U prvoj polovini godine ostvaren rast premije Grupe Triglav i dobiti prije...

U prvoj polovini godine ostvaren rast premije Grupe Triglav i dobiti prije oporezivanja

Triglav Osiguranje Sarajevo bilježi dobro poslovanje u prvoj polovini 2019. godine

32
0
PODIJELI

Grupa Triglav je u prvih šest mjeseci ove godine fakturisala 630 miliona eura konsolidovane bruto premije (10 % više nego u istom periodu prošle godine) i ostvarila 41,7 miliona eura dobiti prije oporezivanja, što je 17 % više nego prošle godine. Rast premija i relativno povoljni štetni događaji reflektuju se u povoljnom kombinovanom količniku u visini od 93,2 %. U skladu sa svojim strateškim usmjerenjima Triglav je ove godine povećao obim sredstava kojima upravlja za svoje klijente, pa je on krajem juna iznosio preko milijardu eura, tako da sada sa svojim društvima Triglav Skladi i ALTA Skladi zauzima vodeći položaj na slovenačkom tržištu uzajamnih fondova. Grupa nastavlja sa sprovođenjem svoje strategije razvoja i rasta te uzimajući u obzir predviđene prilike do kraja godine potvrđuje prognozu planiranog godišnjeg rezultata. Triglav Osiguranje Sarajevo, koje je dio Grupe Triglav, je u prvom polugodištu 2019. godine zabilježilo rast premije za 5 % u odnosu na isti period prošle godine.

Rast premija i povoljni štetni događaji. Grupa je u prvoj polovini godine fakturisala 630 miliona eura konsolidovane bruto premije (indeks 110). Rast premija ostvaren je na većini tržišta te je uglavnom bio iznad rasta cjelokupnog tržišta. U Sloveniji, u kojoj Triglav ima 76-postotni udio konsolidovane premije, rast premije iznosio je u prosjeku 8 % (rast tržišta bio je 7 %), a na tržištima izvan Slovenije 10 %. Grupa je ostvarila rast premije na svim segmentima osiguranja – u segmentu imovinskih osiguranja rast je iznosio 10 %, kod zdravstvenih osiguranja 21%, dok su premije životnih i penzijskih osiguranja bile više za nešto manje od jedan posto. Štetni događaji su u prvoj polovini godine bili relativno povoljni, pa su fakturisani bruto iznosi šteta u Grupi Triglav iznosili 335 miliona eura (indeks 102), a procijenjena vrijednost masovnih štetnih događaja bila je 4,9 miliona eura (prvenstveno kao posljedica nevremena s gradom u mjesecu junu u Sloveniji). Kombinovani količnik Grupe iznosio je povoljnih 93,2 %, što je prvenstveno odraz poboljšanja količnika šteta.

Dobar poslovni rezultat. Grupa je u prvoj polovini godine ostvarila 41,7 miliona eura dobiti prije oporezivanja, što je za 17 % više no u istom periodu prošle godine. Postignuti rezultat posljedica je višeg rasta neto prihoda od premija osiguranja, te rasta neto rashoda za štete iz imovinskih osiguranja i realizovanih viših prinosa od finansijskih ulaganja.

Finansijski prinosi. Grupa raspolaže s investicijskim portfoliom u visini od 3,2 milijarde eura. Njime upravlja relativno kozervativno i sa ciljem očuvanja njegove visoke kreditne rejtinge. Prinosi od ulaganja (bez prinosa ulaganja životnih osiguranika koji preuzimaju investicioni rizik) iznosili su u prvoj polovini godine 51,4 miliona eura. U poređenju s prošlom godinom bili su viši prvenstveno zbog ostvarene više neto dobiti od prodaje finansijskih sredstava i viših neto prihoda zbog promjene fer vrijednosti. S druge strane se zbog niskih kamatnih stopa neto prihodi od kamata neprestano smanjuju. Zbog daljnjeg spuštanja kamatnih stopa društvo je na sektoru životnih osiguranja iz naslova testa adekvatnosti oblikovalo dodatne bruto tehničke rezerve u visini od 8,6 miliona eura, što je u istom iznosu smanjilo učinak finansijskih prinosa na iskazani poslovni rezultat.

Povećan obim sredstava kojima se upravlja za klijente. Na polovini godine Grupa Triglav je sa svojim društvom Triglav Skladi i sa ove godine preuzetim društvom ALTA Skladi imala udio od 34,4% na tržištu u segmentu uzajamnih fondova u Sloveniji i time je došla na vodeće mjesto. Krajem juna je u uzajamnim fondovima upravljala sa 947,8 miliona eura neto vrijednosti  sredstava, odnosno s 12 % više nego krajem 2018. Sredstva individualnog upravljanja imovinom iznosila su 73,7 miliona eura (indeks 147).

Predsjednik Uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar je rekao: »Grupa Triglav sa više od 5 hiljada uposlenika u regionu raspolaže sa visokim kreditnim rejtingom »A«, koji je dobila od priznatih agencija za kreditni rejting. Grupa ima čvrst položaj i posluje u skladu sa zacrtanom strategijom rasta i razvoja. Zadovoljni smo s postignutim te uzimajući u obzir predviđene prilike do kraja godine potvrđujemo svoju prognozu planiranog godišnjeg rezultata.«

Grupa Triglav na tržištu Federacije Bosne i Hercegovine

Triglav Osiguranje Sarajevo je u prvih šest mjeseci 2019. godine zabilježilo rast bruto premije i fakturisalo 12,5 miliona eura (24,4 miliona KM) premije osiguranje, što je za 5 % više u odnosu na isti period prošle godine. Premija neživotnih osiguranja je veća za 1,6%, dok je premija životnih osiguranja za 14 % veća od premije u istom periodu prošle godine. Uz navedeno, koeficijent efikasnosti isplate šteta je veći za 2,4 %.

Direktor Triglav Osiguranja Sarajevo, Edib Galijatović, je ovim povodom izjavio: „Rezultati ovogodišnjeg poslovanja u prvih šest mjeseci potvrđuju uspješno provodenje ciljeva uprkos zahtjevnim prilikama na tržištu, na kojem poslujemo. Fokusirani smo na potrebe klijenata te u narednom periodu nastavljamo sa aktivnim nastupom na tržištu, jačanjem učinkovitosti prodajne mreže i oblikovanjem usluga prema potrebama osiguranika. Primjer koji ide u tom pravcu je paketno osiguranje stana sa asistencijom kojim klijentima nudimo pomoć u hitnim slučajevima koji zahtjevaju usluge majstora u kući.“