Održan seminar na temu minimalnih zahtjeva za regulatorni kapital i prihvatljive obaveze...

Održan seminar na temu minimalnih zahtjeva za regulatorni kapital i prihvatljive obaveze za bankarski sektor u BiH

Seminaru je prisustvovalo 45 učesnika iz bankarskog i finansijskog sektora uključujući predstavnike lokalnih banaka, regulatora, i međunarodnih donatora

63
0
PODIJELI

Udruženje profesionalnih rizik menadžera u Bosni i Hercegovini (UPRMBiH)  u saradnji sa revizorsko-konsultantskom kompanijom Deloitte d.o.o. Sarajevo uspješno je organizovalo seminar na temu „Minimalnih zahtjeva za regulatorni kapital i prihvatljive obaveze za bankarski sektor u BiH” kako bi se podijelila iskustva i naučene lekcije iz Evropske unije o aktuelnim zahtjevima za regulatorni kapital i prihvatljive obaveze za bankarski sektor.

Seminaru je prisustvovalo 45 učesnika iz bankarskog i finansijskog sektora uključujući predstavnike lokalnih banaka, regulatora, i međunarodnih donatora. Predavači na ovom webinaru bili su renomirani predavači kompanije Deloitte d.o.o. Sarajevo iz BiH i Centralne Evrope sa višegodišnjim, bogatim internacionalnim iskustvom u savjetodavnim i revizorskim uslugama u oblastima upravljanja rizicima, regulative, finansijskog izvještavanja, i supervizije uključujući interno i korporativno upravljanje, bankarstva i finansija.

”Seminar je bio odlična prilika za kolege iz banaka, entietskih supervizora i drugih finansijskih institucija da se detaljnije upoznaju sa postojećim EU regulatornim okvirom koji sačinjava Direktiva za oporavak i sanaciju (eng. Banking Recovery and Resolution Directive II). Osnovne ideje ovog okvira su povećanje otpornosti banaka da podnesu gubitke, očuvanje kritičnih funkcija banaka, te da teret sanacije banaka ne bude usmjeren na porezne obveznike, a što u konačnici povećava stabilnost finansijskog sektora. Dodatno, renomirani predavači iz Deloitte-a su predstavili i lokalni MREL okvir kroz Zakon o bankama kao i Odluku o minimalnim zahtjevima za kapitalom i prihvatljivim obavezama banke i pratećim aktima, predstavljajući metodologije izračuna MREL zahtjeva, kao i moguće dalje smjernice ka implementaciji samog okvira u bankama. Posebno korisne su bili
informacije o integrisanosti MREL okvira sa postojećim procesima te navedeni primjeri koje su banke iz regije koristile kao MREL prihvatljive instrumente. Prezentirane smjernice i informacije će svakako biti od značajne koristi svim učesnicima na putu ka implementaciji zahtjeva iz MREL okvira  u BiH“, izjavio je Igor Jokić, Predsjednik UPRMBiH.

„Glavni cilj našeg Udruženja i u narednom periodu će biti da kroz ovakve edukativne sesije
pripremimo lokalni bankarski sektor u BiH za predstojeće zahtjeve međunarodnih i lokalnih
regulatora kako bi osigurali njihovu uspješnu implementaciju na lokalnom nivou od strane svih aktera. U skladu sa tim naše Udruženje će u narednom periodu organizovati obuke u vezi novih zahtjeva i propisa vezanih za međunarodne standarde finansijskog izvještavanja, održivog finansiranja, i planove oporavka“ , izjavio je Amar Brkan, Generalni Sekretar UPRMBiH.

Udruženje profesionalnih rizik menadžera u Bosni i Hercegovini jedno je od samo 40 svjetskih priznatih partnera Globalne asocijacije risk profesionalaca (GARP-a) za razvoj, promociju i unaprijeđenje funkcije risk menadžmenta. Glavni cilj Udruženja je da BiH u skorijoj budućnosti postane regionalni centar za edukaciju i certifikaciju rizik menadžera u skladu sa najvišim standardima struke i svjetski priznatim metodologijama.