Sandro Mihajlović: U vremenu izazova želimo ostati siguran partner

Sandro Mihajlović: U vremenu izazova želimo ostati siguran partner

Član Uprave za Retail ATOS BANK a.d. Banja Luka

261
0
PODIJELI

Više smo nego zadovoljni rezultatima koje smo postigli u prošloj godini, a pozitivni trendovi nastavljeni su i u prvoj polovini ove godine Naši klijenti od početka prepoznaju benefite korištenja naših digitalnih kanala kao što su dostupnost, brzina, jednostavnost te ušteda vremena i novca Poslovni uspjeh ne mjerimo isključivo poslovnim rezultatima, nego upravo aktivnostima na polju društveno odgovornog poslovanja

Razgovarao: Zlatko VUKMIROVIĆ


• Kako biste, poštovani gospodine Mihajloviću, ocijenili poslovne rezultate i poziciju ATOS BANK na bankarskom tržištu u 2023. godini?

I više smo nego zadovoljni rezultatima koje smo postigli u prošloj godini, a pozitivni trendovi nastavljeni su i u prvoj polovini ove godine. Naime, kreditni portfolio naše Banke u prvih osam mjeseci porastao je za 97 miliona KM ili 15%, dok je u istom periodu rast kredita na bankarskom tržištu u RS 99 miliona KM ili 1.70%.

Banka je kredite plasirala svim segmentima tržišta. Najveći rast je ostvaren u segmentu poslovanja sa pravnim licima i to u iznosu od 67 miliona KM. Sa druge strane, kreditni portfolio stanovništva je veći za 30 miliona KM, što je takođe značajan rast ukoliko uzmemo u obzir da je cijelo bankarsko tržište u ovom segmentu raslo za 50 miliona KM. Važno je napomenuti da smo u cilju zaštite naših klijenata od negativnih efekata rasta kamatnih stopa intenzivno radili na aneksiranju ugovora o kreditima koji su ugovoreni sa promjenljivom kamatnom stopom u fiksne kamatne stope.

Takođe, donijeli smo i odluku da privremeno ograničimo rast kamatne stope na kredite fizičkih lica koji su ugovoreni sa promjenjivom kamatnom stopom, kako bi na taj način ublažili uticaj rasta EURIBOR-a na mjesečne rate po kreditima naših klijenata. Ukupni depoziti su rasli za 72 miliona KM, dok je u istom periodu zabilježen pad ukupnih depozita u bankarskom sektoru. Depoziti pravnih lica su veći za 28 miliona KM, dok su depoziti stanovništva veći za 43 miliona KM. Rast ukupnih depozita u segmentu poslovanja sa stanovništvom u bankarskom sektoru u RS je 237 miliona KM, što nam govori da je svaki peti klijent odlučio da povjerenje ukaže upravo Atos banci.

Moram istaći da smo veoma ponosni na ovu činjenicu i želio bih da se zahvalim našim vjernim štedišama. Sve ovo je pratio i rast broja aktivnih klijenata kojih je za 1.000 više nego na kraju prošle godine. Rezultat svih navedenih aktivnosti je ostvareni neto rezultat poslovanja u prvih osam mjeseci u iznosu od 16,5 miliona KM.

JASNO DEFINISANI CILJEVI

• Šta su, po Vama, bili najveći izazovi u poslovanju tokom 2023. godine?

Bankarski sektor prolazi kroz promjene i izazove, ali je i dalje najstabilniji i najuspješniji segment finansijskog sistema. Banke se suočavaju sa mnogim izazovima, inflacija i rast kamatnih stopa uticali su na poslovanje, ali s obzirom da smo uvijek imali jasno definisane ciljeve fokus nam je bio na tome da našim klijentima olakšamo poslovanje te im ublažimo finansijski pritisak sa kojim se suočavaju.

Iako izazovna, ova godina je za nas i jako uspješna, te smo svakodnevno radili na unapređenju poslovanja i bili smo potpuno fokusirani na naše klijente zbog kojih smo tu. Naši zaposleni su u svim našim dosadašnjim izazovima pokazali visok nivo motivisanosti, te su oni najviše zaslužni za sve rezultate koje smo postigli. Upravo oni su centar naše poslovne strategije te ćemo i dalje nastaviti da razvijamo naše kadrovske kapacitete.

l ATOS BANK kontinuirano radi na digitalizaciji i unapređenju poslovanja kako bi ispunila očekivanja klijenata, te iz godine u godinu nameće nove trendove. Kakvi su planovi Banke u tom segmentu?

Naši klijenti od samog početka prepoznaju prednosti korištenja digitalnih kanala, te je sve više klijenata koji svoje finansijske potrebe žele realizovati bez dolaska u naše poslovnice, a tu smo i da pružimo podršku onim klijentima koji se još uvijek prilagođavaju novim tehnologijama i trendovima u bankarstvu. Digitalizacija je definitivno postala naš strateški fokus, ali smo prije svega usmjereni da ostanemo stabilna Banka, čiji je fokus zadržavanje povjerenja klijenata, kojima nudimo više od tradicionalnih finansijskih usluga, te na taj način poboljšavamo kvalitet istih.

Godinama unazad smo usmjereni na kreiranje rješenja prema potrebama naših klijenata, koji od početka prepoznaju benefite korištenja naših digitalnih kanala kao što su dostupnost, brzina, jednostavnost te ušteda vremena i novca. Kontinuirano radimo na unapređenju usluga prema klijentima, a naše samouslužne zone, koje su od 2019. godine postavljene u poslovnicama Banke kao i na izdvojenim lokacijama, osim bankomata i uređaja za polog gotovine, raspolažu i sa digitalnim šalterom, a odnedavno i sa automatskom mjenjačnicom. Upravo zahvaljujući implementaciji automatske mjenjačnice u samouslužnoj zoni upotpunili smo usluge vezane za gotov novac koje pružamo našim klijentima. I u godinama koje slijede digitalizacija će se prožimati kroz sve segmente društva i zajednice u kojoj poslujemo, ali je mi uprkos tome što donosi brojne izazove vidimo i kao značajnu i veliku priliku za bankarstvo. U narednom periodu nastavljamo s optimizacijom i digitalizacijom usluga i procesa u cilju pružanja kvalitetnije usluge, usklađivanja s potrebama klijenata i konkurentnosti na tržištu.

PODRŠKA ZAJEDNICI

I u ovoj godini ste nastavili biti podrška zajednici u kojoj poslujete. Smatrate li da je strateški važno da budete Banka koja je društveno odgovorna finansijska institucija?

Izuzetno nam je važno da smo kao finansijska institucija koja ima društveno odgovornu misiju strateški opredijeljeni da što više budemo uključeni u rad institucija u zajednici u kojoj poslujemo. Pored toga što je društvena odgovornost jedno od osnovnih načela naše Banke, važan je dio i korporativne kulture, tako da svakom vrstom podrške stvaramo bolje, kvalitetnije i naprednije okruženje za našu lokalnu zajednicu. Trudimo se da jasno damo do znanja da prepoznajemo potrebe u segmentima sporta, kulture, obrazovanja, ali i kroz humanitarne aktivnosti. Poslovni uspjeh se ne mjeri isključivo poslovnim rezultatima, nego upravo aktivnostima na polju društveno odgovornog poslovanja. Na ovaj način gradimo socijalnu odgovornost i reputaciju same Banke, ali i njegujemo vrijednosti koje su nam kao Banci važne.