PODIJELI

Uskoro planovi restruktuiranja banaka, sistemski važne banke još nisu određene     

Piše: Borivoje Simić

U skladu sa Zakonom o bankama i predviđenim rokovima, Agencija za bankarstvo Federacije BiH će pristupiti izradi planova restrukturiranja banaka na temelju podataka i informacija koje banke na zahtjev Agencije trebaju da dostave do 30.09.2018. godine.

Ovo su nam na pisani upit kazali iz Agencije za banakarstvo FBiH u povodu nove regulatorne arhitekture koja bi omogućila da se banke koje zapadnu u teškoće restrukturiraju prije nego što budu likvidirane, a koja je usko povezana i sa novim Zakonom o osiguranju depozita BiH koji treba da bude usvojen u Parlamentu BiH.

Prema dopunskom Pismu namjere sa MMF-om, entitetske agencije za bankarstvo i Agencija za osiguranje depozita trebalo je da do kraja marta usvoje identičnu metodologiju za određivanje sistemski važnih banaka u konsultacijama sa osobljem MMF-a. Krajem juna, prema ovom rokovniku, trebalo je da Centralna banka, entitetske agencije za bankarstvo i druge relevantne strane potpišu memorandum o razumijevanju i finansijskoj stabilnosti u skladu sa preporukama osoblja MMF-a.

Cilj svih aktivnosti jeste da se dobije sveobuhvatni okvir za restrukturiranje banka, koji bi, između ostalog, podrazumijevao i jači Fond za osiguranje depozita od dosadašnjega, a pri čemu bi banke bile obavezane da plaćaju premiju osiguranja za Fond.

I dok regulatori tržišta ispunjavaju svoj dio obaveza, kamen spoticanja i dalje predstavlja usvajanje Zakona o osiguranju depozita, koji je u formi prijedloga, prošao prvo čitanje u bh. parlamentu, ali nije izvjesno da će do oktobarskih izbora biti usvojen.

Njegovo donošenje jedan od uslova za novu tranšu Međunarodnog monatarnog fonda, ali iz MMF-a poručuju da novog zasjedanja Izvršnog odbora na kojem bi se odlučivalo o novoj tranši BiH nema na vidiku, dok predstavnici vlasti izjavljuju kako će saradnja sa MMF-om biti nastavljena tek nakon izbora i formiranja nove vlasti.

S tim u vezi, teško će očekivati da će vlasti požuriti sa usvajanjem Zakona o osiguranju depozita do izbora i vrlo je vjerovatno kako će se tek na proljeće njime baviti novoizabrani predstavnici naroda…

Cijeli članak pročitajte u printanom izdanju magazina.

Želim se pretplatiti na Banke & Biznis magazin