Minja Filipović: Kamate na naše kredite će i dalje mirovati

Minja Filipović: Kamate na naše kredite će i dalje mirovati

Direktorica Sektora za poslove sa stanovništvom Intesa Sanpaolo Banke Bosna i Hercegovina

533
0
PODIJELI

Ponosni smo na nivo lojalnosti naših klijenata Izazove smo u protekloj godini pretvorili u inspiraciju i motivaciju Reakcije klijenata na proširenu mogućnost kupovine na rate slanjem SMS-a su iznimno pozitivne

Razgovarao: Zlatko VUKMIROVIĆ


• Poštovana gospođo Filipović, kupovna moć bosanskohercegovačkih građana nikada nije bila na zavidnom nivou. Međutim, inflacija koja je trenutno oko 18 procenata dodatno je ugrozila njihov standard. Šta mislite, kakva bi u takvim okolnostima trebala biti uloga banaka kao vjerovatno najzdravijeg segmenta bh. privrede? Kako one mogu pomoći stanovništvu da živi podnošljivije?

– Banke se moraju i trebaju postaviti kao partneri i financijski savjetnici svojim klijentima, a posebno u današnjem vremenu punom izazova. Intesa Sanpaolo Banka BiH, potpuno svjesna vremena u kojem živimo, pokušava dati podršku svojim klijentima na različite načine. Jedna od važnijih činjenica koju bih spomenala jeste da tokom 2022. godine, niti jednom klijentu, fizičkom licu, nije povećana kamatna stopa na kredit u otplati i na taj način dodatno otežana financijska situacija. Banka je također uvela poseban račun sa pratećim uslugama sa znatno nižim mjesečnim naknadama za sve socijalne kategorije društva. U cilju dodatnog olakšanja svakodnevice, Banka ide korak dalje i svojim klijentima nudi plaćanje na rate bilo kada i bilo gdje, te prekoračenje po tekućem računu sa značajno nižom kamatnom stopom, o čemu ćemo detaljnije u nastavku našeg razgovora.

GODINA USPJEHA

• Koliko ste zadovoljni godinom iza vas?

– Godina čije posljednje poglavlje uskoro zatvaramo bila je puna izazova, koje smo pretvorili u inspiraciju i motivaciju. Godinu završavamo uspješno, ali ne samo u pogledu brojeva već i povjerenja naših klijenata, koji su odabrali upravo nas i kojima dugujemo naše povjerenje. Pored već navedenih projekata, potrebno je spomenuti da smo se priključili GEFF projektu kako bismo klijentima olakšali pristup energetski efikasnim rješenjima za njihove domove. Širimo mrežu uplatno-isplatnih bankomata kako bi klijenti imali pristup novcu 24/7, zajedno smo sadili drveće za našu planetu i ponovno donirali opremu za bolnice kroz već tradicionalnu humanitarnu akciju “Inspirisani srcem”. Smatram da su navedene inicijative i projekti prepoznati te da je lojalnost naših klijenata na zavidnom nivou, na što smo posebno ponosni.

• Odnedavno građanima nudite i proširenu mogućnost da slanjem SMS poruke kupovinu podijele na rate. Kakve su prve reakcije klijenata?

– Intesa Sanpaolo Banka BiH već duži niz godina omogućava svojim klijentima podjelu iznosa kupovine na rate, ali isključivo na POS uređajima naše Banke. Osluškujući želje i sve veću potrebu klijenata za kupovinom na rate, omogućili smo istu na svim prodajnim mjestima u zemlji i inostranstvu, bez obzira o kojem prodajnom mjestu i kojem POS uređaju se radi. Prve reakcije klijenata su iznimno pozitivne. Na osnovu broja transakcija i učestalosti korištenja usluge, sa sigurnošću možemo reći da je usluga napravljena u skladu sa željama i potrebama naših klijenata. S obzirom da smo ovu uslugu počeli pružati tek u septembru, Banka će nastaviti raditi na informisanju i edukaciji naših klijenata o korištenju navedene usluge.

BLAGODETI PROIZVODA Mamma@work

• Novina u vašoj ponudi je interesantan proizvod nazvan Mamma@work. Možete li nam reći nešto više o njemu?

– Intesa Sanpaolo Grupa odlučila je osmisliti proizvod jedinstvenog naziva “Mamma@work”, namijenjen zaposlenim mamama, a u cilju olakšanja svakodnevnih obaveza u različitim oblastima života. Svaka banka, članica Grupacije, kreirala je proizvod ili uslugu prilagođene specifičnostima tržišta na kojem posluje. Intesa Sanpaolo Banka BiH odlučila je pomoći zaposlene mame sa prekoračenjem po tekućem računu, čija je kamatna stopa umanjena za više od 50% u odnosu na standardnu kamatnu stopu te bez obračuna dodatnih naknada. Na ovaj način želimo pomoći svim mamama sa djecom do navršene treće godine života, da lakše podnesu sve veće financijske izdatke koje nosi svakodnevnica.

• Nakon višegodišnjih rekordno niskih kamatnih stopa, one su zbog širih poremećaja na svjetskom tržištu i inflacije krenule prema gore. Možete li poslati neku umirujuću poruku građanima, prije svega onima koji koriste vaše kredite ali i onima koji ih namjeravaju podići?

– Kao što sam već spomenula na početku našeg razgovora, Banka nije povećala niti jednu kamatnu stopu za kredite u otplati fizičkih lica tokom 2022. godine. S obzirom na činjenicu da krediti fizičkih lica nisu vezani za EURIBOR, kao referentnu kamatnu stopu koja bilježi značajan rast u proteklom periodu, predviđamo da neće doći do rasta kamatnih stopa na kredite u otplati niti u narednoj godini te da građani, naši korisnici kredita, neće izgubiti povjerenje i financijskog partnera u Intesa Sanpaolo Banci BiH.

• Ukupno gledano, kamate na depozite na tržištu rastu sporije nego kamate na kredite. Koliko je Intesa Sanpaolo Banka suočena sa pojačanim povlačenjem depozita građana?

– Intesa Sanpaolo Banka se susrela sa značajnijim povlačenjem sredstava, oročenih depozita, tokom mjeseca marta usljed početka rusko-ukrajinske krize. Međutim, situacija je relativno brzo stabilizovana te mogu potvrditi da Banka nema problema sa likvidnošću niti se susreće sa značajnim odlivima depozita. Ovo je još jedan pokazatelj povjerenja građana u Banku, na što smo posebno ponosni.