultati su odraz odgovornog poslovanja Društva, obzirom da je pandemija COVID-19 značajno utjecala i na tržište osiguranja.

Direktor Triglav Osiguranja Sarajevo, Edib Galijatović, je ovim povodom izjavio: „Ostvarili smo dobre rezultate uprkos izmijenjenim uslovima života i rada. Radili smo na razvoju digitalnih kanala za naše klijente i pokazali smo da se možemo brzo prilagoditi novim uslovima poslovanja. Uz poštovanje svih važećih preporuka, zadržali smo visok stepen kvaliteta usluge prema našim klijentima, a sve to zahvaljujući angažmanu naših uposlenika.“