Igor Jokić: Sparkasse banka želi doprinijeti finansijskom zdravlju u zemlji u kojoj...

Igor Jokić: Sparkasse banka želi doprinijeti finansijskom zdravlju u zemlji u kojoj posluje

Novi član Uprave Sparkasse Bank nadležan za funkciju upravljanja rizicima

1112
0
PODIJELI

Igor Jokić, ekspert za upravljanje rizicima, višegodišnji menadžer u bankarskom sektoru i aktuelni predsjednik Udruženja profesionalnih risk menadžera BiH, sa februarom 2022. preuzeo je poziciju člana Uprave Sparkasse Banke Razgovarali smo s njim o aktuelnom stanju u ekonomiji i bankarstvu, pretpostavkama stabilnosti banaka i strateškom opredjeljenju Sparkasse Banke


  • Gospodine Jokiću, Sparkasse Banka, kao članica austrijske Erste i Sparkasse grupacije u BiH, poznata je po svom strateškom fokusu na stabilnost. Nju bitno određuje upravo politika upravljanja rizicima kojom vi upravljate. Kako vi vidite tu ulogu i koji će biti vaši fokusi u radu?

– Bankarstvo se suštinski temelji na povjerenju. Pretpostavka za to povjerenje klijenata, partnera, privrede i zajednice u jednu banku, je njena neupitna i dugoročna stabilnost. Kako ste rekli, iza Sparkasse Banke u BiH stoji austrijska grupacija koja je već 200 godine sinonim za stabilnost i pouzdanost. Ona u fokus stavlja očuvanje kvalitete aktive kroz odgovorno finansiranje, a to znači zdrav, održiv rast umjesto kratkoročnih rezultata. Sparkasse brend na bh. tržištu već dugi niz godina dokazuje i finansijsku uspješnost ovog poslovnog modela. Dio tog uspjeha, odnosno profita koji generišemo kroz naš osnovni biznis, ćemo uvijek vraćati lokalnim zajednicama u kojima smo prisutni i nastojati da budemo poželjan, pouzdan poslodavac našem timu.

Vjerujem da je ovaj koncept jedan savršen krug, čija je polazna tačka stabilnost. Uloga risk menadžmenta u tom krugu je da održava balans između potrebe za rastom i profitom organizacije sa jedne strane, i očuvanja indikatora stabilnosti sa druge strane. Ja sam potpuno svjestan odgovornosti te uloge, očekivanja klijenata i zajednice, kao i obaveze prema viziji i temeljnim vrijednostima Sparkasse brenda. Zajedno sa ostatkom tima ću nastojati da je ispunjavam na najbolji način.

SPRIJEČEN NAJGORI SCENARIJ

Kako komentarišete rješenje situacije sa Sberbankom u BiH i kakva je ukupna pozicija stabilnosti i likvidnost bankarstva u cjelini?

– Dugi redovi klijenata koji žele da povuku svoje depozite i potencijalna nesolventnost bilo koje banke zasigurno nije slika koju iko želi da vidi. Mada, ovdje je bitno reći da određene nesigurnosti depozitara Sberbanke nisu bile plod lošeg poslovanja ili upravljanja tih banaka, nego isključivo sumnje u njihovu održivost radi sankcija prema Rusiji, i ključnim bankama u vlasništvu te države. 

Mislim da su entitetske Agencije za bankarstvo pravovremenom reakcijom uspjele spriječiti najgori scenario. Obje banke su u veoma kratkom roku pronašle nove vlasnike čime je zaštićen javni, kao i interes depozitara. Ovo još jednom potvrđuje dobru reguliranost i otpornost bankarskog sektora na krizne situacije.

Ovdje je važno apostrofirati da je, prema posljednim podacima, bankarski sektor BiH u cjelini stabilan, veoma dobro kapitaliziran i likvidan. Adekvatnost regulatornog kapitala je sa 19,2% daleko iznad zakonom propisanih limita, a kratkoročna sposobnost rizika likvidnosti dvostruko veća od obavezne.

