Borislav Doder: Prilagođavamo se klijentima i ekonomskim prilikama

Borislav Doder: Prilagođavamo se klijentima i ekonomskim prilikama

Generalni direktor Wiener osiguranja

56
0
PODIJELI

• Protekla godina bila je izazovna, ali i uspješna a titula Superbrands potvrđuje našu posvećenost kvalitetu i prepoznatljivosti na tržištu • Nastavljamo trend povećanja ukupne premije osiguranja • Saradnja između institucija društva i finansijskih institucija je ključna za postizanje šireg cilja poboljšanja finansijske pismenosti u zajednici • Planiramo dodatno jačanje nekoliko usluga koje odražavaju potrebe tržišta i teže unapređenju održivosti, sa fokusom na polje ESG-a

Razgovarao: Zlatko VUKMIROVIĆ


• Poštovani gospodine Doder, na koji način biste predstavili poslovnu 2023. godinu Wiener osiguranja? Šta su tokom nje bili ključni izazovi sa kojima ste se suočili, a šta su za Vas, posebni poslovni rezultati?

– Poslovna godina koja je sada već na izmaku, za nas u Wiener osiguranju je, mogu reći, bila izazovna ali i uspješna. Ključni izazovi bili su rast baze klijenata, opšte poboljšanje operativne učinkovitosti te jačanje naše prisutnosti na tržištu osiguranja. Uprkos izazovima, postigli smo dobar profitabilan rezultat uz rast ukupno naplaćene premije od 12 posto u odnosu na prethodnu godinu i ojačali saradnju sa ključnim corporate klijentima i banko partnerima. Posebno smo ponosni na poboljšanje vidljivo kroz zadovoljstvo naših klijenata i titulu Superbrands koja potvrđuje našu posvećenost kvalitetu i prepoznatljivosti na tržištu. Za naše klijente, ovo priznanje znači da biraju provjeren i cijenjen brand, s proizvodima i uslugama koje su prepoznate kao vrhunske, a za nas u Wiener osiguranju, titula Superbranda predstavlja prizanje izvrsnosti u industriji.

TEHNOLOŠKA RJEŠENJA ZA EFIKASNOST I BOLJE ISKUSTVO

• Možemo li pričati o pozitivnim efektima inovacija u poslovanju i nekih novih usluga u 2023. godini?

– Svakako. U 2023. godini implementirali smo tehnološka rješenja koja su optimizirala naše poslovne procese, povećala našu efikasnost i unaprijedila korisničko iskusvo. Također smo tržištu predstavili novi proizvod osiguranja potraživanja kako bismo doprinijeli diverzifikaciji portfolija i privlačenju novih klijenata. Riječ je o osiguranju koje kompanijama omogućava da zaštite svoje finansijske interese od potencijalnih gubitaka uzrokovanih neplaćanjem preuzetih obaveza. Tokom 2023. godine dosta smo radili na edukaciji prodajnih kanala, kao i samih klijenata kroz organizovanje stručnih radionica, te su rezultati prodaje ove vrste osiguranja vrlo dobri. 

Da li je i u ovoj godini nastavljen trend povećanja ukupne premije životnih osiguranja?

Trend povećanja ukupne premije životnih osiguranja unutar našeg portofolija i ove godine je nastavljen. To je rezultat kontinuiranog razvoja ove vrste osiguranja među našim klijentima, kao i prilagođavanja naših proizvoda prema promjenama  životnih stilova i potrebama klijenata. Naše „Life Benefit“ životno osiguranje koje pruža klijentima dodanu vrijednost kroz prinos na uložena sredstva pokazalo se i ove godine izuzetno atraktivnim jer je riječ o jedinstvenom proizvodu na tržištu.

Činjenica je da je inflacija, mada osjetno usporena, poremetila odnose na tržištu. Dinamika u kupovnom ponašanju i potrebama klijenata se promijenila, a to je vjerovatno utjecalo i na nabavku usluga osiguranja. Kako ste na to reagirali?

