Predstavnici lokaknog finansijskog sektora upoznati sa standardima sanacije i restruktuiranja banaka

Predstavnici lokaknog finansijskog sektora upoznati sa standardima sanacije i restruktuiranja banaka

91
0
PODIJELI

Udruženje profesionalnih rizik menadžera u Bosni i Hercegovini (UPRMBiH) je u petak – 23 decembra u Sarajevu, u saradnji sa revizorsko-konsultantskom kompanijom Deloitte uspješno organizovalo specijalistički seminar na temu „Sanacija i restruktuiranje banaka kako bi se lokalni bankarski i finansijski sektor upoznao sa najnovijim EU zahtjevima i standardima vezanim za sanaciju i restruktuiranje banaka te pripremio za predstojeću primjenu ovih standarda na lokalnom nivou uključujući izvještavanju prema regulatornim Agencijama za bankarstvo.

Seminaru je prisustvovalo 36 učesnika iz bankarskog i finansijskog sektora uključujući predstavnike lokalnih banaka, regulatora i međunarodnih finansijskih institucija. Predavači na ovom seminaru bili su renomirani predavači kompanije Deloitte iz Bosne i Hercegovine, Slovenije i Belgije sa dugogodišnjim, bogatim internacionalnim iskustvom u savjetodavnim i revizorskim uslugama u oblastima sanacije i restruktuiranja banaka, upravljanja rizicima, međunarodne regulative, finansijskog izvještavanja, revizije i računovodstva.

”Ovo je bio posljednji stručni seminar ogranizovan od strane Udruženja  u 2022. godini. Za nas je ovo bila jedna veoma aktivna i uspješna godina u kojoj smo uz podršku partnera i renomiranih eksperata obrađivali najaktuelnije teme u finansijskom sektoru.  Također smo u saradnji sa najeminentnijim svjestkim udruženjem profesionalih rizik menadžera (Global Association of Risk Menagers) pokrenuli proces certifikacije kandidata za program “Financial Risk and Regulation.”

Sanacija I restrukturiranje banaka je okvir unutar kojeg Regulator i banke definišu strategije, mjere i prateće aktivnosti koje za cilj imaju da omoguće bankama da imaju odgovor na moguće teže krize bez oslanjanja na pomoć od strane države.  Obzirom da banke u BiH vrše intenzivne aktivnosti kako bi postigle pretpostavke definisane u Smjernicama izdatim od strane entitetskih Agencija za bankarstvo, smatrali smo da bi organizacija seminara na ovu temu bila od značajne koristi za članove Udruženja i uposlenike banaka/regulatora.

Pored generalnog predstavljanja regulatornog okvira i procesa planiranja restrukturiranja, učesnici su imali priliku da se dodatno upoznaju sa najčešćim izazovima i najboljim tržišnim praksama iz EU i regije.” izjavio je Igor Jokić, Predsjednik UPRMBiH. 

 „UPRMBiH u narednoj, 2023 godini planira nastaviti sa organizacijom edukativnih seminara i radionica kroz saradnju sa lokalnim i međunarodnim partnerima kako bi doprinijeli implementaciji i potpunoj harmonizaciji lokalnog finansijskog sektora sa novim EU standardima i propisima. Pored ovih aktivnosti posebno želimo istaći planiranu organizaciju zajedničkog programa certifikacije sa Globalnom asocijacijom risk profesionalaca (GARP-a) i Europskim fondom za jugoistočnu Europu (EFSE DF) pod nazivom Sustainability and Climate Risk (SCR) kao i organizaciju treće regionalne risk menadžment konferencije koja je planirana u drugoj polovini 2023.“ – izjavio je Amar Brkan, Generalni sekretar UPRMBiH.

Udruženje profesionalnih rizik menadžera u Bosni i Hercegovini  jedno je od samo 40 svjetskih priznatih partnera Globalne asocijacije risk profesionalaca (GARP-a) za razvoj, promociju i unaprijeđenje funkcije risk menadžmenta.