  • Očekuje se da će konflikt u Ukrajini efektuirati globalnu, potom i domaću ekonomiju. Koliko će se to odraziti na kreditiranje u 2022?

– Tragični konflikt u Ukrajini će zasigurno proizvesti posljedice na globalnu ekonomiju. Inflatorni pritisak je bio prisutan i prije njega, između ostalog kao rezultat poremećaja u lancima opskrbe i rasta cijena energenata. Iako za bh. ekonomiju Rusija i Ukrajina nisu ključni trgovinski partneri, rizici dolaze iz ovisnosti o ruskim energentima, prelijevanja negativnih ekonomskih trendova iz Evrope na poslovni ciklus u BiH, kao i uticaja inflacije na opći životni standard stanovništva i potrošnju. 

Uz unutrašnju političku nestabilnost, projekcija rasta BDP-a od 3,7% u ovoj godini se čini vrlo optimističnom. Znajući da kreditna aktivnost direktno korelira sa privrednim rastom, očekujem pritisak na stope rasta kredita. Ipak, u ovom momentu je kreditna ponuda nesmanjena, kamatne stope su i dalje rekordno niske, a banke, kao i u svim prethodnim godinama, pokazuju spremnost da prate privredni rast u maksimalno mogućoj mjeri.

CILJ JE DOPRINIJETI FINANSIJSKOM ZDRAVLJU U ZAJEDNICI

  • Kako ocjenjujete usklađenost regulatornog okvira bankarstva BiH sa EU okvirom i koja su očekivanja u tom dijelu?  

– Ključna reforma bankarske regulative je izvršena 2017. godine implementacijom novog Zakona o bankama i pratećim Odlukama entitetskih agencija za bankarstvo. Tu se desilo usklađivanje lokalnog bankarskog sektora sa EU regulatornim okvirom, što je prepoznato kroz Odluku Europske komisije kojom se potvrđuje ekvivalencija supervizorskog i regulatornog okvira u Bosni i Hercegovini u odnosu na relevantne direktive i uredbe EU. U narednom periodu očekujem da će lokalni regulator, u skladu sa izmjenama koje su već na snazi ili su u pripremi u EU, veći fokus stavljati na upravljanje okolišnim, društvenim i upravljačkim rizicima. Mi kao Banka smo prepoznali te trendove i bit ćemo veoma proaktivni u ovom segmentu.

  • Sparkasse je u proteklom periodu dosta promovirala koncept odgovornog bankarstva, posebno kroz projekte podrške poduzetništvu i startupima. Šta znači taj koncept?

– Naša matična grupacija je prije dva stoljeća osnovana kao prva štedionica za socijalno ugroženo stanovništvo Austrije. Faktički, ova grupa je nastala na idejama finansijske inkluzije i odgovornog bankarstva i one su duboko ukorijenjene u vrijednosni sistem Sparkasse brenda. U današnjem kontekstu, naš poslovni model ukratko znači da mi ne želimo samo pružati finansijsku uslugu, nego aktivno stvarati finansijsko zdravlje u zajednici u kojoj poslujemo.

To podrazumijeva nekoliko principa: prije svega fer pristup na svim poljima. Zatim, brigu o finansijskom znanju i zdravlju naših klijenata i zajednice i otvorenost banke za partnerstva koja mogu doprinijeti ekonomskom prosperitetu zemlje. Na kraju, stalno ulaganje u znanje naših uposlenika i nove tehnologije, a da bismo našim klijentima ponudili najbolje korisničko iskustvo. Ako govorimo o privredi, kompanijama u kojima prepoznamo potencijalne i dobre poslovne modele ne želimo biti samo kreditor, nego savjetnik koji će im suštinski pomoći da prilagode svoje poslovne modele, poboljšaju svoje bilansne strukture i kreiraju održive biznise.  

Za svako od ovih polja imamo vrlo konkretan plan projekata koji već jesmo, ili ćemo u narednom periodu predstaviti javnosti i našim klijentima. Kroz njih želimo biti autentična, inovativna organizacija – u očima javnosti jasno drugačija od ostalih.