– S obzirom na promjene u dinamici kupovnog ponašanja i potrebama klijenata uzrokovanih inflacijom, prilagodili smo našu strategiju. Fokusirali smo se na pružanje prilagođenih osiguravajućih rješenja koja odražavaju aktuelne ekonomske prillike i potrebe klijenata. Jedno od takvih rješenja je osiguranje potraživanja jer je namijenjeno za poslovne subjekte koji žele zaštititi svoje finansije od neplaćenih potraživanja, što u današnje vrijeme nije rijedak slučaj. Paralelno, jer smo po tome najprepoznatljiviji, vođeni potrebama klijenata dodatno smo unaprijedili osiguranje imovine kako bi sama usluga kao i set pokrića koji nudimo bio jedinstven na tržištu. Osim toga, ojačali smo naše digitalno prisustvo kao jasan pravac razvoja novih usluga i jačanja naše online prodaje kako bismo se približili novim, mlađim generacijama klijenata.

PRILAGOĐAVANJE INFLACIJI

S druge strane, imovina građana koji su tokom prošle godine ugovorili recimo polise osiguranja stana ili kuće, danas potencijalno vrijedi više, zbog čega, u slučaju štetnog događaja, novac isplaćen klijentu možda neće biti dovoljan da se namire nastale štete. Kako se nastojite prilagoditi takvim promjenama?

– Da, povećanje cijena nekretnina i građevinskog materijala na svjetskom i lokalnom tržištu protekle godine dovelo je do povećanja vrijednosti građevinskog dijela objekta i stvari u domaćinstvu. U najkraćem, imovina građana koji su godinu ranije ugovorili polise osiguranja stana ili kuće, potencijalno je vrijedila više. Možemo slobodno reći da je imovina navedenih klijenata bila potencijalno podosigurana zbog čega, u slučaju štetnog događaja, novac po osnovu štetnog događaja ne bi bio dovoljan da klijenti namire nastale štete jer su cijene materijala znatno više od cijena materijala prošle godine. Mi smo se tokom prošle godine uspješno prilagodili tome, a sa dodatnim usporavanjem inflacije u ovoj godini, tržište se u tom segmentu stabilizovalo.

Da li je, inače, došlo do promjene strukture u portfoliju Wienera – da li su i dalje dominantna imovinska osiguranja ili ima promjena? I naravno, šta namjeravate činiti ukoliko taj omjer želite promijeniti?

– Dominantna vrsta osiguranja u našem portfelju su i dalje imovinska osiguranja koja imaju udio od 36%. Imovinska osiguranja su među profitabilnijim vrstama osiguranja, zbog čega imaju važno mjesto unutar našeg portfelja. Ono što je u našem fokusu u pogledu portfelja jeste optimizacija naših prodajnih kanala sa posebnim fokusom na banko kanal kako bismo postigli veću dostupnost naših proizvoda i usluga na tržištu.

Usko s ovim, obično se ističe značaj finansijske pismenosti u koju bi, prema svim procjenama, trebalo uložiti mnogo energije i truda. Koliko je to posao u širem smislu društva a koliko finansijskih institucija?

– Značaj finansijske pismenosti je ključan za pojedince i društvo u cjelini. Dok je odgovornost društva, uključujući obrazovne institiucije, da promoviše obrazovanje o finansijama, finansijske institucije također imaju ulogu u pružanju resursa i informacija. Saradnja između institucija društva i finansijskih institucija je ključna za postizanje šireg cilja poboljšanja finansijske pismenosti u zajednici.

ONLINE PRODAJA I BANKOOSIGURANJE

Online prodaja usluga osiguranja nudi veliki potencijal koji u našoj zemlji još uvijek nije u potpunosti iskorišten. Na koji način se trudite da u ovoj oblasti postignete pomake i time dalje unaprijedite poslovanje?

– U online prodaji kontinuirano primjenjujemo različite strategije kako bismo ostvarili rast premije i unaprijedili poslovanje. To uključuje optimizaciju webshopa za bolje korisničko iskustvo, implementaciju digitalnog oglašavanja za povećanje vidljivosti, analize podataka o ponašanjima naših online klijenata te korištenje analitike kako bismo efikasnije komunicirali s njima. Ove strategije su usmjerene na povećanje konverzija i jačanje prisutnosti u online prodaji.

Slična ocjena može se dati i za nivo iskorištenosti bankoosiguranja. Možete li se pohvaliti pomacima na tom planu?

