Planovi sanacije i restrukturiranja banaka

Planovi sanacije i restrukturiranja banaka

174
0
PODIJELI

Udruženje profesionalnih rizik menadžera u Bosni i Hercegovini (UPRMBiH) je u srijedu – 22 marta u Sarajevu, u saradnji sa revizorsko-konsultantskom kompanijom Ernst & Young Beograd uspješno organizovalo specijalistički seminar na temu „Plan sanacije i restrukturiranja banaka kako bi se lokalni bankarski i finansijski sektor upoznao sa najnovijim EU zahtjevima i standardima vezanim za sanaciju i restrukturiranje banaka te pripremio za primjenu ovih standarda na lokalnom nivou u skladu sa Smjernicama o planiranju restruktuiranju propisanih od strane entitetskih Agencija za bankarstvo.

Seminaru je prisustvovalo 28 učesnika iz bankarskog i finansijskog sektora uključujući predstavnike lokalnih banaka i međunarodnih finansijskih institucija. Predavači na ovom seminaru bili su renomirani predavači kompanije Ernst & Young iz Srbije i Hrvatske sa dugogodišnjim, bogatim internacionalnim iskustvom u savjetodavnim i revizorskim uslugama u oblastima sanacije i restrukturiranja banaka, upravljanja rizicima, međunarodne regulative, finansijskog izvještavanja, revizije i računovodstva.

”Imajući u vidu nedavna globalna dešavanja u finansijskom sektoru, te činjenicu da banke u BiH vrše intenzivne aktivnosti kako bi bile usklađene sa regulatornim načelima i očekivanjima propisanim Smjernicama za planiranje restrukturiranja-očekivanja od banaka, Udruženje je u saradnji sa renomiranim ekspertima odlučilo organizovati dodatni seminar posvećen upravo ovoj temi.  Sanacija i restrukturiranje banaka je okvir unutar kojeg regulatori i banke definišu strategije, mjere i prateće aktivnosti koje za cilj imaju da omoguće bankama da imaju odgovor na moguće teže krize bez oslanjanja na pomoć od strane države. Učesnici su imali priliku da podjele svoja iskustva, te adresiraju dileme koje se mogu javiti u procesu pripreme različitih elemenata u fazi planiranja restrukturiranja ili da se informišu o najboljim regionalnim praksama.” – izjavio je Igor Jokić, predsjednik UPRMBiH. 

„U ovoj godini, fokus rada našeg Udruženja nastavlja biti organizacija stručnih edukativnih seminara i radionica kako bi pripremili lokalni finansijski sektor za implementaciju najnovnijih EU standarda i propisa u BiH te obučili sudionike za njihovu primjenu na lokalnom nivou. Pored edukativnih seminara Udruženje i u ovoj godini planira organizaciju zajedničkog programa certifikacije sa Globalnom asocijacijom risk profesionalaca (GARP-a) i Europskim fondom za jugoistočnu Europu (EFSE DF) pod nazivom Sustainability and Climate Risk (SCR). U aprilu planiramo također objaviti osmo izdanje našeg stručnog Fraud Info magazina koji je produkt kontinuirane saradnje finansijskih institucija u domeni prevara (fraud-a). ”- izjavio je Amar Brkan, generalni sekretar UPRMBiH.