Implementacija klimatskih i okolišnih rizika u poslovanje banaka

Implementacija klimatskih i okolišnih rizika u poslovanje banaka

124
0
PODIJELI

Udruženje profesionalnih rizik menadžera u Bosni i Hercegovini (UPRMBiH) je u ponedjeljak – 26 septembra u Sarajevu, u saradnji sa revizorsko-konsultantskom kompanijom Ernst & Young uspješno organizovalo specijalistički seminar na temu „Implementacija ESG rizika u poslovanju banaka kako bi se lokalni bankarski i finansijski sektor upoznao sa najnovijim EU standardima u segmentu klimatskih i okolišnih rizika te pripremio za predstojeću primjenu ovih standarda na lokalnom nivou.

Seminaru je prisustvovalo 35 učesnika iz bankarskog i finansijskog sektora uključujući predstavnike lokalnih banaka, i međunarodnih finansijskih institucija. Predavači na ovom seminaru bili su renomirani predavači kompanije Ernst & Young iz Srbije sa dugogodišnjim, bogatim internacionalnim iskustvom u savjetodavnim i revizorskim uslugama u oblastima održivog razvoja, klimatskih i okolišnih rizika, upravljanja rizicima, međunarodne regulative, finansijskog izvještavanja, revizije i računovodstva.

”Obzirom na značaj, kompleksnost i relevantnost predmetne teme za finansijski sektor, Udruženje je u saradnji sa konsultantima iz Ernst & Young odlučilo da istoj posveti nekoliko specijalističkih seminara.  Današnji seminar je definitivno jedan u nizu, a plan je da vremenom adresiramo još preciznije teme i dileme koje se mogu javiti u implementaciji sistemskog pristupa ESG rizicima I prilikama. Dodatno, kroz svaki od dosadašnjih i planiranih seminara učesnici će imati priligu da se upoznaju sa posljednjim kretanjima trendova iz oblasti ESG-a kao i najznačajnijim izmjenama regulative.“ izjavio je Igor Jokić, Predsjednik UPRMBiH.

 „Naše Udruženje će i u narednom periodu nastaviti sa organizacijom specijalističkih seminara kako bi na adekvatan način pripremili naš lokalni bankarski i finansijski sektor za implementaciju novih standarda i propisa koji su već u velikoj mjeri uvedeni u zemljama u regionu i zemljama EU-a. Dodatno želimo skrenuti pažnju na drugi program certifikacije koje će naše Udruženje organizovati od 12 do 14 oktobra pod nazivom Financial Risk and Regulation (FRR) u saradnji sa Globalnom asocijacijom risk profesionalaca (GARP-a) i Europskim fondom za jugoistočnu Europu (EFSE DF).“ – izjavio je Amar Brkan, Generalni sekretar UPRMBiH.

Udruženje profesionalnih rizik menadžera u Bosni i Hercegovini  jedno je od samo 40 svjetskih priznatih partnera Globalne asocijacije risk profesionalaca (GARP-a) za razvoj, promociju i unaprijeđenje funkcije risk menadžmenta.