– Bankoosiguranje je jedan od ključnih kanala prodaje osiguranja u našoj zemlji koji već duži vremenski period znatno utiče na prodaju životnih osiguranja na našem tržištu, a postepeno će vjerujem znatno uticati i na određene vrste neživotnih osiguranja, poput imovinskih, osiguranja profesionalne odgovornosti, osiguranja putovanja i dr. Ponudom najšireg mogućeg izbora finansijskih usluga na jednom mjestu, banke i osiguravatelji nastoje efikasnije iskoristiti prodajne potencijale uz istovremeno smanjenje prodajnih troškova. Upravo kroz koncept One Stop Shopa, Wiener sa svojim partnerima, nudi sveobuhvatan paket finansijskih usluga na jednom mjestu – bankarskih, leasing i osiguravajućih usluga, uz uštedu vremena i resursa klijentima. Projekat je prošle godine krenuo u nekoliko naših poslovnica, a ove godine u potpunosti se primjenjuje na svim našim prodajnim mjestima. Na ovaj način Wiener je, osim vlastitim podružnicama, putem poslovnica Sparkasse Bank i Sparkasse Leasing, prisutno u svakom dijelu Bosne i Hercegovine, pa i tamo gdje nema drugih osiguravajućih društava, što je velika prednost naše osiguravajuće kuće u odnosu na druga osiguranja na tržištu.

FOKUSIRANOST NA DALJI ODRŽIVI RAST I INOVACIJE

Wiener osiguranje je postalo prepoznatljivo po društveno odgovornom poslovanju. Šta biste iz ove oblasti izdvojili kao najznačajnije projekte realizirane u protekloj 2023. godini?

– Da, mi u Wiener osiguranju iz godine u godinu postavljamo ciljeve vezane za društvenu odgovornost i održivost, održavajući našu predanost zajednici. Proteklih godina smo našu predanost vezali i za okoliš odnosno smanjenje ekološkog uticaja u pogledu naših akcija na polju ESG-a. I ove godine smo osnažili naše društveno odgovorno djelovanje sa akcentom na program korporativnog volontiranja, po čemu smo jedintveni na bh. tržištu osiguranja. Nakon prošlogodišnje uspješne akcije pošumljavanja brda Homolje iznad Konjica, ove godine održali smo volontersku akciju pošumljavanja požarišta u podnožju Leotara sadnjom mladica crnog bora. Pošumljavanje je važan način smanjenja količine karbon dioksida u atmosferi, a istovremeno je čin solidarnosti sa prirodom jer pruža priliku da udruženim snagama vratimo prirodi ono što joj je požarom oduzeto. U proteklim godinama naš kolektiv je učestvovao volonterski u humanitarnim maratonima, farbanju ograda osnovnih škola, proljetnom čišćenju grada, pripremi obroka, pomaganju djeci iz Domova za nezbrinutu djecu u učenju, donacijama knjiga, školskog pribora i opreme te mnogim drugim humanitarnim projektima, na što smo svi izuzetno ponosni.

Za kraj, možete li nam reći nešto više o ciljevima prema kojima će u narednoj godini biti prvenstveno usmjerena poslovna strategija Wiener osiguranja? Možemo li govoriti i o nekim novim proizvodima koji se u ovom trenutku čine izvjesnim i koji će pomoći ostvarenju tih ciljeva?

– Naši ciljevi za narednu godinu fokusirani su na dalji održivi rast i inovacije. Poslovna strategija obuhvata proširenje tržišta putem digitalnih kanala, poboljšanje iskustva klijenata kroz tehnološke nadogradnje te održavanje visokih standarda kvaliteta usluge. Planiramo dodatno jačanje nekoliko usluga koje odražavaju potrebe tržišta i teže unapređenju održivosti, sa fokusom na polje ESG-a. Saradnja sa ključnim partnerima i praćenje povratnih informacija od naših klijenata biće ključni faktori u ostvarivanju postavljenih ciljeva. Još uvijek je rano govoriti o konkretnim proizvodima i uslugama, osim što mogu reći da će digitalno prisustvo Wiener branda biti jasan pravac razvoja novih usluga i novog načina komunikacije sa klijentima.